Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 68 | 2 |

Article title

Geografia i skala glokalna – przemiana generacyjna

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The proposed text presents a conceptual change in the scope of some of the key concepts in the light of the two dictionaries (Britannica and Human Geography Dictionary) and Anglo-Saxon publications about the future of geography. Then, it combines the concept of references to the ongoing interdisciplinary studies included in the structure of the University of the Second and Third Generation.Applications built this way are of two types: (1) referring to a fundamental change in the process within the human perception of the environment for generations X and Y, and (2) referring to theprocess of glocalization, glocal scale and premises of the University of the Third Generation (3GU).
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim

Contributors

References

 • AILUN, 2010: Alta formazione managerial. Roland Robertson. http://www.scienzesociali.ailun.it/st/docenti/robertson.shtml
 • Batty M., Barr B., 1994: The Electronic Frontier: Exploring and Mapping Cyberspace, Futures, 26 (7): 699–712.
 • Bauman Z., 2006: Płynna nowoczesność. Kraków. Wydawnictwo Literackie. (W oryginału: Bauman Z., 2000: Liquid Modernity. Cambridge. Polity Press.).
 • Bhabha H. K., 1994: The Location of Culture. Routledge, London.
 • Chalmers A. F., 1997: Czym jest to co zwiemy nauką? [What is thing called science?]. Siedmioróg, Wrocław.
 • Chojnicki Z., 2004: Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości. Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań.
 • Cosgrove D., 2006: Geographical Imagination and the Authority of Images. Hettner Lectures (9), Department of Geography. University of Heidelberg.
 • Dodge M., Kitchin R., 2002: Mapping Cyberspace, http://www.mappingcyberspace.com/contents. html
 • Dodge M., Kitchin R., 2008: (pierwsza edycja: 2000), Atlas Cyberspace http://www.kitchin.org/atlas/
 • Donert K., 2000: Virtually Geography: Aspects of the Changing Geography of Information and Communications. Geography. 85 (1), 37–45.
 • Dziewoński K., 1961: Elementy teorii regionu ekonomicznego. „Przegląd Geograficzny”, 33, 593–613.
 • Dziewoński K., 1967: Teoria regionu ekonomicznego. „Przegląd Geograficzny”, 39, 33–50.
 • Encyklopedia Britannica (hasło: Geography) http://www.britannica.com/EBchecked/topic/229637/geography
 • Encyklopedia Britannica (hasło: images) http://www.britannica.com/EBchecked/topic/363506/map
 • Featherstone M., 1995: Undoing culture: globalization, postmodernism and identity. Thousand Oaks. Sage.
 • Galileusz, 2005: Fragmenty kopernikańskie. Seria: Biblioteka klasyków nauki. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa (przekład i komentarz T. Sierotowicz).
 • Giddens A., 1990: The Consequences of Modernity. Stanford University Press, Stanford.
 • Giddens A., 2002: Nowożytność i Tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowożytności. PWN, Warszawa.
 • Goffman E., 1971: Relations in Public. Basic Books, New York. [Za:] Galwey T., 2007:46-63, Revisiting Trust in Symbolic Interaction: Presentation of trust development in University administration. W: Qualitative Sociology Review, III/2. http://www.qualitativesociologyreview.org/
 • ENG/Volume7/QSR_3_2_Gawley.pdf
 • Gregory D., Johnston R., Pratt G., Watts M. J., Whatmore S., 2009: The Dictionary of Human Geography (5th edition), Blackwell Publishing Ltd. www.wiley.com/wiley-blackwell
 • Grobler A., 2008: Metodologia Nauk. Kompedia filozoficzne. Wydawnictwo Aureus, Kraków.
 • Hart G., 2003: Disabling globalization: places of power in post-apartheid South Africa, University of California Press, Berkeley.
 • Jędrzejczyk D., 2001: Wprowadzenie do geografii humanistycznej. Dialog, Warszawa.
 • Jones J. P. III, Woodward K., Marston S. A., 2007: Situating flatness. “Transactions of the Institute of British Geographers”, 32, 264–276.
 • Kuciński K., 2011: Glokalizacja jako indygenizacja globalizacji. „Rocznik Żyrardowski” IX (2011), 15–39.
 • Kuhn T. S., 2006: Przewrót kopernikański. Astronomia planetarna w dziejach myśli zachodu. Prószyński i s-ka, Poznań.
