PL EN


Journal
2018 | 9 |
Article title

Spóźniona pamięć

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Journal
Year
Volume
9
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-09-12
Contributors
References
  • Hartman Geoffrey H. (2015), Wiedza traumatyczna i badania literackie, przeł. J. Burzyński, [w:] Antologia studiów nad traumą, red. T. Łysak, Kraków, s. 378.
  • Hirsch Marianne (2011), Pokolenie postpamięci, przeł. M. Borowski, M. Sugiera, „Didaskalia. Gazeta Teatralna”, nr 10, s. 28–36.
  • Johnson Robert L., McCann Vivian, Zimbardo Philip G. (2010), [w:] Psychologia. Kluczowe koncepcje, przeł. E. Czerniawska, M. Guzowska-Dąbrowska, J. Radzicki, red. M. Materska, Warszawa, s. 217.
  • Łysak Tomasz (2015), Trauma – od genealogii pojęcia do studiów nad traumą, [w:] Antologia studiów nad traumą, red. T. Łysak, Kraków, s. 5–7.
  • Mach Anna (2016), Świadkowie świadectw. Postpamięć zagłady w polskiej literaturze najnowszej, Toruń.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ah_2018_9_227-235
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.