PL EN


Journal
2016 | 1 |
Article title

Międzykulturowość a sport: mediatyzacja kontaktu kulturowego w doniesieniach prasy brytyjskiej i irlandzkiej na temat Euro 2012

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Sport is considered the epitome of interculturality in action due to its ability to bring people together in unison and generate discord at the same time. This peculiar nature of sport is also reflected in the media coverage of sport events. The present study analyses the British and Irish press coverage of the 2012 UEFA European Championship (Euro 2012) finals held in Poland and Ukraine as an example of a mediated practice of intercultural engagement. The tenor of the reporting was found to be remarkably different in the newspapers produced in two neighbouring countries and often owned by the same media corporations. The British press failed to identify areas of cultural affinity of the hosts and guests of the tournament by playing up to the readers’ xenophobic stereotypes of cultural and civilization backwardness of Eastern Europe. The depiction of the Polish-Irish intercultural encounter by the Irish press, while largely positive, was also based on stereotypes and clichéd generalizations about the two nations. The study demonstrated that the British and Irish newspaper content on Euro 2012 was governed predominantly by the media own logic and interest, with little care for the quality of intercultural dialogue. 
PL
Sport uważa się za uosobienie procesów międzykulturowych dzięki łączeniu ludzi w zgodnych działaniach przy jednoczesnym generowaniu konfliktów między nimi. Ta dwoistość sportu często znajduje odbicie w medialnych sprawozdaniach z imprez sportowych. Niniejszy artykuł przedstawia rezultat badań nad tekstami w prasie brytyjskiej i irlandzkiej poświęconymi finałom Mistrzostw Europy w piłce nożnej (Euro 212) rozgrywanym w Polsce i na Ukrainie, prowadzonych pod kątem ich międzykulturowego oddziaływania. Ton doniesień w gazetach pochodzących z dwu sąsiednich krajów i często należących do tych samych koncernów okazał się bardzo różny. Prasa brytyjska nie dostrzegła obszarów kulturowego zbliżenia między gospodarzami a gośćmi mistrzostw, przyjmując taktykę powielania znanych swoim czytelnikom historycznie utrwalonych stereotypów kulturowego i cywilizacyjnego zacofania Europy Wschodniej. Relacje o kulturowej interakcji Polaków i Irlandczyków zamieszczane w prasie irlandzkiej, choć w większości bardzo pozytywne, także opierały się na stereotypach i banalnych uogólnieniach o obu nacjach. Badanie wykazało, że zarówno doniesienia w prasie brytyjskiej jak i w irlandzkiej rządziły się wewnętrzna logiką i interesami tych mediów, a nie troską o jakość efektów międzykulturowych.   
Journal
Year
Volume
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-05-09
Contributors
References
 • Aman Robert, 2014, Impossible Interculturality? Education and the Colonial Difference in a Multicultural World. Linkӧping: Linkӧping University.
 • Bairner Alan, 2001, Sport, Nationalism, and Globalization: European and North American Perspectives. Albany: State University of New York Press.
 • Barrett Martyn, ed., 2013, Interculturalism and multiculturalism: similarities and differences. Strasbourg: Council of Europe Publishing.
 • Barska Anna, Marek Korzeniowski, eds., 2007, Wielokulturowość - międzykulturowość- transkulturowość w perspektywie europejskiej i pozaeuropejskiej. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • BBC ONE Panorama (2012) Euro 2012: Stadiums of Hate [Online] Available from http://www.bbc.co.uk/programmes/b01jk4vr. [Accessed: 05. 05. 2014].
 • Cai Deborah A., José I. Rodríguez, 1996-7, “Adjusting to Cultural Differences: The Intercultural Adaptation Model.” Intercultural Communication Studies ,VI (2), 1-17.
 • Council of Europe. (n.d) Intercultural Dialogue. [Online] Available from: www.coe.int/t/dg4/intercultural/concept_EN.asp. [Accessed 30.06.2015].
 • Dashper Katherine, Thomas Fletcher, Nicola McCullough, eds., 2014, Sports Events, Society and Culture. London: Routledge.
 • Dervin Fred, Anahy Gajardo and Anne Lavanchy, eds., 2011, Politics of Interculturality. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
 • Dmowski Seweryn, Aleksander Szałański, 2012, “Globalna gra. Futbol jako czynnik w stosunkach międzynarodowych” (The global game. Football as a factor in international relations). Społeczeństwo i Polityka, Nr 2 (31), 137-162.
 • Falkheimer Jesper, 2007, “Events Framed by the Mass Media: Media Coverage and Effects of America’s Cup Preregatta in Sweden.” Event Management, 11, 1-8.
