PL EN


2020 | 9 |
Article title

La posición militar de los países de la región de América Latina y el Caribe en el periodo 2008–2020

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
International military position of a country may primarily be described in quantitative categories. In the case of Latin America and the Caribbean, there are several factors which condition this assessment. The most important ones seem to be: external and internal threats for a state’s national security, including non-military threats, mainly of cross-border nature, international military stature of the United States of America, historical and cultural background, the role that the army plays in home affairs, modernization of armed forces, new types of combat missions or military operations, and geographical conditions. This paper analyzes the standings of land, air, and naval forces, as well as paramilitary formations in Latin America and the Caribbean in the period between 2008–2020.
ES
La posición militar internacional de un Estado puede describirse principalmente en categorías cuantitativas. En el caso de la región de América Latina y el Caribe, hay también otros determinantes que influyen en la evaluación de la posición militar de los países. Los más importantes parecen ser: las amenazas externas e internas a la seguridad nacional, incluidas las amenazas no militares de carácter transfronterizo, la posición militar internacional de los Estados Unidos de América, el contexto histórico y cultural, el papel de los militares en la política interna, la modernización del ejército, las nuevas tareas de las fuerzas armadas y las condiciones geográficas. En este artículo se analizará la posición de las fuerzas terrestres, aéreas, navales, así como de las formaciones paramilitares de los países de la región en el período 2008–2020.
Year
Volume
9
Physical description
Dates
published
2020
online
2020-12-02
Contributors
References
 • Monographs, studies, and compilations:
 • Goldblat, J. (1994). Arms Control. A Guide to Negotiations and Agreements. London-Thousand Oaks-New Delhi: SAGE Publications Ltd.
 • Kruijt, D. (2017). The Political Influence of the Latin American Military. Amsterdam: CEDLA, Cuadernos, Working Paper, no. 30.
 • Topolski, I. (2004). Siła militarna w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej.
 • Trefler, P. (2014), Siły zbrojne i polityka w Argentynie, Brazylii i Chile. Historia i współczesność. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • The Military Balance 2008, (2008). London: International Institute for Strategic Studies.
 • The Military Balance 2009, (2009). London: International Institute for Strategic Studies.
 • The Military Balance 2010, (2010). London: International Institute for Strategic Studies.
 • The Military Balance 2011, (2011). London: International Institute for Strategic Studies.
 • The Military Balance 2012, (2012). London: International Institute for Strategic Studies.
 • The Military Balance 2013, (2013). London: International Institute for Strategic Studies.
 • The Military Balance 2014, (2014). London: International Institute for Strategic Studies.
 • The Military Balance 2015, (2015). London: International Institute for Strategic Studies.
 • The Military Balance 2016, (2016). London: International Institute for Strategic Studies.
 • The Military Balance 2017, (2017). London: International Institute for Strategic Studies.
 • The Military Balance 2018, (2018). London: International Institute for Strategic Studies.
 • The Military Balance 2019, (2019). London: International Institute for Strategic Studies.
 • The Military Balance 2020, (2020). London: International Institute for Strategic Studies.
 • Articles:
 • Biczyńska, E. (2019). Kolumbia: Trudny proces pokojowy. In J. Gocłowska-Bolek (Ed.), Panorama wyborcza Ameryki Łacińskiej w 2019 roku. Nowe wyzwania stare problemy? (pp. 124–130). Warszawa: Ośrodek Analiz Politycznych, Uniwersytet Warszawski.
 • Czerny, A. and Czerny, M. (2017a). Turystyczne regiony transgraniczne – problematyka badawcza na przykładzie granicy trzech państw (Peru, Brazylii i Kolumbii) w zachodniej Amazonii. Ekonomiczne Problemy Turystyki, no. 1, pp. 181–193, DOI: 10.18276/ept.2017.1.37–14.
 • Czerny, M. (2012). Rozwój przestrzenny Bogoty w napływ wysiedlonych przymusowo z terenów wiejskich do miast. Ameryka Łacińska, no. 3–4, pp. 31–44.
 • Czerny, M. (2015). Ameryka Środkowa – trudne sąsiedztwo na przesmyku między Meksykiem a Ameryką Południową. Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, vol. 4, pp. 37–54, DOI http://dx.doi.org/10.18778/2300–0562.04.02.
