PL EN


Journal
2017 | 8 |
Article title

Truskawiec - dzieje kresowego uzdrowiska na tle różnorodności kulturowej i etnicznej Małopolski Wschodniej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of this article is to present the history of Truskawiec Health Resort, using scientific materials, pre-Second World War newspapers and postcards, coming from the author's collection. Following aspects will be mentioned: the history of the town from the old times to the recent period, biographies of two important characters: Kazimierz Pelczar and Rajmund Jarosz, whose lives were strictly connected with Truskawiec and also famous guests from the country and abroad- being treated or just spending time in the city. Much attention was given to the period between the First and the Second World War.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zarysu dziejów uzdrowiska Truskawiec, z wykorzystaniem m.in. materiałów naukowych, przedwojennej prasy czy pocztówek pochodzących ze zbiorów własnych. Omówione zostały następujące aspekty: historia miejscowości od dziejów najdawniejszych po czasy współczesne, zarys dwóch wybitnych postaci związanych z Truskawcem – Kazimierza Pelczara i Rajmunda Jarosza– a także sławnych gości tego miejsca. Dużo uwagi poświęcono latom 1918–1939. 
Journal
Year
Volume
8
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-08-20
Contributors
References
 • Brzozowski S.M., Kazimierz Pelczar, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 25, Wrocław 1980, s. 550–552. Do-stępny w internecie (Internetowy Polski Słownik Biograficzny): http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/kazimierz-pelczar [dostęp: 1 lipca 2017].
 • Buczek M., Quirini-Popławski Ł., Frekwencja kuracjuszy w Krynicy w Karpatach Zachodnich i Truskawcu w Karpatach Wschodnich (Ukraina), „Prace Geograficzne” 2009, z. 121, s. 39–58. Dostępny w internecie: http://www.pg.geo.uj.edu.pl/documents/3189230/4665937/2009_121_39-58.pdf/43a18eaf-8d97-45b0-a4c3-ad4192c53236 [dostęp: 22 lutego 2018].
 • Dziesięciolecie Polski Odrodzonej 1918–1928, red. M. Dąbrowski, Kraków 1928.
 • Hadaczek B., Małe ojczyzny kresowe w literaturze polskiej XX wieku. Szkice, Szczecin 2003.
 • Janusiak J., Ludobójstwo w Ponarach – obraz zbrodni w świetle relacji Kazimierza Sakowicza i Heleny Pa-sierbskiej cz. 2, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 2017, nr 24, DOI: http://dx.doi.org/10.18276/skk.2017.24-19, s. 301–319.
 • Nicieja S.S., Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych, t. 2, Uzdrowiska i letniska kresowe Tru-skawiec, Jaremcze, Worochta, Skole, Morszyn, Opole 2013.
 • Orłowicz M., Ilustrowany przewodnik po Galicyi, Bukowinie, Spiszu, Orawie i Śląsku Cieszyńskim, Lwów 1919.
 • Pelczar Z., Historya rozwoju Truskawca i ulepszenia lat ostatnich, „Przegląd Zdrojowo-Kąpielowy i Przewodnik
 • Turystyczny” R. 8, 1909, nr 6, s. 2–21. Dostępny w internecie: http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/plain-content?id=103699 [dostęp: 1 lipca 2017].
 • Proszowski W., Czynniki lecznicze Truskawca, Lwów 1937.
 • Przedwojenne cztery fotografie Truskawca, umieszczone w załączniku, pochodzące ze zbiorów własnych.
 • Przewodnik po Polsce, t. 2, Polska południowo-wschodnia, red. S. Lenartowicz, Warszawa 1937.
 • Rudziński C., Truskawiec. Dzieje uzdrowiska u podnóża Gorganów, [online] 16 kwietnia 2015. Dostępny w internecie: http://www.krajoznawcy.info.pl/dzieje-uzdrowiska-u-podnoza-gorganow-37098/2 [dostęp: 1 lipca 2017].
 • Sabatowski A., Rajmund Jarosz, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 11, Wrocław 1964–1965, s. 9.
 • Ustawa z dnia 23 marca 1922 r. o uzdrowiskach, Dz. U. 1922 nr 31, poz. 254.
 • Wielocha A., Przedwojenne Bieszczady, Gorgany i Czarnohora. Najpiękniejsze fotografie, Warszawa 2013.
 • Холокост на территории СССР. Энциклопедия, ред. И.А. Альтман, Москва 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ah_2017_8_231
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.