PL EN


Journal
2018 | 3 |
Article title

Język jako opowieść o świecie. Recenzja książki Doroty Filar Narracyjne aspekty językowego obrazu świata. Interpretacja marzenia we współczesnej polszczyźnie(Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Książka Narracyjne aspekty językowego obrazu świata prezentuje autorską koncepcję znaczenia językowego. W recenzowanej monografii Autorka zwraca uwagę na interesujące narracyjne aspekty znaczenia. Koncepcja ta znacząco poszerzyła obszar badań nad językowym obrazem świata i znalazła zastosowanie w analizie językowych interpretacji różnych obiektów. W publikacji wyeksponowane jest narracyjne ujęcie znaczenia, które wpisuje się w nurt współczesnych interdyscyplinarnych badań, w których narracja jest traktowana jako naturalny, uniwersalny sposób pojmowania świata przez człowieka. Dla czytelnika jest to interesująca lektura, dająca dużo satysfakcji i – mimo naukowego charakteru – sprawiająca szczególną przyjemność.
Journal
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-01-01
Contributors
References
 • Bibliografia:
 • 1. Bartmiński J., Językowe podstawy obrazu świata, wyd. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
 • 2. Filar D., Język jako wielka narracja: teoria narracyjności w semantyce, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, z. LXXI, wyd. Unversitas, Kraków 2015, s.9-26.
 • 3. Filar D., Językowo-kulturowy obraz pieniądza we współczesnej polszczyźnie [w:] D. Filar i in. (monografia współautorska) Od muszli do bitmonety. Oblicza pieniądza i systemów walutowych, wyd. Texter, Warszawa 2014 (publikacja elektroniczna).
 • 4. Filar D., Metafizyka” i „psychologia” – dwie narracje o duszy i ciele (analiza lingwistyczno – kulturowa) [w:] Aksjosfera duszy – dusza w aksjosferze, red. E.Masłowska., wyd.Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2018.
 • 5. Filar D., Narracyjne aspekty językowego obrazu świata. Interpretacja marzenia we współczesnej
 • Polszczyźnie, wyd. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013.
 • 6. Filar D., Obcość w dyskursie z samym sobą. Analiza lingwistyczno-kulturowa, [w:] OBCY/INNY – analizy przypadków, red. M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec, wyd. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017.
 • 7. Filar D., Teoria narracyjności w semantyce: „wielkie” i „małe” narracje językowe a językowy obraz świata, [w:] W kręgu zagadnień semantyki i stylistyki tekstu, red. A. Piasecka, I. Blumental, wyd. Łódź 2014.
 • 8. Lyotard J.F., Kondycja ponowoczesna, Fundacja Aletheia, 1979.
 • 9. Pajdzińska A., Definicja – „zwinięta” narracja, referat wygłoszony na konferencji naukowej Narracyjność języka i kultury zorganizowanej przez IFP UMCS (Lublin) w Sandomierzu we wrześniu 2012.
 • 10. Tokarski R., Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej, wyd. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014.
 • 11. „Metaphiscs” and „psychology”: two narratvies of the soul and body in Polish. Linguistic/cultural approach, in: The Axiosphere of the Soul, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2018.
 • 12. https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2014/1020/125323-autoreferat.pdf
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_arte_2018_3_169_179
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.