 • Czerny, M. and Czerny, A. (2017b). Geograficzne aspekty ochrony dziedzictwa kulturowego w Ameryce Łacińskiej. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, no. 1, Filologia, pp. 40–54.
 • Derwich, K. (2019). Meksyk: 2018 rok – największa elekcja w historii Meksykańskich Stanów Zjednoczonych. In J. Gocłowska–Bolek (Ed.), Panorama wyborcza Ameryki Łacińskiej w 2019 roku. Nowe wyzwania stare problemy? (pp. 142–147). Warszawa: Ośrodek Analiz Politycznych, Uniwersytet Warszawski.
 • Gil, G. (2012). Upadłe państwa w Ameryce Łacińskiej – kazus Kolumbii. In K. Krzywicka (Ed.), Dwieście lat niepodległości państw Ameryki Łacińskiej. Perspektywa historyczna i wyzwania współczesności (pp. 111–126). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Gocłowska–Bolek, J. (2019). Wstęp. In J. Gocłowska-Bolek (Ed.), Panorama wyborcza Ameryki Łacińskiej w 2019 roku. Nowe wyzwania stare problemy? (pp. 10–11). Warszawa: Ośrodek Analiz Politycznych, Uniwersytet Warszawski.
 • Hinz, K. J. (2019). Ameryka Łacińska na rozdrożu. In J. Gocłowska-Bolek (Ed.), Panorama wyborcza Ameryki Łacińskiej w 2019 roku. Nowe wyzwania stare problemy? (pp. 18–29). Warszawa: Ośrodek Analiz Politycznych, Uniwersytet Warszawski.
 • Krzywicka, K. (2009). Region Ameryki Łacińskiej i Karaibów. In I. Topolski, H. Dumała, A. Dumała (Eds.), Regiony w stosunkach międzynarodowych (pp. 209–236). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Krzywicka, K. (2012a). Kształtowanie państwa narodowego w Wenezueli – autorytaryzm i militaryzm w scentralizowanym państwie federalnym, In K. Krzywicka (Ed.), Dwieście lat niepodległości państw Ameryki Łacińskiej. Perspektywa historyczna i wyzwania współczesności (pp. 51–73.). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Krzywicka, K. (2012b). Pozycja i rola sił zbrojnych w procesie przekształcania państwa – casus Wenezueli. Ameryka Łacińska, no. 1, pp. 3–25.
 • Krzywicka, K. (2012c). Wprowadzenie. Ameryka Łacińska u progu trzeciego stulecia niepodległości. Perspektywa historyczna i wyzwania współczesności. In K. Krzywicka (Ed.), Dwieście lat niepodległości państw Ameryki Łacińskiej. Perspektywa historyczna i wyzwania współczesności (pp. 7-25). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Lisińska, M. (2017). Stany bezpieczeństwa w Ameryce Łacińskiej w 2016 roku. Przegląd Strategiczny, no. 10, pp. 529–545, DOI: 10.14746/ps.2017.1.28.
 • Łaciński, P. (2012). Systemy polityczne państw latynoamerykańskich – refleksje z perspektywy dwustolecia niepodległości Ameryki Łacińskiej. In K. Krzywicka (Ed.), Dwieście lat niepodległości państw Ameryki Łacińskiej. Perspektywa historyczna i wyzwania współczesności (pp. 29–50). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej.
 • Łaciński, P. (2017). Wyzwania i uwarunkowania stabilności geopolitycznej Ameryki Łacińskiej. Ameryka Łacińska, no. 3, pp. 5–17.
 • Martynov, B. F. and Moloeznik, M. P. (2017). Mexico on a criminal traffic scenario. MGIMO Review of International Relations, no. 2, pp. 184–194. Retrieved April 15, 2020, from https://www.researchgate.net/publication/317507134_Mexico_On_A_Criminal_Traffic_Sc enario, DOI: 10.24833/2071–8160–2017–2–53–184–194.
 • Mata, L. J. and Campos, M. (2001). Latin America. In J. J. McCarthy, O. F. Canziani, N. A. Leary, D. J. Dokken, K. S. White (Eds.), Climate Change 2001: Impacts, Adaptation and Vulnerability (pp. 696–734). Cambridge: Cambridge University Press. Retrieved May 7, 2020, from https://library.harvard.edu/collections/ipcc/docs/27_WGIITAR_FINAL.pdf.
