PL EN


Journal
2017 | 2 |
Article title

Ludzie są jak fan fiction. Na przykładzie Fanfika Natalii Osińskiej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule analizuję Fanfik, powieść młodzieżową Natalii Osińskiej, w kontekście metaforycznego znaczenia tytułu. Odwołuję się przy tym do badań kultury fanowskiej (Jenkins, Parrish, Stasi), spośród których szczególnie interesuje mnie użycie metafory jako narzędzia badawczego. W swojej analizie wykorzystuję więc między innymi metaforę „kłusowniczą”. Splatam je również z postgenderowymi tezami radykalnego feminizmu po to, aby zinterpretować tytuł analizowanej przeze mnie powieści w egzystencjalnym świetle. Fabułę utworu konfrontuję z ideologicznymi postulatami polityki tożsamości skupionej wokół koncepcji tożsamości narracyjnej. Tym samym fan fiction traktuję przede wszystkim jako zjawisko społeczne i przeciwstawiam je tradycjonalistycznemu pojmowaniu książki, również w kategoriach metaforycznych – poddaję krytyce popularną maksymę: „ludzie są jak książki”.
EN
The article concerns the analysis of Fanfik, a young adult novel written by Natalia Osińska, especially a metaphorical meaning of its title. It is associated with studies of fan culture, that are using a metaphor as a research tool, such as Henry Jenkin's metaphor of the textual poacher, which organizes a kind of framework for better understanding fan creativity. Cultural studies are linked with radical feminism and its postgender thesis to inrterpret the title of the novel in an existential and phenomenological view. The plot of the novel challenges ideological postulates of identity politics based on a concept of narrative identity. Therefore, fan fiction is understood primarily as a social phenomenon. It is opposed to a traditionalist perception of a book itself, which is also analysed in a metaphorical sense, that is connected with the popular sentence: „people are like books”. A purpose of the article is to show that is more likely to say: „people are like fan fiction”.
Journal
Year
Volume
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-01-15
Contributors
author
References
 • Beauvoir S.de, Druga płeć, t.1, przeł.G.Mycielska, M.Leśniewska, Warszawa 1972.
 • Burzyńska A., Kariera narracji. O zwrocie narratywistycznym w humanistyce, „Tek­sty Drugie” 2004, nr 1–2, s.43–64.
 • Certeau M.de, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, przeł.K.Thiel-Jańczuk, Kraków 2008.
 • Derecho A., Archontic Literature: A Definition, a History, and Several Theories of Fan Fiction, [w:] Fan Fiction and Fan Communities in the Age of Internet. New Essays, pod red.K.Busse, K.Hellekson, Jefferson 2006, s.61–78.
 • Goldberg M., What is a woman? The dispute between radical feminism and trans­genderism, „The New Yorker”, 4 sierpnia 2014, [online:] https://www.newyorker.com/magazine/2014/08/04/woman-2 [data dostępu: 11.09.2017].
 • Hanisch C.(i in.), Forbidden Discourse: The Silencing of Femnist Critisism of „Gen­der”, [w:] „Meeting Ground on Line”, 12 sierpnia 2013, [online:] http://meetinggro­undonline.org/wp-content/uploads/2013/10/GENDER-Statement-InterActive-930.pdf [data dostępu: 11.09.2017].
 • Jakubowski P., Pułapki tożsamości. Między narracją a literaturą, Kraków 2016.
 • Jenkins H., Textual Poachers. Television Fans & Participatory Culture, New York 1992.
 • Jones R., From Shooting Monsters to Shooting Movies: Machinima and the Trans­formative Play of Video Game Fan Culture, [w:] Fan Fiction and Fan Communities in the Age of Internet. New Essays, pod red.K.Busse, K.Hellekson, Jefferson 2006, s.261–280.
 • Kobus A., Fanfiction a funkcjonowanie literatury popularnej. Zarys perspektywy historycznej, „Kultura Popularna” 2013, nr 3 (37), s.146–158.
 • Osińska N., Fanfik, Warszawa 2016.
 • Parrish J. J., Metaphors We Read By: People, Process, and Fan Fiction, „Transforma­tive Works and Cultures” 2013, nr 14, [online:] http://journal.transformativeworks.org/index.php/twc/article/view/486/401 [data dostępu: 11.09.2017], DOI: http:// dx.doi.org/10.3983/twc.2013.0486.
 • Stasi M., The Toy Soldiers from Leeds. The Slash Palimpsest, [w:] Fan Fiction and Fan Communities in the Age of Internet. New Essays, pod red.K.Busse, K.Hellekson, Jefferson 2006, s.115–133.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_arte_2017_2_175
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.