PL EN


Journal
2016 | 1 |
Article title

Kultura popularna w obiektywie lingwistyki (wybrane zagadnienia)

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przeprowadzona w artykule próba przybliżenia sposobów uobecniania kultury popularnej w refleksji lingwistów pozwala na sformułowanie wniosków o rosnącej popularności tej tematyki, a także różnorodności sposobów jej ujmowania. Badaczki i badacze sięgają po rozmaite propozycje teoretyczne oraz instrumentaria metodologiczne. Interesuje ich zarówno kultura rodzima, jak i obca. Starają się umieszczać badane fenomeny na tle tendencji wyznaczających mapę współczesności. Dzięki podobnym próbom można coraz więcej dowiadywać się o specyfice naszych czasów i być może lepiej je rozumieć.  
EN
In the article, the author tries to bring closer the popular culture problems present in linguistic works. Discussed research proves that the popularity of this issue gradually increases. The linguists apply different and various theories and methodologies in their research. They are interested both in Polish and foreign phenomena of popular culture. The authors of the linguistic research on popular culture place their analysis on a broad background of contemporary culture and society. One can hope that subsequent research provides us with more know ledge and better understanding of the present day.
Journal
Year
Volume
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-05-09
Contributors
author
References
 • 1. Bakke Monika, 2000, Ciało otwarte. Filozoficzne reinterpretacje kulturowych wizji cielesności, Poznań: Wyd. UAM.
 • 2. Bauman Zygmunt, 2006, Płynna nowoczesność, tłum. Tomasz Kunz, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • 3. Borkowski Ireneusz, (red.), 2011, Po prostu Agnieszka. W 75. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej. Studia i materiały, Wrocław: Wyd. UWr.
 • 4. Carroll Noël, 2011, Filozofia sztuki masowej, przeł. Mirosław Przylipiak, Gdańsk: słowo–obraz–terytoria.
 • 5. Derlatka Piotr, 2012, Poeci piosenki 1956–1989. Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora, Wojciech Młynarski i Jonasz Kofta, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • 6. Dmitruk Krzysztof, 1997, Kultura popularna, [w:] Słownik literatury popularnej, Tadeusz Żabski (red.), Wrocław: Wyd. UWr, s. 197–198.
 • 7. Eco Umberto, (red.), 2007, Historia brzydoty, Poznań: Rebis.
 • 8. Fiske John, 2010, Zrozumieć kulturę popularną, tłum. Katarzyna Sawicka, Kraków: Wyd. UJ.
 • 9. Graf Magdalena, 2015, Literackie nie-nazywanie. Onomastykon polskiej prozy współczesnej, Poznań: Wyd. UAM.
 • 10. Janion Maria, 2008, Wampir. Biografia symboliczna, Gdańsk: słowo–obraz–terytoria.
 • 11. Kęsikowa Urszula, 2011, Chrematonimy w literaturze (na przykładzie współczesnej powieści kryminalnej), [w:] Chrematonimia jako fenomen współczesności, Maria Biolik, Jerzy Duma (red.), Olsztyn: Wyd. UW-M, s. 243–250.
 • 12. Kiszka Beata, 2014, „Majka Jeżowska odpada, Feel wysiada…” – o zacieraniu granic między kulturą popularną i tzw. wysoką (na przykładzie nazw własnych w „Balladynach i romansach” Ignacego Karpowicza), „Język Artystyczny”, t. 15: Język(i) kultury popularnej, Artur Rejter (red.), Katowice: Wyd. UŚ, s. 159–169.
 • 13. Kita Małgorzata, 2005, Literatura popularna w perspektywie językoznawczej, [w:] Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja. Zjazd Polonistów, Kraków, 22–25 września 2005, t. 2, Małgorzata Czermińska, Stanisław Gajda, Krzysztof Kłosiński, Anna Legeżyńska, Andrzej Z. Makowiecki, Ryszard Nycz (red.), Kraków: Universitas, s. 285–297.
 • 14. Kita Małgorzata, 2013, Edwarda Cullena dialogi z… Między tradycją a adaptacją, [w:] Komunikacja. Tradycja i innowacje, Małgorzata Karwatowska, Adam Siwiec (red.), Chełm: Grasp, s. 287–305.
 • 15. Kita Małgorzata, 2014, Tekstowo zmediatyzowane doświadczenie bycia wampirem. Wokół Zmierzchu Stephenie Meyer, „Język Artystyczny”, t. 15: Język(i) kultury popularnej, Artur Rejter (red.), Katowice: Wyd. UŚ, s. 35–64.
 • 16. Konert-Panek Monika, 2011, Rozrywka i zaduma – foniczne aspekty tworzenia nastroju w tekstach Agnieszki Osieckiej, [w:] Po prostu Agnieszka. W 75. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej. Studia i materiały, Igor Borkowski (red.), Wrocław: Wyd. UWr, s. 215–229.
 • 17. Konieczna Mariola, 2011, Kontrasty i opozycje w obrazach poetyckich oraz elementy romantycznej wersyfikacji jako czynniki budowania napięcia w poezji Agnieszki Osieckiej, [w:] Po prostu Agnieszka. W 75. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej. Studia i materiały, Igor Borkowski (red.), Wrocław: Wyd. UWr, s. 231–246.
 • 18. Kułakowska Katarzyna, 2013, Miasto płci. Dyskurs miłosny Marii Peszek, Warszawa: Wyd. UW.