 • Moloeznik, M. P. (2018). Latin America Marine Corps: Between the Past and the Future. Relaciones Internacionales, no. 55, pp. 147–163. Retrieved May 7, 2020, from https://revistas.unlp.edu.ar/RRII–IRI/article/download/5598/5390/.
 • Olszanecka, N. (2018). Armia jako grupa interesu. Problem stosunków cywilno-wojskowych. Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, vol. 57, pp. 171–182, DOI: 10.15804/athena.2018.57.10.
 • Spyra, J. (2019). Urugwaj: Nowe wyzwania. In J. Gocłowska-Bolek (Ed.), Panorama wyborcza Ameryki Łacińskiej w 2019 roku. Nowe wyzwania stare problemy? (pp. 184–190). Warszawa: Ośrodek Analiz Politycznych, Uniwersytet Warszawski.
 • Stelmach, M. (2012). Stosunki cywilno-wojskowe w Ameryce Środkowej w XXI wieku. In K. Krzywicka (Ed.), Dwieście lat niepodległości państw Ameryki Łacińskiej. Perspektywa historyczna i wyzwania współczesności (pp. 127–145). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Stelmach, M. (2019). Wojskowi i polityka w Ameryce Łacińskiej na przełomie XX i XXI wieku. Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, vol. 61, pp. 194–206, DOI: 10.15804/athena.2019.61.11.
 • Surdel, T. (2019). Wenezuela: Meandry wenezuelskiej władzy. In J. Gocłowska-Bolek (Ed.), Panorama wyborcza Ameryki Łacińskiej w 2019 roku. Nowe wyzwania stare problemy? (pp. 192–200). Warszawa: Ośrodek Analiz Politycznych, Uniwersytet Warszawski.
 • Trefler, P. (2007). Siły zbrojne Chile w okresie transformacji demokratycznej. Ameryka Łacińska, no. 1, pp. 64–70.
 • Tulchin, J. (2019). Nowa definicja bezpieczeństwa narodowego na Półkuli Zachodniej: rola multilateralizmu. Ameryka Łacińska, no. 1, pp. 92–99, DOI: 10310.36551/20811152.2019.103.
 • Internet sources:
 • Brazil Air Force, (2015). Sweden, Brazil Pursue Deeper Cooperation With f $4.7B Gripen NG Deal. Defense News. Retrieved April 25, 2020, from https://www.defensenews.com/home/2015/10/24/sweden–brazil–pursue–deeper–cooperation –with–4–7b–gripen–ng–deal/.
 • Latinobarómetro, (2018). Informe 2018. Santiago de Chile: Corporación Latinobarómetro. Retrieved May 7, 2020, from http://www.latinobarometro.org/latdocs/INFORME_2018_ LATINOBAROMETRO.pdf.
 • Maroszek, M. (2009). Wyścig zbrojeń w Ameryce Łacińskiej?. Biuletyn Opinie, no. 36. Retrieved March 13, 2020, from http://fae.pl/biuletynopiniewyscigzbrojenwamerycelacinskiej.pdf.
 • Ranking, (2008). Ranking of Military and Police Contributions to UN Operations. Month of Report: 31–Jan–08. Retrieved March 31, 2020, from https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/jan08_2.pdf.
 • Ranking, (2009). Ranking of Military and Police Contributions to UN Operations Month of Report: 31–Jan–09. Retrieved March 31, 2020, from https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/jan09_2.pdf.
 • Ranking, (2010). Ranking of Military and Police Contributions to UN Operations Month of Report: 31–Jan–10. Retrieved March 31, 2020, from https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/jan10_2.pdf.
 • Ranking, (2011). Ranking of Military and Police Contributions to UN Operations Month of Report: 31–Jan–11. Retrieved March 31, 2020, from https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/jan11_2.pdf.
 • Ranking, (2012). Ranking of Military and Police Contributions to UN Operations Month of Report: 31–Jan–12. Retrieved March 31, 2020, from https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/jan12_2.pdf.
 • Ranking (2013). Ranking of Military and Police Contributions to UN Operations Month of Report: 31–Jan–13. Retrieved March 31, 2020, from https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/jan13_2.pdf.
