PL EN


2019 | 74 |
Article title

Sposoby przeciwdziałania negatywnym skutkom overtourismu w atrakcjach i destynacjach turystycznych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The excessive concentration of tourist traffic, known as overtourism, leads to overcrowding in attractive locations, over-advertising and aggressive commercialisation, which lower the aesthetic quality of tourists’ experiences and result in the degradation of natural and cultural resources. The effect of excessive number of tourists is an increase in the price of services, rental fees and real estate. In historical cities, it causes the gentrification of historical districts. The aim of this work is to show the genesis of the phenomenon called “overtourism”, its development and activities aimed at limiting its negative effects. The article is based on a review of literature and observation of phenomena accompanying excessive tourist attendance in 2018 described in social media and identi fi ed in the historic district of Kraków. The article discusses the negative effects of overtourism observed at attractions and in tourist destinations, illustrated by examples from Poland and around the world. The process of gentrification is exemplified using the city of Kraków. The second part of the article presents actions described in the literature and media reports that are taken to soften the negative effects of overtourism. This includes both action with regard to the supply of tourist services, as well as the demand for such services. It is indicated that a compromise needs to be reached among the three interested parties: residents, tourists and the tourist industry.
PL
Nadmierna koncentracja ruchu turystycznego (overtourism) prowadzi do zatłoczenia atrakcyjnych miejsc oraz przereklamowania i agresywnej komercjalizacji, co obniża poziom estetycznych doznań turystów i skutkuje degradacją naturalnych i kulturowych zasobów. Efektem nadmiernej frekwencji turystów jest wzrost cen usług, mieszkań i nieruchomości. W miastach historycznych dochodzi przez to do gentryfikacji zabytkowych dzielnic. Celem pracy było ukazanie genezy zjawiska zwanego overtourismem, jego rozwoju oraz działań mających na celu ograniczenie jego negatywnych skutków. Artykuł został oparty na przeglądzie literatury oraz na obserwacji zjawisk towarzyszących nadmiernej frekwencji turystów w 2018 r., opisywanych w mediach społecznościowych i identy fi kowanych na terenie zabytkowej dzielnicy Krakowa. Omówiono negatywne skutki overtourismu obserwowane w atrakcjach i destynacjach turystycznych, ilustrując ten problem przykładami ze świata i z Polski. Proces gentryfikacji pokazano, posługując się przykładem Krakowa. Ponadto zestawiono opisane w literaturze i doniesieniach medialnych działania na rzecz łagodzenia negatywnych skutków overtourismu. Dotyczą one zarówno działań po stronie podaży ofert usług turystycznych jak i popytu na te usługi. Wskazano na potrzebę budowania kompromisu pomiędzy trzema stronami interesariuszy: mieszkańcami, turystami i branżą turystyczną.
Contributors
References
 • Bianchi R.V. 2009: The ‘critical turn’ in tourism studies: A radical critique. Tourism. Geographies, 11(484–504), 492. https://doi.org/10.1080/14616680903262653
 • Butler R.W. 1980: The concept of a tourist area cycle of evolution: Implications for management of resources. Canadian Geographer, 24(1), 5–12. https://doi.org/10.1111/j.1541-0064.1980.tb00970.x
 • Doxey G.V. 1975: A causation theory of visitor/resident irritants: Methodology and research inferences, [in:] Proceedings of the Travel Research Association 6th Annual Conference. Travel Research Association, San Diego, 195–198.
 • Canestrelli E., Costa P. 1991: Tourist carrying capacity: A fuzzy approach. Annals of Tourism Research, 18(2), 295–311. https://doi.org/10.1016/0160-7383(91)90010-9
 • Frauman E., Banks S. 2011: Gateway community resident perceptions of tourism development: Incorporating importance-performance analysis into a limits of acceptable change framework. Tourism Management, 32(476), 128–140.
 • Garrod B. 2003: Managing visitor impacts, [in:] A. Fyall, B. Garrod, A. Leask (eds.), Managing Visitor Attractions. New Directions. Oxford: Butterworth-Heinemann, 124–139.
 • Gaweł Ł. 2013: Rozwój turystyki a polityka zrównoważonego rozwoju miast historycznych (na przykładzie Krakowa). Turystyka Kulturowa, 10, 39–52.
 • Jamal T., Camargo B.A. 2017: Sustainable tourism, justice and an ethic of care: Toward the just destination. Journal of Sustainable Tourism, 22, 11–30. https://doi.org/10.1080/09669582.2013.786084
 • Koens K., Postma A., Papp B. 2018: Is overtourism overused? Understanding the impact of tourism in a city context. Sustainability, 10(4384). https://doi.org/10.3390/su10124384384
 • Kostrowicki A.S. 1970: Zastosowanie metod geobotanicznych w ocenie przydatności terenu dla rekreacji i wypoczynku. Przegląd Geograficzny, 42(4).
