PL EN


Journal
2017 | 2 |
Article title

„Róg huka po lesie”. Lubelskie spektakle Teatru Wojska Polskiego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przybliża powstanie i działalność w Lublinie Teatru Wojska Polskiego w 1944 i na początku 1945 roku.Zawiera omówienia dwóch przygotowanych w tym czasie premier – Wesela Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Jacka Woszczerowicza oraz Dożywocia Aleksandra Fredry w reżyserii Jana Kreczmara.
EN
Article introduces the uprising and activity of the Polish Army Theater in Lublin in 1944 and at the beginning of 1945.It includes two premieres prepared by Stanisław Wyspiański, directed by Jacek Woszczerowicz and Aleksander Fredro’s Lifeguard, directed by Jan Kreczmar.
Journal
Year
Volume
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-01-15
Contributors
References
 • Bernacki B., „Najostrzejsze narzędzie naszej partii…” Okupacja sowiecka północ­no-wschodnich ziem Drugiej Rzeczpospolitej (193–1941) w świetle polskojęzycznej prasy „gadzinowej”, Toruń 2009.
 • Cudnowski H., Niedyskrecje teatralne, Wrocław 1960.
 • Januszewski S., „Dożywocie” Al. Fredry, „Głos Ludu” 1945, nr 9.
 • Kałużyński Z., Dwie premiery w Teatrze Wojska Polskiego w Lublinie, „Nowa Epoka” 1945, nr 1.
 • Kompel G., „Wesela” Jacka Woszczerowicza, „Teatr” 1977, nr 24.
 • Kompel G., Jacek Woszczerowicz: geniusz? błazen? mag?, Łódź 2004.
 • Korzeniowska J., Melpomena walcząca, Warszawa 1977.
 • Krakowska J., Cztery „Wesela” i rząd, „Dialog” 2008, nr 3.
 • Pułjanowski A.[Jerzy Kreczmar], „Wesele” w Teatrze Wojska Polskiego, „Rzeczpo­spolita” 1944, nr 118.
 • Pułjanowski A.[Jerzy Kreczmar], „Dożywocie” w Teatrze Wojska Polskiego, „Rzecz­pospolita” 1945, nr 8.
 • Mrozińska S., Karabin i maska. Na podstawie dokumentów i wspomnień Teatru Wojska Polskiego w drodze i w Łodzi z lat 1943–1946, Łódź 1964.
 • Stolarczyk S., „Wesele” w Teatrze Wojska, „Głos Ludu” 1944, nr 18.
 • Ważyk A., „Wesele” jako dokument społeczny, „Odrodzenie 1945, nr 10/12.
 • Węgrzyniak R., Encyklopedia „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, Kraków 2001.
 • Włodek A., Czwarty akt „Wesela”, „Dziennik Polski” 1945, nr 8.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_arte_2017_2_143
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.