Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 68 | 2 |

Article title

Zróżnicowanie temperatury ekwiwalentnej w Lublinie w latach 2009–2010

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
In 2009–2010, in five points in Lublin, located in areas of different land use and built-up, measurements of air temperature and humidity were taken. Based on the data collected, the following elements were calculated: the difference in average monthly air temperature between the coldest point and the others, equivalent temperature (Tek) and Tek thermal sensations. Differencesin average monthly air temperature in relation to the outskirts of Lublin were the highest at the point Dominikanie, in the built-up area of the old town. Most frequently “sultry” sensation was reported for the estate houses, at the point Ofelii. Different biothermal conditions were observed in the center of the city – Litewski square. It is characterized by a high proportion of vegetation. Green areas influenced the reduction of the biothermal stress compared to other points. The highest frequency of thermal sensation “cold”, “cool” and “slightly cool” were recorded there. Measurements points located in two housing estates with high buildings close to each other were characterized by similar biothermal conditions. In these areas, comparing to other discussed areas of the city, at 12 UTC relatively often there were noticed the best biothermal conditions – “comfortable” according to equivalent temperature index.
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim

Contributors

author

References

 • Błażejczyk K., 2004: Bioklimatyczne uwarunkowania turystyki i rekreacji w Polsce. Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 192, ss. 291.
 • Błażejczyk K., Błażejczyk M., 2010: BioKlima© 2.6, Program komputerowy. http://www.igipz.pan. pl/geoekoklimat/blaz/BioKlima.htm
 • Błażejczyk K., Bröede P., Fiala D., Havenith G., Holmér I., Jendritzky G., Kampmann B., 2010 a: UTCI – nowe narzędzie badania warunków bioklimatycznych w różnych skalach czasowych i przestrzennych. Przegląd Geofizyczny, LV, 1–2, 5–19.
 • Čabajova Z., 1980: Ekvivakentna teplota na Strabskom Plese a v Bratislavie. Acta Universitatis Lodziensis, 2, 28, 167–176.
 • Cena M., Gregorczuk M., 1966: Rozkład temperatury ekwiwalentnej na obszarze Polski, Rocznik Nauk Rolniczych, D, 119, 191–211.
 • Gregorczuk M., 1970: Analiza warunków bioklimatycznych Polski w latach 1958–1963 w świetle ważniejszych wskaźników kompleksowych, Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego,Seria B, 155, ss. 189.
 • Gregorczuk M., 1976: O wielkości ochładzania na obszarze Polski. Czasopismo Geograficzne, 47, 3, 255–263.
 • Hess T. M., Niedźwiedź T., Obrębska-Starklowa B., 1989: Bioklimat Krakowa. Prace Geograficzne 73, Prace Instytutu Geograficznego UJ 95, 7–57.
 • Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., 1997: Bioklimatologia człowieka. Metody i ich zastosowanie w badaniach bioklimatu Polski. Monografie IGiPZ PAN, 1, ss. 200.
 • Kożuchowski K. (red.), 2000: Pory roku w Polsce. Sezonowe zmiany w środowisku a wieloletnie tendencje klimatyczne. Zakład Dynamiki Środowiska i Bioklimatologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 315.
 • Kożuchowski K., 2003: Wieloletnie zmiany warunków bioklimatycznych w okresie 1961–2000 (na przykładzie Łodzi). Postępy w badaniach klimatycznych i bioklimatycznych, Prace Geograficzne 188, 273–282.
 • Küchne O., Matuszko D., 2002: Differentation of equivalent temperature in a town (with Cracow and Humburg as examples). Prace Geograficzne, z. 110, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 77–86.
 • Matzarakis A., Rutz F., Mayer H., 2007: Modelling radiation fluxes in simple and complex environments – application of the RayMan model. International Journal of Biometeorology, 51:323–334 DOI 10.1007/s00484-006-0061-8.
 • Michna E., 1970: Temperatura ekwiwalentna w Krośnie jako wskaźnik klimatu odczuwalnego. Folia Societatis Scientiarum Lublinensis, sec. A–D, 9–10, 91–92.
 • Nurek T., Trapp J., Korzeniowski J., Wyszkowski A., 1991: Właściwości klimatu i bioklimatu Aglomeracji Gdańskiej. Acta Universitatis Wratislaviensis, 1213, 299–307.
 • Papiernik Ż., 2004: Warunki bioklimatyczne Łodzi w drugiej połowie XX wieku. Acta Geographica Lodziensis, 89, 147–159.
 • Sikora S., 2008: Bioklimat Wrocławia. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 5, Wrocław, ss. 169.
 • Szyga-Pluta Sz., 2011: Warunki bioklimatyczne Wielkopolskiego Parku Narodowego w świetle wybranych wskaźników bioklimatycznych. Prace i Studia Geograficzne, 47, 327–334.
 • Żarnowiecki G., 2002, Zróżnicowanie bioklimatu Kielc w sezonie letnim. Regionalny Monitoring Środowiska Przyrodniczego, 3, 109–116.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2013_68_2_79
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.