 • Fowler Roger, 1991, Language in the News: Discourse and Ideology in the Press. London: Routledge.
 • Getz Donald, 2012, Event Studies: Theory, Research and Policy for Planned Events. London: Routledge.
 • Gonçalves Susana, Markus A. Carpenter, eds., 2013, “ Preface”. In: Susana Gonçalves, Markus A. Carpenter eds. Diversity, Intercultural Encounters, and Education. New York and Milton Park: Routledge, xi-xix.
 • “Interculturality”[Online] Available from: www.lmg.ulg.ac.be/articles/intercult_en.html#ancre74676. [Accessed: 29.06.2015].
 • Hjarvard Stig, 2008, “The mediatization of religion. A theory of the media as agents of religious change.” Northern Lights, 6, 9–26.
 • Horne John, Wofram Manzenreiter, 2006, “Sports Mega-Events: Social Scientific Analyses of a Global Phenomenon.” Sociological Review , Vol. 54, No. Suppl. 2, 1-187.
 • Koegeler-Abdi Martina and Richard Parncutt, 2013, “Introduction”. In: Martina Koegeler-Abdi and Richard Parncutt, eds. Interculturality: Practice meets Research. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 1-11.
 • Lavanchy Anne, Anahy Gajardo and Fred Dervin, 2011, “Interculturality at Stake”. In: Fred Dervin, Anahy Gajardo and Anne Lavanchy, eds. Politics of Interculturality. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 1- 28.
 • Lövheim Mia, Knut Lundby, 2013, “Mediated Religion across Time and Space: A Case Study of Norwegian Newspapers.” Nordic Journal of Religion & Society, Vol. 26, Issue 1, 25-43.
 • Maguire 2005, Power and Global Sport: Zones of Prestige, Emulation and Resistance. Routledge: Abingdon and New York.
 • Manzenreiter Wolfram and Georg Spitaler, 2010, “Introduction: Governance, Citizenship and the New European Football Championships: the European Spectacle.” Soccer & Society, Vol. 11, No. 6, 695-708.
 • Otten Matthias, 2009, “Academicus interculturalis? Negotiating interculturality in academic communities of practice.” Intercultural Education, Vol. 20, No. 5, 407–417.
 • Piller Ingrid, 2011, Intercultural Communication: A Critical Introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Rattanasi Ali, 2011, Multiculturalism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.
 • Richards Greg, Marisa de Brito, Linda Wilks, eds., 2013, Exploring the Social Impacts of Events. London: Routledge.
 • Richardson John E., 2007, Analysing Newspapers: An Approach from Critical Discourse Analysis. Houndmills and New York: Routledge.
 • Roche Maurice, 2000, Mega-events and Modernity: Olympics and Expos in the Growth of Global Culture. London: Routledge.
 • Rozbicki Michal Jan, 2015, “Introduction - Intercultural Studies: The Methodological Contours of asn Emerging Discipline.” In: Michal Jan Rozbicki, ed. Perspectives on Interculturality: The Construction of Meaning in Relationshops of Difference. New York: Palgrave MacMillan, 1-23.
 • Scollon Ron, Suzanne Wong Scollon, Rodney H. Jones, 2012, “Preface to the Third Edition.” In: Intercultural Communication: A Discourse Approach. Malden and Oxford: John Wiley & Sons, 3rd Edition.
 • SKY SPORTS NEWS. (2012) Euro 2012 Special Report-Ukraine’s Hooligans. [Online] Available from: http://www1.skysports.com/watch/video/tv-shows/special-report/7759643/special-report---14th-may. [Accessed: 25.06. 2015]
 • Szerląg Alicja, ed., 2013, Wielokulturowość – międzykulturowość w edukacji akademickiej. Ku nowej jakości kształcenia. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.
 • Śliz Anna, Marek S. Szczepański, 2011, „Wielokulturowość i jej socjologiczny sens. Festival caravan czy wielokulturowe street party?” (Sociological Sense of Multiculturalism. Festival Caravan or Multicultural Street Party?), Studia Socjologiczne ,4 (203), 7-25.
 • UEFA. (2013) “No to Racism”: IX. Resolution: European Football united against racism. [Online] Available from: http://www.uefa.org/social-responsibility/respect/no-to-racism/index.html. [Accessed 01.07.2015].
 • Van Dijk Teun A., 2001, “Critical Discourse Analysis.” In: Tannen, D. Schiffrin & H. Hamilton, eds. Handbook of Discourse Analysis. Oxford: Blackwell, 352-371.
 • Wawrzyczek Irmina, Zbigniew Mazur, Hanna Szewczyk, Alan Bairner, 2010, Oswajanie Innego. Obraz Polski i Polaków w prasie brytyjskiej w latach 2002-2007. Lublin: Wydawnictwo Gaudium.
 • Wodak Ruth & Michael Meyer, eds., 2006, Methods of Critical Discourse Analysis. London: Sage.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_arte_2016_1_141
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.