PL EN


2017 | 2 |
Article title

Przyczyny wojny gruzińsko-rosyjskiej w 2008 roku

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł stanowi próbę wielopłaszczyznowego omówienia przyczyn wojny gruzińsko-rosyjskiej, która wybuchła 8 sierpnia 2008 roku. Analizę rozpoczyna rys geograficzno-historyczny dotyczący spornych republik: Abchazji, Osetii Południowej i Adżarii. Konflikt pomiędzy Gruzją a zbuntowanymi republikami zyskał charakter międzynarodowy dzięki zaangażowaniu się światowego mocarstwa – Federacji Rosyjskiej. Autor przedstawia przyczyny zatargów pomiędzy Rosją i Gruzją, które mają wielowątkowe i wielowiekowe podłoże. Doprowadziły one do pięciodniowego konfliktu, który Gruzja stoczyła w obronie własnej suwerenności i integralności terytorialnej.
EN
The paper is an attempt to have a multifaced discussion about the causes of the Russo-Georgian War that broke out on August 8th, 2008. The analysis begins with a geographic-historical feature of the disputed republics: Abkhazia, South Ossetia and Ajaria. The international character of the conflict between Georgia and the rebellious republics was given by interference of a global power – the Russian Federation. The author presents the causes of the conflicts between Russia and Georgia, which have multilayered and centuries-old substrates. They have led to a five-day armed conflict in which Georgia has defended its sovereignty and territorial integrity.
Contributors
References
 • Źródła
 • Strona internetowa Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law Independent, „International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia, Report, Volume II, September 2009”, www.mpil.de/files/pdf4/IIFFMCG_Volume_II1.pdf, dostęp 12 IX 2017.
 • Piśmiennictwo naukowe:
 • Baluk W., Tarchan-Mourawi G., Gruzja, [w:] Ustroje polityczne krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, red. W. Baluk, A. Czajowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.
 • Brążkiewicz D., Wojna rosyjsko-gruzińska, „Kwartalnik Bellona”, 2010, nr 1.
 • Czachor R., Abchazja, Osetia Południowa, Górski Karabach: geneza i funkcjonowanie systemów politycznych, Instytut Polsko-Rosyjski, Wrocław 2014.
 • Friedman G., Kosovar Independence and the Russian Reaction, www.stratfor.com/weekly/kosovar _independence_and_russian_reaction, dostęp 13 IX 2017.
 • Gawęda M., Wojska rosyjskie w wojnie z Gruzją, „Nowa Technika Wojskowa”, 2008, nr 10.
 • Górecki W., Abchazja, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2013.
 • Grodzki R., Wojna gruzińsko-rosyjska 2008. Przyczyny – przebieg – skutki, Replika, Zakrzewo 2009.
 • Illarionov A., Another look at the August War, Center of Eurasian Policy, Hudson Institute, Waszyngton 2008.
 • Kozłowski K., Rewolucje, których nie było, [w:] Zagadnienia ustrojowe państw poradzieckich, red. J. Zaleśny, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010.
 • Kubiak K., Wojna w Gruzji w 2008 roku. Geneza i przebieg działań wojennych, „Międzynarodowe Prawo Humanitarne”, 2011, t. II.
 • Luković M. D., Kryzys kosowski oczyma Serbów. Bezpośrednie przyczyny, korzenie historyczne, przebieg i konsekwencje, Todra, Belgrad 1999.
 • Potocki R., Azyl Micheila Saakaszwilego, www.geopolityka.org/analizy/robert-potocki-azyl-micheila-saakaszwilego, dostęp 10 IX 2017.
 • Tarlinskij W., Truboprowody: instrumient gieopolitiki?, MIK, Moskwa 2009.
 • Van Herpen M. H., Wojny Putina. Czeczenia, Gruzja, Ukraina 2014, Prószyński i S-ka, Warszawa 2014.
 • Wyciszkiewicz E., Geopolityka rurociągów. Współzależność energetyczna a stosunki międzypaństwowe na obszarze postsowieckim, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_bc_2017_2_1_169
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.