PL EN


2019 | 74 |
Article title

Rola rynku nieruchomości w rozwoju zabudowy i w budżecie Olsztyna

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article describes the impact of the real estate market on the expansion of housing and on the budget of Olsztyn. The aim of the paper was to show how the revenue from fees and taxes related to real estate management contributes to the budget income and how the real estate market developing in communes affects decisions related to creating new housing. The study was based on statistical data from the years 2009–2017, shared by Statistics Poland and the Municipal Office, as well as on the Google Earth photomap. The data was analysed and processed statistically and the results are presented in diagrams and tables. The study showed that a rapidly developing real estate market is a condition for starting new housing investment projects which, in turn, have a positive impact on the municipal budget.
PL
W artykule opisano wpływ rynku nieruchomości na rozwój zabudowy i budżet Olsztyna. Celem było pokazanie, jak duży wpływ na dochody budżetowe mają opłaty i podatki powiązane z gospodarką nieruchomościami oraz w jaki sposób rozwijający się rynek nieruchomości oddziałuje na decyzje związane z powstawaniem nowej zabudowy. Badania zostały oparte o dane statystyczne z lat 2009–2017 udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny i Urząd Miasta oraz o fotomapę Google Earth. Zebrane dane poddano analizie i obróbce statystycznej, a uzyskane wyniki zaprezentowano w formie rysunków i tabel. Z przeprowadzonych badań wynika, że szybko rozwijający się rynek nieruchomości warunkuje powstawanie nowych inwestycji mieszkaniowych, a te z kolei pozytywnie oddziałują na stan budżetu miasta.
Contributors
References
 • Act of 23 April 1964 – Civil Code (Journal of Laws 2018, items 1025, 1104, 1629).
 • Annual report of the City of Olsztyn budget. Online: http://bip.olsztyn.eu/bip/folder/3386/sprawozdania_z_wykonania_budzetu (access: 20–22.09.2018).
 • Bryx M., Makowski R. 2001. Inwestowanie w nieruchomości. Warszawa: POLTEX.
 • Cymerman R., Bajerowski T., Kryszk H. 2006. Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Olsztyn: Edukaterra.
 • Dyk M. 2012. Podstawy gospodarki finansowej gmin. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 268, 155–167.
 • Google satellite images. Online: https://earth.google.com/web (access: 20–22.09.2018).
 • Gorzym-Wilkowski W.A. 2017. Spatial planning as a tool for sustainable development. Polish realities. Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy 15(2), 75–85.
 • Gostkowska-Drzewicka M. 2010. Próba określenia wpływu czynników makroekonomicznych na rozwój mieszkaniowego rynku deweloperskiego w Trójmieście na tle Polski w latach 1995–2007. Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy 1(19), 45–59.
 • Henzel H., Śmietana K., Maszczyk A. 2014. Rynek nieruchomości jako rynek inwestycyjny – parametry oceny, tendencje zmian w latach 2007–2011. Studia Ekonomiczne 177, 133–151.
 • Kossowski T., Klimczuk B. 2012. Fundusze strukturalne w rozwoju lokalnym. Podstawowe problemy na przykładzie miasta Zamość. Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy 1(27), 77–82.
 • NBP weighted average exchange rates in PLN. Online: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/arch_a.html (access: 22.09.2019).
 • Statistics Poland, Local Data Bank: structure of land use, population size, real estate sales as well as the number of local plans and the number of land use permits issued. Online: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (access: 20–22.09.2018).
 • Świdyński J., Świdyńska N.K. 2016. Konsultacje społeczne jako narzędzie współpracy obywateli z samorządem gminnym na przykładzie Olsztyna. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 433, 245–267.
 • Świdyński J. 2017. Effect of uncontrolled urbanisation on rural areas around cities. Intercathedra 33(4), 134–142.
 • Wilk K. 2015. Wydatki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2006–2012 – wybrane zagadnienia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 408, 250–260.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2019_74_0_205-216
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.