PL EN


2019 | 74 |
Article title

Bariery i możliwości rozwoju tanich linii lotniczych w Europie. Studium przypadku Polski i Portugalii

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Travelling by air transport surpasses all other existing means of transportation. According to the UNWTO data, in 2014, more than half of all tourists travelled to their destinations by air. This success is expressed, among other things, in the rapid expansion of routes and strong growth in demand. With low-cost carriers (LCC) it has become an essential form of air transport to peripheral regions such as Portugal or “new” destinations in CEE countries, e.g. Poland. In 2016, Portuguese airports handled 40.9 million passengers on international flights, of whom about 47% travelled using LCC flights, whereas in Poland, in 2017, Polish airports handled nearly 5 million passengers with 57.3% share of LCC. The purpose of this article is to analyze some of the factors that influenced the success of LCCs in the two countries, and their strengthened role in the aviation market.
PL
W ciągu ostatniego dziesięciolecia nastąpił wyraźny wzrost częstotliwości korzystania z transportu lotniczego w Europie. Było to związane z pojawieniem się nowego segmentu działającego w sektorze linii lotniczych, czyli przewoźników niskokosztowych. W artykule dokonano analizy wpływu dostępności infrastruktury regionalnych portów lotniczych na kontynuowanie występującej tendencji na przykładzie dwóch peryferyjnie położonych europejskich destynacji – Polski (do 2004 r. obszar stosunkowo „odizolowany” od mobilności typowej dla Europy Zachodniej) i Portugalii. Jak pokazują przeprowadzone analizy, udział tanich linii w analizowanych rynkach jest duży i wykazuje tendencję wzrostową. W 2016 r. lotniska w Portugalii obsłużyły 40,9 mln pasażerów zagranicznych, z czego około 47% przypadło na tanie linie. Na rynku polskim natomiast w 2017 r. udział ten oszacowano na poziomie prawie 60%.
Contributors
References
 • Abrantes J. 2017: Low cost-carriers and full service carriers: Evidence (or not) of competition in Lisbon and Oporto cities. Tourism Spectrum. A-Bi annual International Refereed Journal, 3(1), 20–28.
 • Campilho P. 2014: O impacto das companhias aéreas Low Cost na dinâmica económica do turismo regional. Online: https://sigarra.up.pt/fl up/pt/pub_geral.pub_view?pi_pub_base_id=33525 (access: 1.09.2018).
 • Carballo-Cruz F., Costa V. 2014: Success factors of regional airports: The case of Oporto airport. Tourism & Management Studies, 10(1), 36–44.
 • Casey M. 2010: Low-cost air travel: Welcome abroad? Tourism Studies, 10(2), 175–191.
 • Costa V., Almeida K. 2015: Low-cost carriers, local economy and tourism development at four Portuguese airports. A model of cost-bene fi t analysis. Journal of Spatial and Organizational Dynamics, 3(4), 245–261.
 • De Neufville R. 2008: Low-cost airports for low-cost airlines: Flexible design to manage the risks. Transportation Planning and Technology, 31(1), 35–68.
 • Dobruszkes F. 2013: The geography of European low-cost airline networks: A contemporary analysis. Journal of Transport Geography, 28, 75–88.
 • Dunn G., Clark O. 2016: Battle grounds. Airline Business, 32(6), 26–29.
 • Eastern Europe – low cost and loving it report. Online: https://www.oag.com/eastern-europe-0 (access: 1.09.2018).
 • Europe’s Top 20 airline groups by passengers 2017; Lufthansa wrests top spot from Ryanair. CAPA. Online: https://centreforaviation.com/analysis/reports/europes-top-20-airline-groups-by-passengers-2017-lufthansa-wrests-top-spot-from-ryanair-394211 (access: 1.09.2018).
 • Graham A., Papatheodorou A., Forsyth P. 2008: Aviation and Tourism: Implications for Leisure Travel. Aldershot: Ashgate.
 • Graham B., Shaw J. 2008: Low-cost airlines in Europe: Reconciling liberalization and sustainability. Geoforum, 30, 1439–1451.
 • Hawlena J. 2012: Znaczenie lotniczych przewoźników niskokosztowych w procesie rozwoju turystyki kontynentalnej na przykładzie Europy. Logistyka, 3, 750–759.
 • Huderek-Glapska S., Nowak A. 2016: Airport and low-cost carrier business relationship management as a key factor for airport continuity: The evidence from Poland. Research in Transportation Business & Management, 21, 44–53.
 • INAC. 2017: Instituto Nacional de Aviação Civil, Lisboa.
 • Kubicka J. 2009: Funkcjonowanie i rozwój korporacji wielonarodowych w wybranych sektorach usługowych i produkcyjnych. Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu.
 • Macário R., Viegas J.M., Reis V. 2007: Impact of cow cost operation in the development of airports and local economies. Workshop APDR – O Impacto dos Aeroportos no Desenvolvimento Regional.
 • Mills G. 2016: The Airline Revolution: Economic Analysis of Airline Performance and Public Policy. Abingdon–New York: Routledge.
 • Olipra Ł. 2011: Tanie linie lotnicze – nowa „jakość” w przewozach lotniczych w Unii Europejskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia, 4(16), 368–389.
 • Pijet-Migoń E. 2012: Zmiany rynku lotniczych przewozów pasażerskich w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. Rozprawy naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 25.
 • Richman A., Lyle C. 2005: The Economic Bene fi ts of Liberalising Regional Air Transport: A Review of Global Experience, Johannesburg: ComMark Trust.
 • Rosa T., Baltazar M.E., Silva J. 2017: Low-cost carriers socio-economic impact in tourism development: The case of Faro’s Airport Hinterland. Tourism Spectrum. A-Bi annual International Refereed Journal, 3(1), 29–40.
 • Tłoczyński D. 2014: Przemiany na polskim rynku usług transportu lotniczego. Bilans 10 lat w Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 843. Problemy Transportu i Logistyki, 28, 247–261.
 • INTERNET SOURCES
 • http://www.lifeasabutterfl y.com/wp-content/uploads/2015/07/766-1042-1-PB-1.pdf (access: 1.09.2018).
 • http://www.ulc.gov.pl/en/publications/statictics-and-analysis-of-air-transport-market/3975-statistics-by-carriers (access: 1.09.2018).
 • https://www.mitportugal.org/about/documents/transportation-systems-1/related-literature/284-impact-of-low-cost-operation-in-the-development-of-airports-and-local-economies/fi le (access: 1.09.2018).
 • https://centreforaviation.com/insights/analysis/europes-top-20-airline-groups-by-passengers-2017-lufthansa-wrests-top-spot-from-ryanair-394211 (access: 1.09.2018).
 • https://sigarra.up.pt/fl up/pt/pub_geral.pub_view?pi_pub_base_id=33525 (access: 1.09.2018).
 • https://www.anac.pt/SiteCollectionDocuments/Publicacoes/BET/BET_37_1TRIM_17.pdf (access: 1.09.2018).
 • https://wizzair.com/en-gb/information-and-services/about-us/news/2016/09/08/wizz-air-expandsin-katowice#/ (access: 1.09.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_b_2019_74_0_79-91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.