PL EN


Journal
2018 | 9 |
Article title

Bazy danych jako nowe źródła informacji. Big data przyszłością dziennikarstwa?

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Istotą każdego urządzenia sprzęgniętego w sieć informatyczną jest gromadzenie, przetwarzanie oraz przesyłanie danych. Wraz z postępem technologicznym ilość informacji, a przede wszystkim możliwości ich gromadzenia oraz interpretacji, pozwoliły na eksplorację tak zwanego big data w tych dziedzinach nauki, które do niedawna znajdowały się poza marginesem tzw. rewolucji danych. Zbiory big data początkowo wykorzystywane były jedynie przez instytucje finansowe. Na ich podstawie wyznaczano matematyczne prognozy ekonomiczno-gospodarcze. Obecnie, kiedy humanistyka stoi w ogniu krytyki, a prym w nauce wiodą nauki ścisłe, humanistyka zaczyna bronić się i podobnie jak nauki ścisłe – korzystać z nowych technologii. W obrębie nauk humanistycznych dużą rolę zaczynają odgrywać dane, które umiejętnie przeanalizowane, pozwalają przewidywać zjawiska społeczne. Dane skorelowane ze sobą przez dziennikarzy danych stają się początkiem nowych, nieznanych historii. Autorka w swoim tekście wykazuje funkcje danych w procesie tworzenia przekazów dziennikarskich. Przedstawia je jako remedium na przeciążenie informacyjne. Upatruje w dziennikarstwie danych przyszłości pozyskiwaniu i generowaniu informacji.
EN
The essence of any device coupled to an IT network is the collection, processing and transmission of data. Along with technological progress, the amount of information and, above all, the possibilities of their collection and interpretation allowed exploration of the big data in the fields of science, which until recently were outside the margin of the socalled ‘data revolution’. Big data sets were initially used only by financial institutions. On their basis, mathematical economic and economic forecasts were determined. Nowadays, when the humanities are in the heat of criticism and the science is leading the science, the humanities begin to defend themselves and, like the exact sciences, begin to use new technologies. Within the humanities, data play a large role, which, if skilfully analyzed, allows predicting social phenomena. Data correlated with each other by data journalists become the beginning of new, unknown stories. The author in her text shows the role of data in the process of creating journalistic messages. The article not only presents data as a remedy for information overload, but also points to data journalism as the future in acquiring and generating information.
Journal
Year
Volume
9
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-09-12
Contributors
References
 • Brosz Maciej, Bryda Grzegorz, Siuda Piotr (2017), Od redaktorów: Big Data i CAQDAS a procedury badawcze w polu socjologii jakościowej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, nr 2, s. 6–23, [online:] http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume38/PSJ_13_2_Brosz_Bryda_Siuda.pdf [dostęp: 11.11.2018].
 • Co oznaczają więzienne tatuaże? [infografika] (2019), [w:] Onet Facet, [online:] https://facet.onet.pl/warto-wiedziec/co-oznaczaja-wiezienne-tatuaze-infografika [dostęp: 25.02.2019].
 • Gogołek.Włodzimierz (2012), Nowy.wymiar.zasobów.informacyjnych.www, [online:] http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2012/referaty_2012_10/gogolek.pdf [dostęp: 23.03.2019].
 • Graczyk-Kucharska Magdalena (2015), Big data koniecznością współczesnego marketingu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 41, t. 2, DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-22, s. 265–277, [online:] http://www.wzieu.pl/zn/875/22Graczyk-Kucharska.pdf [dostęp: 19.10.2018].
 • Kozłowski Piotr (2013), Najpopularniejsze samochody w Polsce, [online:] http://datablog.pl/infografika-najpopularniejsze-samochody-w-polsce/ [dostęp: 23.09.2018].
 • Leetaru Kalev Hannes (2011), Monitorujemy media aby przewidywać przyszłość (Culturomics 2.0), rozm. przepr. Barbara Jakubek, [online:] http://www.mediafun.pl/monitorujemy-media-aby-przewidywac-przyszlosc- culturomics-2-0/ [dostęp: 19.10.2018].
 • Mach-Król Maria (2015), Analiza i strategia big data w organizacjach, „Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą”, t. 74, s. 41–53, [online:] http://www.pszw.edu.pl/images/publikacje/t074_pszw_2015_mach-krol-analiza-i-strategia-bigdata-w-organizacjach.pdf [dostęp: 19.10.2018].
 • Matuszek Beata (2016), Jak Polacy wspierają OPP 1% podatku?, [online:] http://datablog.pl/jak-polacy-wspieraja-opp-1-podatku/ [dostęp: 23.09.2018].
 • Mayer-Schöberger Viktor, Cukier Kenneth (2014), Big data. Rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie, przeł. Michał Głatki, Warszawa.
 • Pawłowska Danuta (2019), Polacy mieli wracać z emigracji, ale wyjeżdża ich coraz więcej. Ile pieniędzy wysyłają do Polski?, [online:] http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,159116,24452247,polacy-na-emigracji.html [dostęp: 18.02.2019].
 • Piekarski Karol (2017), Kultura danych. Algorytmy wzmacniające uwagę, Gdańsk.
 • Polańska Krystyna, Wassilew Aleksander (2015), Analizy big data w serwisach społecznościowych, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 4 (44), cz. II, DOI: 10.15584/nsawg.2015.4.2.11, s. 117–128, [online:] https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/1555/2.11%20pola%c5%84ska-analizy.pdf [dostęp: 19.10.2018].
 • Szpunar Magdalena (2015), Internet i jego wpływ na procesy pamięciowe, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” t. 18, nr 2 (70), s. 149–156, [online:] http://www.magdalenaszpunar.com/_publikacje/2015/2015_70_10.pdf [dostęp: 19.10.2018].
 • Szpunar Magdalena (2016), Humanistyka cyfrowa a socjologia cyfrowa. Nowy paradygmat badań naukowych, „Zarządzanie w Kulturze”, t. 17, z. 4, s. 355–369, [online:] http://www.magdalenaszpunar.com/_publikacje/2016/ZwK_17_4_355-369.pdf [dostęp: 19.10.208].
 • Tabakow Marta, Korczak Jerzy, Franczyk Bogdan (2014), Big data – definicje, wyzwania i technologie informatyczne, „Informatyka Ekonomiczna”, nr 1 (31), DOI: 10.15611/ie.2014.1.12, s. 138–153.
 • The Migrants’ Files, [online:] http://www.themigrantsfiles.com/ [dostęp: 20.10.2018].
 • Vanderdorpe Christian (2008), Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i lektury, przeł. Anna Sawisz, Warszawa.
 • Vetulani Jerzy (1998), Jak usprawnić pamięć. Przewodnik po najnowszych teoriach pamięci i osiągnięciach farmakologii na polu walki z niedostatkami naszych czynności intelektualnych, wyd. 3, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ah_2018_9_185-196
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.