PL EN


Journal
2017 | 8 |
Article title

Idealizacja, hiperbolizacja, mitologizacja. Różne sposoby kreowania stereotypowych wizji japońskości w narracjach fanowskich i podróżniczych

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the article is to depict different ways of creating Japan-related cultural stereotypes in the travelers’ and fans’ written works. Special attention was devoted to the publications available for the Polish readers. The author starts with analysing the reasons why the writers use stereotypes to describe their experiences. Furthermore, she briefly summarizes the origins of the mentioned stereotypes in the literature. In the next parts of the article, the author describes the phenomenon of the “comparison trap” – what can be observed in the stories illustrating  meetings with the Other. As the main examples of works dealing with the problem of stereotypes about Japan, the author analyses Powrót niedoskonały [Imperfect return] by Marcin Bruczkowski and the publications of Joanna Bator.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie różnorodności sposobów kreowania stereotypów japońskości w relacjach podróżniczych i fanowskich, ze szczególnym naciskiem na publikacje dostępne polskiemu czytelnikowi. Autorka wychodzi od przywołania powodów opierania wyżej wymienionych narracji na stereotypach kulturowych oraz zwięzłego przytoczenia genezy zjawiska w literaturze światowej. W kolejnych częściach artykułu opisuje zjawisko „pułapki porównań”, dającej się zaobserwować w relacjach podróżniczych traktujących o spotkaniu z Innym. Jako główne przykłady analizy autorka przywołuje fabularyzowaną narrację Powrót niedoskonały Marcina Bruczkowskiego oraz publikacje Joanny Bator.
Journal
Year
Volume
8
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-08-20
Contributors
References
 • Aronson B., Countering Stereotypes about Japan: Examples from Academia and Business, [online] 15 grudnia 2016. Dostępny w internecie: https://www.soas.ac.uk/wg-beasley/15dec2016-countering-stereotypes-about-japan-examples-from-academia-and-business.html [dostęp: 25 maja 2018].
 • Barthes R., Imperium znaków, przeł. A. Dziadek, oprac. M.P. Markowski, Warszawa 2004.
 • Bator J., Japonia. Smaki i znaki, Warszawa 2016.
 • Bator J., Japoński Wachlarz, Warszawa 2004.
 • Bator J., Rekin z parku Yoyogi, Warszawa 2010.
 • Benedict R., Chryzantema i miecz. Wzory kultury japońskiej, przeł. E. Klekot, Warszawa 1999.
 • Błuszkowski J., Stereotypy narodowe w świadomości Polaków. Studium socjologiczno-politologiczne, Warszawa 2003.
 • Bruczkowski M., Bezsenność w Tokio, Warszawa 2004.
 • Bruczkowski M., Powrót niedoskonały, Kraków 2013.
 • Crihfield Dalby L., Byłam gejszą, przeł. E. Pałasz-Rutkowska, Warszawa 1992.
 • Dasgupta R., Re-reading the Salaryman in Japan: Crafting Masculinities, New York 2013.
 • Hołyst B., Japonia. Przestępczość na marginesie cywilizacji, Warszawa 1994.
 • Jabłoński A., Japonia okiem NIE-Japonii: stereotypy, relacje niedbałe i ich twórcy, [w:] Spojrzenia. Japonia we-dług Zachodu, Zachód według Japonii, red. A. Wosińska, Bydgoszcz 2013, s. 37–62.
 • Jacobson L., Amerykańska gejsza, przeł. A. Wyszogrodzka-Gaik, Warszawa 2009.
 • Jasieński F., Przewodnik po dziale japońskim oddziału Muzeum Narodowego, Kraków 1906.
 • Linhart-Fischer R., Rethinking Western Notions of Japanese Women: Some Aspects of Female Japanese Reality versus Stereotypes about Japanese Women, [in:] Rethinking Japan: Social sciences, ideology & thought, eds. A. Boscaro, F. Gatti, M. Raveri, London 2003, [online]. Dostępny w internecie: http://www.ruthlinhart.com/japan_26.htm [dostęp: 25 maja 2018].
 • Matsumoto D.R., The New Japan: Debunking Seven Cultural Stereotypes, Yarmouth 2002.
 • Musiałowski P. [MrJedi], Japonia oczami fana. Zostawiłem serce w Tokio, Gdańsk 2012.
 • Narody i stereotypy, red. T. Walas, Kraków 1995.
 • Ogawa D.M., From Japs to Japanese: an evolution of Japanese-American stereotypes, Berkeley 1971.
 • Prus B., Japonia i Japończycy, „Kurier Codzienny” 1904, nr 108–180, [online]. Dostępny w internecie: http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/doccontent?id=20696 [dostęp: 25 maja 2018].
 • Said E.W., Orientalizm, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Poznań 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ah_2017_8_219
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.