PL EN


Journal
2018 | 9 |
Article title

Recepcja scenografii w Polsce wczoraj i dziś

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article aims to create an outline of the trends in contemporary scenography in Poland. The perception of today’s stage design has been formed through the combined effect of the state of researched descriptions, education, institutions, and special-events development.The results are far from satisfactory, as some shortcomings in terms of documenting works are apparent. A similar situation can be observed in the case of scientific and critical publications. Limitations are also placed on the funding of institutions whose main task is to protect and preserve our scenographic heritage. On the positive side, the development of education, though not dynamic, gives opportunities for individual growth through contact with masters. Continuing master-student relationships (which were not interrupted even by the War) are contributing to the unique character of stage design in the context of post-war Polish art.
PL
Artykuł jest próbą stworzenia zarysu tendencji w recepcji współczesnej scenografii w Polsce. Za pośrednictwem sumarycznego opisu stanu badań, rozwoju szkolnictwa, instytucji i wydarzeń okazjonalnych takich jak festiwale portretowany jest wizerunek współczesnej scenografii. Wynik nie jest zadowalający, ponieważ widać braki w postaci dokumentowania powstałych dzieł, tworzenia zbiorów i kolekcji powiększających dorobek kulturowy. Podobnie jest w zakresie publikacji naukowych i krytycznych. Scenografia marginalizowana jest w badaniach teatrologicznych. Ograniczony jest również wkład finansowy dla instytucji mających na celu dbanie o dorobek scenograficzny jak np. Centrum Scenografii Polskiej. Krzepiący jest jednak rozwój szkolnictwa, który nie przebiega w sposób dynamiczny, ale daje możliwość indywidualnego rozwoju poprzez kontakty z mistrzami. Nieprzerwana (nawet wojną) kontynuacja relacji mistrz-uczeń czyni scenografię wyjątkową w kontekście powojennej polskiej sztuki.
Journal
Year
Volume
9
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-09-12
Contributors
References
 • Borkowska Katarzyna, Projekt spektakl: scenografka, rozm. przepr. M. Węgrzyn, [online:] http://www.dwutygodnik.com/artykul/6320-projekt-spektaklscenografka.html [dostęp: 20.10.2018].
 • Bradbury Ray (1993), 451° Fahrenheita, przeł. A. Kaska, Warszawa.
 • Duda-Gracz Agata (reż.) (2015), Kumernis, czyli o tym, jak świętej panience broda rosła, premiera, Teatr Muzyczny im. W. Siemaszkowej, Gdynia, 30.10.
 • Fazan Katarzyna, Marszałek Agnieszka, Rożek-Sieraczyńska Jadwiga (red.) (2016), Odsłony współczesnej scenografii. Problemy – sylwetki – rozmowy, Kraków.
 • Jelewska Agnieszka (2015), Post-Apocalypsis, premiera, Praga. Kapusta Janusz (2016), K-dron – kształt przyszłości, premiera, Lublin.
 • Liber Marcin (reż.) (2016), Fahrenheit 451, premiera, Teatr Wybrzeże, Gdańsk, 6.02.
 • Lubina-Cipińska Danuta (1993), Centrum Scenografii Polskiej (Spełnione marzenie Zenobiusza Strzeleckiego), „Górnośląski Diariusz Kulturalny”, nr 3, s.7.
 • Lupa Krystian (2008), Factory 2, premiera, Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej, Kraków, 16.02.
 • Kudlička Boris (2015), Reflection of an Image, Praga.
 • Majewski Lech (reż.) (1980), Rycerz.
 • Majewski Lech (reż.) (2013), Onirica.
 • Opryński Janusz (reż.) (2016), Punkt zero: Łaskawe, premiera, Teatr Provisorium, Lublin, 05.02.
 • Strzelecki Zenobiusz (1963), Polska plastyka teatralna, t. 1, Warszawa.
 • Sodja Lotker (ed.), Transformation of Prague Quadrennial 1999-2015, [online:] http://www.pq.cz/wpcontent/uploads/2018/07/Transformation_of_the_Prague_Quadrennial_from_1999_to_2015-2.pdf [dostęp: 20.10.2018].
 • Spielberg Steven (reż.) (1993), Lista Schindlera.
 • Wycichowska Ewa (reż.) (2015), Lament. Pamięci Tadeusza Różewicza, prapremiera, Polski Teatr Tańca, Poznań, 28.11.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ah_2018_9_213-223
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.