PL EN


Journal
2018 | 3 |
Article title

Księga jako dzieło totalne. Od Mallarmego do Pereca

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article is an attempt to look at the literary concept of the "Book" as a total work of art. The author first analyses the theory of Stéphane Mallarmé, for whom the Book as a "total expansion of the letter" was both a literary and material work, seeking to capture the constantly escaping reality. The endless pursuit of the material realization of the potential of infinity allow us to consider the Book a project that in reality was never intended to be realized and existed in the author's consciousness as a kind of literary myth. In a similar way, we can analyse the works of Georges Perec, who, through the figure of enumeration or the constant obsession of cataloging and classification, also aimed to embrace reality as a whole through literature. As the author argues, what both writers have in common is the desire to create an ideal work of art, whose paradox consists in the fact that it aims to embody what is infinite and to name the what is still unknown.
PL
Artykuł stanowi próbę przyjrzenia się literackiej koncepcji „Księgi” jako dziełu totalnemu. Autorka analizuje w pierwszej kolejności teorię Stéphana Mallarmégo, dla którego Księga jako „całkowita ekspansja litery” była jednocześnie dziełem literackim i materialnym, dążącym do uchwycenia stale wymykającej się rzeczywistości i całościowego zamknięcia w sobie wszechświata. Skazane na niepowodzenie nieustanne dążenie do materialnej realizacji potencjału nieskończoności pozwalają uznać Księgę za projekt, który w rzeczywistości nigdy nie miał zostać zrealizowany i istniał w świadomości autora jako swoisty mit literacki. W podobny sposób możemy analizować dzieła Georges’a Pereca, który poprzez figurę wyliczenia czy też nieustanną obsesję katalogowania i klasyfikacji, również zmierzał do całościowego objęcia rzeczywistości za pomocą literatury. Jak dowodzi autorka, obydwu pisarzy łączy właśnie chęć stworzenia dzieła idealnego, którego paradoks polega na tym, że za cel stawia sobie ono zamknięcie w dziele tego, co nieskończone i nazwaniu tego, co niepoznane.
Journal
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-06-10
Contributors
author
References
  • Beyer Susanne, Gorris Lothar, 2009, Interview with Umberto Eco. We like list because we don’t want to die, „Spiegel Online”, http://www.spiegel.de/international/zeitgeist/spiegel-interview-with-umberto-eco-we-like-lists-because-we-don-t-want-to-die-a-659577-2.html [dostęp 1.09.2017].
  • Blanchot Maurice, 2016, Przestrzeń literacka, przeł. Tomasz Falkowski, Warszawa: PWN.
  • Butor Michel, 1964, Le livre comme objets, [w:] tegoż, Répertoire II, Paris: Editions de Minuit, s. 104-123.
  • Mallarmé Stéphane, 1980, Kryzys wiersza, [w:] tegoż, Wybór poezji, przeł. Adam Ważyk, Warszawa: PIW.
  • Mallarmé Stéphane, 1991, Autobiographie : Lettre à Verlaine, Caen: L’Echoppe.
  • Sartre Jean-Paul, 1986, Mallarmé. La lucidité et sa face d’ombre, Paris: Gallimard.
  • Shaw Mary, 1994, Apocalypse et modernisme : le Livre de la fin, „Revue des sciences humaines” 4, s. 35-46.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_arte_2018_3_93_100
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.