 • Ranking, (2014). Ranking of Military and Police Contributions to UN Operations Month of Report: 31–Jan–14. Retrieved March 31, 2020, from https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/jan14_2.pdf.
 • Ranking, (2015). Ranking of Military and Police Contributions to UN Operations Month of Report: 31–Jan–15. Retrieved March 31, 2020, from https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/jan15_2.pdf.
 • Ranking, (2016). Ranking of Military and Police Contributions to UN Operations Month of Report: 31–Jan–16. Retrieved March 31, 2020, from https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/jan16_2.pdf.
 • Ranking, (2017). Ranking of Military and Police Contributions to UN Operations Month of Report: 31–Jan–17. Retrieved March 31, 2020, from https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/jan17_2.pdf.
 • Summary Countries, (2018). Summary of Troop Contributing Countries by Ranking. Police, UN Military Experts on Mission, Staff Officers and Troops 31/01/2018. Retrieved March 31, 2020, from https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/ranking_of_military_and_police_contributions.pdf.
 • Summary Countries, (2019). Summary of Troop Contributing Countries by Ranking. Police, UN Military Experts on Mission, Staff Officers and Troop 31/01/2019. Retrieved March 31, 2020, from https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/2_country_ranking_9.pdf.
 • Summary Countries, (2020). Summary of Troops Contributing Countries by Ranking Police, UN Military Experts on Mission, Staff Officers and Troops. Retrieved March 31, 2020, from https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/2_country_ranking_13.pdf.
 • Summary Mission, (2018). Summary of Contributions to Peacekeeping by Mission, Country and Post Police, UN Military Experts on Mission and Troops: 31/01/2018. Retrieved March 31, 2020, from https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/missions_detailed_by_ country.pdf.
 • Summary Mission, (2019). Summary of Contributions to Peacekeeping by Mission, Country and Post Police, UN Military Experts on Mission and Troops: 31/01/2019. Retrieved March 31, 2020, from https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/5_mission_and_ country_12.pdf.
 • Summary Mission, (2020). Summary of Contribution to UN Peacekeeping by Country, Mission and Post. Police, UN Military Experts on Mission, Staff Officers and Troops 31/01/2020. Retrieved March 31, 2020, from https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/3_country_ and_mission_16.pdf.
 • UN, (2008). UN Mission’s Contributions by Country. Month of Report: 31–Jan–08. Retrieved March 31, 2020, from https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/jan08_5.pdf.
 • UN, (2009). UN Mission’s Contributions by Country. Month of Report: 31–Jan–09. Retrieved March 31, 2020, from https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/jan09_5.pdf.
 • UN, (2010). UN Mission’s Contributions by Country. Month of Report: 31–Jan–10. Retrieved March 31, 2020, from https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/jan10_5.pdf.
 • UN, (2011). UN Mission’s Contributions by Country. Month of Report: 31–Jan–11. Retrieved March 31, 2020, from https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/jan11_5.pdf.
 • UN, (2012). UN Mission’s Contributions by Country. Month of Report: 31–Jan–12. Retrieved March 31, 2020, from https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/jan12_5.pdf.
 • UN, (2013). UN Mission’s Contributions by Country. Month of Report: 31–Jan–13. Retrieved March 31, 2020, from https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/jan13_5.pdf.
 • UN, (2014). UN Mission’s Contributions by Country. Month of Report: 31–Jan–14. Retrieved March 31, 2020, from https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/jan14_5.pdf.
 • UN, (2015), UN Mission’s Contributions by Country. Month of Report: 31–Jan–15. Retrieved March 31, 2020, from https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/jan15_5.pdf.
 • UN, (2016). UN Mission’s Contributions by Country. Month of Report: 31–Jan–16. Retrieved March 31, 2020, from https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/jan16_5.pdf.
 • UN, (2017). UN Mission’s Contributions by Country. Month of Report: 31–Jan–17. Retrieved March 31, 2020, from https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/jan17_5.pdf.
 • Venezuelan Navy, (2020). Venezuelan patrol vessel sinks after colliding with cruise ship. Naval Today. Retrieved April 25, 2020, from https://navaltoday.com/2020/04/06/venezuelan–patrol–vessel–sinks–after–colliding–with–cruise–ship/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_al_2020_9_137-171
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.