PL EN


Journal
2018 | 3 |
Article title

„Zagospodarowywanie przeszłości” w kulturze ponowoczesnej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
PL
Journal
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-01-01
Contributors
References
  • Foucault M., Wykład z 28 stycznia 1976, [w:] tegoż, Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady z Collége de France, 1976, przeł. M. Kowalska. Warszawa, 1998, s. 71-90.
  • Historia w kulturze ponowoczesnej. Koncepcje – metody – perspektywy badawcze, pod red. M. Řezníka, M. Saryusz-Wolskiej, S. Stach, K. Stoll, Kraków 2017.
  • Lisowska-Magdziarz M., Od redaktora: Seriale – nowa jakość czy stare w nowej odsłonie, „Zeszyty Prasoznawcze” 2016, nr 1 (t. 59), s. 1-15.
  • Szacka B., Stosunek do przeszłości i jej przeżywanie w ponowoczesnym świecie popkultury, [w:] Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, pod red. E. Domańskiej, R. Stobieckiego, T. Wiślicza, Kraków 2014, s. 173-186.
  • Wojdon J., „Public history”, czyli historia w przestrzeni publicznej, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym”, 2015, nr 34 (3), s. 25-41. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2015.027.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_arte_2018_3_159_167
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.