 • 19. Kusz Agnieszka, 2011, Antropologiczne kręgi odniesień metaforycznych jako materiał leksykalny w „Galerii potworów” Agnieszki Osieckiej, [w:] Po prostu Agnieszka. W 75. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej. Studia i materiały, Igor Borkowski (red.), Wrocław: Wyd. UWr, s. 95–110.
 • 20. Lichański Jakub Z., 2005, Relacje między kulturą wysoką a niską/popularną w literaturze. Głosy do dyskusji wraz z sugestiami metodologicznymi, [w:] Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji, Barbara Myrdzik, Małgorzata Karwatowska (red.), Lublin: Wyd. UMCS, s. 29–39.
 • 21. Marcinkiewicz Radosław (red.), 2010, Unisono na pomieszane języki, t. 1: O rocku, jego twórcach i dziełach (w 70-lecie Czesława Niemena), Sosnowiec: Wyd. Gad Records.
 • 22. Marcinkiewicz Radosław (red.), 2011, Unisono w wielogłosie, t. 2: W kręgu nazw i wartości, Sosnowiec: Wyd. Gad Records.
 • 23. Marcinkiewicz Radosław (red.), 2012, Unisono w wielogłosie, t. 3: Rock a korespondencja sztuk, Sosnowiec: Wyd. Gad Records.
 • 24. Nowacki Dariusz, 2011, Metkowanie świata. O znakach firmowych w prozie współczesnej, [w:] Mody w kulturze i literaturze popularnej, Sławomir Buryła, Lidia Gąsowska, Danuta Ossowska (red.), Kraków: Universitas, s. 293–308.
 • 25. Puzynina Jadwiga, 2005, Kultura popularna a kultura wysoka – dziś, [w:] Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji, Barbara Myrdzik, Małgorzata Karwatowska (red.), Lublin: Wyd. UMCS, s. 11–22.
 • 26. Rejter Artur, 2010, „Geometria pieprzenna”. Wizerunek kobiety w twórczości Marii Peszek, [w:] Przeobrażenia w kulturze i edukacji na przełomie XX i XXI wieku, Małgorzata Karwatowska, Adam Siwiec (red.), Chełm–Lublin: Wyd. Drukarnia Best Print, s. 81–92.
 • 27. Rejter Artur, 2011, Neologizmy w twórczości poetyckiej Agnieszki Osieckiej, [w:] Po prostu Agnieszka. W 75. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej. Studia i materiały, Borkowski Ireneusz (red.), Wrocław: Wyd. UWr, s. 189–213.
 • 28. Rejter Artur, 2013, Między liryką a publicystyką. Kreacja kobiety w tekstach poetyckich Agnieszki Osieckiej i Katarzyny Nosowskiej, [w:] Komunikacja – tradycja i innowacje,
 • Małgorzata Karwatowska, Adam Siwiec (red.), Chełm: Wyd. Grasp, s. 347–367.
 • 29. Rejter Artur, 2014a, Mój chłopak, facet z plakatu, ciota darkroomówka… Wizerunek mężczyzny w gejowskiej literaturze popularnej, „Język Artystyczny”, t. 15: Język(i) kultury popularnej, Artur Rejter (red.), Katowice: Wyd. UŚ, s. 65–87.
 • 30. Rejter Artur, 2014b, Odsłony i dyskurs(y) ciała w kulturze (nie tylko) popularnej. Na przykładzie Marilyn Mansona, [w:] O płci, ciele i seksualności w kulturze i historii, Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec (red.), Lublin: Wyd. UMCS, s. 107–126.
 • 31. Rejter Artur, 2015a, Kupidyn w Szczecinie, Milena w szmince od Diora. Nazwy własne w twórczości Katarzyny Nosowskiej, [w:] Człowiek. Zjawiska i teksty kultury w komunikacji społecznej, Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec (red.), Lublin: Wyd. UMCS, s. 151–171.
 • 32. Rejter Artur, 2015b, Peerelowski wampir Marek z warszawskiej Pragi pod rękę z egipską boginią Bastet. Nazwy własne w prozie Andrzeja Pilipiuka, [w:] Odkrywanie słowa – historia i współczesność, Urszula Sokólska (red.), Białystok: Wyd. UwB.
 • 33. Rutkowski Mariusz, 2012, „Przez miasto iście…” Lingwistyczne aspekty tekstów Pablopavo, [w:] Unisono w wielogłosie, t. 3: Rock a korespondencja sztuk, Radosław Marcinkiewicz (red.), Sosnowiec: Wyd. Gad Records, s. 188–199.
 • 34. Sidorowicz Rafał, 2003a, Językowy obraz kobiety w tekstach nurtu disco-polo, „Studia Językoznawcze”, t. 2: Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, Mirosława Białoskórska (red.), Szczecin: Wyd. US, s. 327–335.
 • 35. Sidorowicz Rafał, 2003b, Językowy obraz miłości w tekstach piosenek nurtu discopolo, „Prace Naukowe Koła Młodych Językoznawców Uniwersytetu Szczecińskiego”, z. 2, Ewa Kołodziejek (red.), Szczecin: Wyd. US, s. 95–103.
 • 36. Stasiuk-Krajewska Karina, 2011, Piosenki Agnieszki Osieckiej jako teksty kultury popularnej, [w:] Po prostu Agnieszka. W 75. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej. Studia i materiały, Ireneusz Borkowski (red.), Wrocław: Wyd. UWr, s. 47–70.
 • 37. Strinati Dominic, 1998, Wprowadzenie do kultury popularnej, tłum. Wojciech J. Burszta, Poznań: Zysk i S-ka.
 • 38. Symotiuk Stefan, 2005, Kultura wysoka i niska czy centralna i peryferyjna, [w:] Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji, Barbara Myrdzik, Małgorzata Karwatowska (red.), Lublin: Wyd. UMCS, s. 23–28.
 • 39. Szczęsna Ewa, (red.), 2002, Słownik pojęć i tekstów kultury, Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_arte_2016_1_97
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.