PL EN


Journal
2017 | 8 |
Article title

„Igrałem we śnie wokół zasadzek przeznaczenia” – o toposie theatrum mundi w dramatach Edwarda Leszczyńskiego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Atlantyda i Jolanta Edwarda Leszczyńskiego to utwory sceniczne, realizujące charakterystyczny dla dramatów symbolicznych Maurice’a Maeterlincka topos theatrum mundi. Motyw świata jako teatru w dramaturgii belgijskiego pisarza ściśle łączył się z teorią, że istnienie człowieka kształtuje tajemnicze Przeznaczenie. Leszczyński mocy tej przeciwstawił potęgę bogów, dzielących się na przeciwstawne sobie siły, wyrażające ambiwalentne wartości. Podczas gdy boskie ingerencje są w dramatach Leszczyńskiego przedstawione w sposób dość bezpośredni, o Przeznaczeniu mówi się w nich subtelnie. Jego rola aktualizuje się w formie podszeptów intuicji bohaterów.
EN
Edward Leszczyński`s Atlantis and Jolanta stage works are characteristic of Maurice Maeterlinck’s symbolic dramas of topos theatrum mundi. The motif that the world is a theatre in the dramaturgy of the Belgian writer was closely connected with a theory that the existence of human beings is governed by mysterious Fate. Leszczyński contrasted the force of Fate with the power of Gods divided into opposing forces, expressing ambivalent values. While divine interferences are presented in a relatively direct way, Fate is  referred to very subtly. Its role is updated by the suggestions of the heroes' intuitions.
Journal
Year
Volume
8
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-08-20
Contributors
References
 • Filipkowska H., „Sny swe malujesz na ogromnej chmurze”, [w:] E. Leszczyński, Wybór poezji, oprac. H. Filip-kowska, Kraków 1988, s. 5–38.
 • German L., Maurycy Maeterlinck. Kilka uwag o „nowej poezji”, „Przegląd Polski” 1896, nr 119, s. 1–39.
 • Joteyko Z., Z literatury belgijskiej, „Ateneum” 1894, t. 2, s. 8–37.
 • Konopacki A., Ikonografia malarstwa Prerafaelitów. Wybrane aspekty, [w:] Tematy, tradycje i teorie w sztuce doby romantyzmu, red. P. Jasiewicz, Warszawa 1981, s. 123–177.
 • Kwiatkowski J., Od katastrofizmu solarnego do synów słońca, [w:] Młodopolski świat wyobraźni. Studia i eseje, red. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1977, s. 231–325.
 • Leszczyński E., Atlantyda, Kraków 1909.
 • Leszczyński E., Jolanta, Kraków 1904.
 • Maeterlinck M., Pelleas i Melisanda, [w:] Idem, Dramaty wybrane, przeł. Z. Przesmycki [Miriam], Kraków 1994, s. 43–87.
 • Maeterlinck M., Siedem królewien, [w:] Idem, Wybór dramatów, przeł. Z. Przesmycki [Miriam], Wrocław 1994, s. 75–105.
 • Marrené-Morzkowska W., Nowe prądy w literaturze dramatycznej, „Wędrowiec” 1893, nr 29, s. 457–459.
 • Podraza-Kwiatkowska M., Literatura Młodej Polski, Warszawa 1997.
 • Podraza-Kwiatkowska M., Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski, Kraków 2001.
 • Przesmycki Z. [Miriam], Maurycy Maeterlinck. Stanowisko jego w literaturze belgijskiej i powszechnej, [w:] M.
 • Maeterlinck, Wybór dramatów, przeł. Z. Przesmycki [Miriam], Wrocław 1994, s. V–CXXII.
 • Rusek M., „W duszę, jak w tę oto izbę, zajrzeć nie można” – „Wnętrze” Maurice’a Maeterlincka, [w:] Od reali-zmu do preekspresjonizmu. Lektury polonistyczne, t. 2, red. G. Matuszek, Kraków 2001, s. 344–365.
 • Stykowa M., Teatralna recepcja Maeterlincka w okresie Młodej Polski, Wrocław 1980.
 • Szarota J., Współczesna poezja francuska 1880–1914, Warszawa 1917.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ah_2017_8_119
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.