PL EN


Journal
2016 | 1 |
Article title

Tożsamość w procesie komunikacji

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje problem konstruowania/kształtowan/renegocjowania tożsamości jednostkowej w procesach komunikacji społecznej („ONI – JA”), interpersonalnej („JA – ON”) oraz intrapersonalnej („JA – JA”). W wyniku tych trzech typów procesów kształtowania tożsamości w dialogu tworzą się trzy jej składowe, czyli tożsamość substancjalna, relacyjna oraz procesualna.
EN
Identity based on subjective indicators and presented as self-identification is formed in social and cultural communication in which an individual assimilates values and lifestyles encoded in texts of culture (verbal and non-verbal). Identity is a part of the communication process, both intergenerational and current intragenerational communication. „Self-awareness” is an answer to messages coming from the Others. The author, referring to a semiotic concept by Jurij Łotman, examines identity in the process of communication with HE (YOU) and I, i.e. in two directions of information transmission and with THEY (community, cultural group). Identity understood as a complex text and communicated through texts of culture is formed in processes of social communication and self-communication.
Journal
Year
Volume
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-05-09
Contributors
References
 • 1. Assmann Aleida, 2013, O problemie tożsamości z perspektywy kulturoznawczej, [w:] tejże, Między historią a pamięcią. Antologia, Magdalena Saryusz-Wolska (red.), Warszawa: Wyd. UW, s. 146–167.
 • 2. Assmann Aleida, 2015, Wprowadzenie do kulturoznawstwa. Podstawowe terminy, problemy, pytania, tłum. Anna Artwińska, Katarzyna Różańska, Poznań: Wyd. Nauka i Innowacje.
 • 3. Bauman Zygmunt, 2007, Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim, tłum. Jacek Łaszcz, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne.
 • 4. Bokszański Zbigniew, 2002, Tożsamość, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 4, Zbigniew Bokszański (red.), Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 252–255.
 • 5. Bokszański Zbigniew, 2005, Tożsamości zbiorowe, Warszawa: PWN.
 • 6. Boski Paweł, 2009, Kulturowe ramy zachowań społecznych, Warszawa: PWN.
 • 7. Chollet Mona, 2013, Tyrania rzeczywistości, tłum. Anastazja Dwulit, Warszawa: Wyd. Książka i Prasa.
 • 8. Dziekanowska Małgorzata, 2015, Poczucie tożsamości regionalnej mieszkańców Lubelszczyzny, Lublin: Wyd. UMCS.
 • 9. Gajda Stanisław, 2008, Słowiańskie dyskursy tożsamościowe, [w:] Tożsamość a język w perspektywie slawistycznej, Stanisław Gajda (red.), Opole: Wyd. UO, s. 7–17.
 • 10. Growiec Katarzyna, Kapralski Sławomir, 2014, Tożsamość, [w:] Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, Magdalena Saryusz-Wolska, Robert Traba (red.), Joanna Kalicka (współpr.), Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar, s. 489–495.
 • 11. Jastrzębski Jerzy, 2015, Poszukiwanie tożsamości jako efekt detradycjonalizacji i chaosu kulturowego, [w:] Jerzy Jastrzębski, Doświadczanie kultury, Wrocław: Wyd. UWr, s. 24–36.
 • 12. Kociuba Jolanta, 2007, Narracyjna koncepcja tożsamości, [w:] Wokół tożsamości. Teorie, wymiary, ekspresje, Irena Borowik, Katarzyna Leszczyńska (red.), Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”, s. 53–65.
 • 13. Łotman Jurij, 2008, Uniwersum umysłu. Semiotyczna teoria kultury, tłum. Bogusław Żyłko, Gdańsk: Wyd. UG.
 • 14. Paleczny Tadeusz, 2008, Socjologia tożsamości, Kraków: Wyd. Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne.
 • 15. Żyłko Bogusław, 2008, Przedmowa, [w:] Jurij Łotman, Uniwersum umysłu. Semiotyczna teoria kultury, Gdańsk: Wyd. UG, s. 9–58.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_arte_2016_1_55
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.