PL EN


Journal
2018 | 3 |
Article title

Fanowskie praktyki autorskie. Rewolucja autorstwa zbiorowego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł analizuje dotychczasowe ujęcia autorstwa w badaniach nad fandomem. Następnie skupia się na autorstwie w ramach twórczości fanowskiej. Rozpoznaje tutaj zbiorowy i intertekstualny wymiar fanowskiego autorstwa, który uznać można za model alternatywny wobec dominującego rynkowego określania autorstwa jako samotnej praktyki prowadzącej do powstania unikatowego tekstu. W efekcie podważona zostaje dominująca pozycja tak ustrukturowanego autorstwa. Ujawniony zostaje także subwersywny potencjał fanowskich praktyk twórczych jako umożliwiających przeformułowanie postromantycznego autorstwa i opartego na nim ekspansywnego prawa autorskiego.
EN
The present article analyses contemporary approaches to authorship in fandom studies, focusing on authorship in the context of fanworks. It recognises the collaborative and intertextual dimension of fan authorship, which may be perceived as an alternative to the dominant commercial model of authorship, depicted as the work performed by a lone creator, labouring to create a unique text. Consequently, this model undermines the dominant position of thus construed notion of authorship. In addition, such an approach reveals the subversive potential of fanworks as enabling a re-formulation of post-Romantic notion of authorship (and thus potentially leads to a re-interpretation of the resultant expansiveness of intellectual copyright).
Journal
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-06-10
Contributors
author
References
 • S. Ahmed, Differences That Matter. Feminist Theory and Postmodernism, New York 2004.
 • A. Bennett, The Author, New York 2005.
 • H. Bloom, Lęk przed wpływem. Teoria poezji, tłum. A. Bielik-Robson, M. Szuster, Kraków 2002.
 • L. Brodkey, Academic Writing as Social Practice, New York 1987.
 • A. Flood, Sherrilyn Kenyon sues Cassandra Clare for »willfully copying« her novels, “The Guardian” 10 lutego 2016, [online:] https://www.theguardian.com/books/2016/feb/10/sherrilyn-kenyon-sues-cassandra-clare-for-wilfully-copying-her-novels [data dostępu: 14.06.18].
 • M. Foucault, Kim jest autor?, [w:] Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura, tegoż, tłum. B. Banasiak, Warszawa 1999.
 • K. Kielos, Jedyna płeć. O tym, dlaczego prześladuje cię homo oeconomicus i jak niszczy twoje życie, nie mówiąc już o światowej gospodarce, Warszawa 2014.
 • A. Kobus, Burzenie czwartej ściany. Stretegie budowania relacji twórców popkultury z fankami, [w:] Seriale w kontekście kulturowym. Widzowie – fani – twórcy, pod red. A. Krawczyk-Łaskarzewska, A. Naruszewicz-Duchlińska, Olsztyn 2016.
 • Kobus, J. Krzyżanowska, Słownik fandomu i fanfiction [w:] Netlor. Wiedza cyfrowych tubylców, pod red. P. Grochowskiego, Toruń 2012.
 • B. Kulesza-Gulczyńska, Czym różni się autor od aŁtora, czyli fanowskie z autorstwem, „Tekstualia” 2015, nr 2 (41).
 • J. Litman, The Public Domain, [w:] „Emoty Law Journal” 1990 4 (39).
 • S. Pugh, The Demoratic Genre. Fan Fiction in a Literary Contex, Glasgow 2005.
 • M. Ross, Authors and Owners. The Invention of Copyright, Cambridge and London 1993.
 • J. Stillinger, Multiple Authorship and the Myth of Solitary Genius, New York 1991.
 • M. Tymińska, A. Włodarczyk, Fan Fiction a literacka rewolucja fanowska. Próba charakterystyki zjawiska w następujący sposób, „Panoprikum” 2012, nr 11 (18).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_arte_2018_3_9_26
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.