PL EN


Journal
2014 | 5 |
Article title

Narodowe imaginarium. Historie alternatywne jako obszar artykułowania pamięci kulturowej (szkic metodologiczny)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zarysowanie perspektywy badania historii alternatywnych, opartych na kategorii pamięci kulturowej. Tekst przywołuje najbardziej wpływowe koncepcje pamięci kulturowej i interpretacje powieści z gatunku historii alternatywnej jako dokumentu pamięci w pracach zagranicznych badaczy. Artykuł prezentuje główną tezę interpretacyjną i podstawowe elementy aparatu metodologicznego.
EN
The aim of the article is to sketch the alternate histories research perspective based on the category of cultural memory. The text recalls the most influential conceptions of cultural memory and interpretations of novels of alternate history genre as a document of memory in foreign researchers’ works. The article presents the main interpretative thesis and the basic elements of the methodological apparatus.
Keywords
Journal
Year
Volume
5
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-05-20
Contributors
References
 • Assmann A., Two Forms of Resentment: Jean Amery, Martin Walser and German Memorial Culture, “New German Critique” 2003, No. 90.
 • Assmann J., Collective Memory and Cultural Identity, transl. J. Czaplicka, “New German
 • Critique” 1995, No. 65.
 • Baczko B., Wyobrażenia społeczne. Szkice o nadziei i pamięci zbiorowej, Warszawa 1994.
 • Demandt A., Historia niebyła, przeł. M. Skalska, Warszawa 1999.
 • Ferguson N., Virtual History: Towards a ‘Chaotic’ Theory of the Past, [w:] Virtual History,
 • ed. N. Ferguson, London 2011.
 • Gray J., Czarna msza. Apokaliptyczna religia i śmierć utopii, przeł. A. Puchejda, Kraków
 • 2009.
 • Jameson F., Archeologie przyszłości. Pragnienie zwane utopią i inne fantazje naukowe, przeł. M. Płaza, M. Frankiewicz, A. Miszk, Kraków 2011.
 • Jameson F., The Political Unconscious. Narrative as a Socially Symbolic Act, New York 1981.
 • Nora P., Między pamięcią i historią: Les lieux de Mémoire, „Tytuł roboczy: Archiwum”, nr 2.Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska,Kraków 2009.
 • Polsko-niemieckie miejsca pamięci, t. 3: Paralele, red. R. Traba, H.H. Hahn, Warszawa 2012.
 • Rosenfeld G., The World Hitler Never Made. Alternate History and The Memory of Nazism, New York 2005.
 • Schenkel G., Alternate History – Alternate Memory: Counterfactual Literature in The Context of German Normalization, Vancouver 2012.
 • Szacka B., O pamięci społecznej, „Znak” 1995, nr 5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ah_2014_5_37
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.