 • Kowalczyk-Anioł J., Zmyślony P. 2017: Turystyka miejska jako źródło protestów społecznych: przykłady Wenecji i Barcelony. Turystyka Kulturowa, 2, 7–36.
 • Kruczek Z., Zmyślony P. 2014: Regiony Turystyczne. Kraków: Proksenia.
 • Kruczek Z. 2017: Frekwencja w polskich atrakcjach turystycznych 2011–2015. Dynamika, trendy, studia przypadku. Kraków: Proksenia.
 • Lindberg K., McCool S., Stankey G. 1997: Rethinking carrying capacity. Annals of Tourism Research, 24, 461–465, 467. https://doi.org/10.1016/S0160-7383(97)80018-7
 • Lucas R.C., Stankey G.H. 1985: Role of Research in Applying the Limits of Acceptable Change System, [in:] Proceedings of the Southern Recreation Research Conference. Myrtle Beach, SC, USA, 1–15.
 • McCool S.F., Lime D.W. 2001: Tourism carrying capacity: tempting fantasy or useful reality? Journal of Sustainable Tourism, 464(9), 372–388. https://doi.org/10.1080/09669580108667409
 • Mika M. 2007: Przemiany pod wpływem turystyki na obszarach recepcji turystycznej, [in:] W. Kurek (red.), Turystyka. Warszawa: PWN.
 • Milano C. 2017: Turismofobia: cuando el turismo entra en la agenda de los movimientos sociales. Marea Urbana, 1, 5–8.
 • Nijs V. 2017: Resident attitudes towards tourism. Testing the resident empowerment through tourism scale 481 (RETS) in Bruges. MBa Thesis. Vienna: MODUL University.
 • Nowacki M. 2014: Zarządzanie atrakcjami turystycznymi w świetle aktualnych badań. Folia Turistica, 31, 31–51.
 • Pearce P.L. 2018: Limiting overtourism. The desirable new behaviours of the smart tourist, [in:] Tourism Intelligence Forum (t-Forum) Global Exchange Conference 2018. Palma de Mallorca.
 • Russo A.P. 2002: The “vicious circle” of tourism development in heritage cities. Annals of Tourism Research, 29(1), 165–182. https://doi.org/10.1016/S0160-7383(01)00029-9
 • Russo A.P., Scarnato A. 2018: Barcelona in common: A new urban regime for the 21st-century tourist city? Journal of Urban Affairs, 40(4). https://doi.org/10.1080/07352166.2017.1373023
 • Saveriades A. 2000: Establishing the social tourism carrying capacity for the tourist resorts of the east coast of 471 the Republic of Cyprus. Tourism Management, 21, 147–156. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(99)00044-8
 • Szromek A. 2012: Wskaźniki funkcji turystycznych. Koncepcja wskaźnika funkcji turystycznej i uzdrowiskowej. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • Wójtowicz B. 2016: Międzynarodowe uwarunkowania negatywnych konsekwencji ruchu turystycznego w Krakowie. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geogra fi cznego, 30(4), 174–186.
 • INTERNET SOURCES
 • https://www.airdna.co/market-data/app/pl/default/krakow/overview (access: 3.06.2018).
 • Kursa M. 2017: Choć turyści zadeptują miasto, krakowianie chcą ich jeszcze więcej. Gazeta Wyborcza, 1.12.2017, p. 7. Online: http://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,22721114,przystanek-krakow-2017-choc-turysci-zadeptuja-miasto-krakowianie.html?disableRedirects=true
 • (access: 20.11.2018).
 • Milano C. 2018: Overtourism and tourismphobia: Global trends and local contexts. Ostelea School of Tourism & Hospitality. Online: https://www.academia.edu/35911428/Overtourism_and_
 • Tourismphobia_Global_trends_and_local_contexts?auto=download (access: 20.11.2018).
 • Najbardziej zatłoczone miejsca w Polsce. Online: https://www.zadluzenia.com/artykul/najbardziej-zatloczone-miejsca-w-polsce (access: 3.06.2018).
 • Turyści nie wynajmą mieszkania na Majorce. Online: http://www.tur-info.pl/a/50413,,majorka-wynajem-mieszkanie-turysci-rada.html (access: 29.05.2018).
 • UNWTO, 2018: Overtourism? Understanding and managing urban tourism growth beyond perceptions. Madrid. DOI: https://doi.org/10.18111/9789284419999. Online: https://www.e-unwto.
 • org/doi/pdf/10.18111/9789284420070 (access: 20.11.2018).
 • Wenecja ograniczyła ruch turystów. Napięcia przed bramkami. Online: http://www.polsatnews.pl/
 • wiadomosc/2018-04-29/wenecja-ograniczyla-ruch-turystow-napiecia-przed-bramkami/ (access: 5.05.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2019_74_0_45-57
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.