 • Leitner H., Miller B., 2007: Scale and the limitations of ontological debate: a commentary on Marston, Jones and Woodward. “Transactions of the Institute of British Geographers”, 32, 116–125.
 • Macnaghten P., Urry J., 2005: Alternatywne przyrody. Nowe myślenie o przyrodzie i społeczeństwie. Scholar, Warszawa.
 • Maik W., Rembowska K., Suliborski A. (red.), 2006: Człowiek w badaniach geograficznych, Wydawnictwo uczelniane WSG, Bydgoszcz.
 • Marston S. A., Jones J. P. III, Woodward K., 2005: Human geography without scale. “Transactions of the Institute of British Geographers”, 30, 416–432.
 • Niklewicz-Pijaczyńska M., 2011: Od gospodarki opartej na wiedzy do nowej strategii rozwoju UE2020. Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa http://www.bibliotekacyfrowa. pl/dlibra/docmetadata?id=35524&from=publication.
 • OECD, 2000: World Bank Institute, Korea and the Knowledge Based Economy. Making the Transition, Paris.
 • Pirveli M., 2008: Miasto – przestrzeń semantyczna. ZAPOL, Szczecin.
 • Pirveli M., 2011: Od morfologii przez urbomorfologię do morfoznaku. Przegląd Geograficzny 2011/83/4, 507–529.
 • Pirveli M., Mydłowska E., 2014 (w druku): Metropolizacja a glokalizacja. [W:] Z. Rykiel (red.), Socjologia o mieście i regionie. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów–Warszawa.
 • Pirveli M., Rakowski D., 2013: Zmiany generacyjne a percepcja środowiska (geograficznego). [W:] R. Borówka, A. Cedro, I. Kavetskyy (red.), Współczesne problemy badań geograficznych, ZAPOL, Szczecin, 165–177.
 • Rembowska K., 2013: Geografia w ujęciu humanistycznym – wybór prac Krystyny Rembowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Robertson R., 1992: Globalization: Social Theory and Global Culture, Sage Publications, London, http://puma.uni-kassel.de/author/Robertson
 • Robertson R., 1994: Globalization or Glocalization? “Journal of International Communication”, 1 (1) 33–52.
 • Robertson R., 2005: The conceptual promise of glocalization: commonality and diversity. “ART-e-FACT: Strategies of resistance” http://puma.uni-kassel.de/author/Robertson
 • Rykiel Z., 1991, Koncepcje geografii społecznej. [W:] Z. Rykiel (red.), Studia z geografii społecznej, Dokumentacja Geograficzna, z. 3–4, IGiPZ, Wrocław–Warszawa–Kraków.
 • Rykiel Z., Pirveli M., 2005: Przestrzeń a Środowisko w Geografii; ujęcie krytyczne. [W:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 130–148.
 • Smith C. H. L., 2007: CERN – Europejska Organizacja Badań Jądrowych. Jakie są korzyści z badań podstawowych? http://www.fuw.edu.pl/~ajduk/Public/bs_2.html
 • Suliborski A., 2008: O znaczeniu syntezy naukowej w geografii. [W:] S. Liszewski, J. Łoboda, W. Maik (red.), Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce. Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz, 79–90.
 • Swyngedouw E., 2001: Neither global nor local: ‘glocalization’ and the politics of scale. [W:] B. J essop (red.), Regulation theory and the crisis of capitalism. Edward Elgar. Cheltenham, 196–225.
 • Swyngedouw E., 2004: Globalisation or ‘glocalisation’? Networks, territories and re-scaling. “Cambridge Review of International Affairs”, 17 (1), 25–48.
 • Swyngedouw E., 2006: Glocalizations. Philadelphia: Temple University Press.
 • Szczepański J., 1963: Elementarne pojęcia socjologiczne, PWN, Warszawa, http://biblioteka.wdinp.uw.edu.pl/zasoby/Teksty/Szczepanski-Elementarne%20poj%C4%99cia%20socjologii.pdf
 • The Programmable city http://www.scoop.it/t/the-programmable-city
 • Toffler A., 1997: Trzecia fala. PIW, Warszawa.
 • Whatmore S., 2002a: From farming to agribusiness: the global agro-food system. [W:] R. J . J ohnston, P. Taylor, M. Watts (red.), Geographies of global change. Blackwell, Oxford, 57–67.
 • Whatmore S., 2002b: Hybrid geographies: natures, cultures, spaces. Sage, London.
 • Wissema J. G., 2009: Uniwersytet Trzeciej Generacji. Uczelnia XXI wieku. Wydawca Zante. Ziębice.
 • Wronowska G., 2009: Gospodarka oparta na wiedzy jako etap ewolucji współczesnej gospodarki. http://www.konferencja.edu.pl/ref8/pdf/pl/Wronowska-Krakow.pdf
 • Wronowska G., 2009: Gospodarka oparta na wiedzy jako etap ewolucji współczesnej gospodarki. http://www.konferencja.edu.pl/ref8/pdf/pl/Wronowska-Krakow.pdf

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2013_68_2_41
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.