PL EN


2018 | 3 |
Article title

Wstępne rozpoznanie skarg w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w Polsce – wybrane aspekty

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The constitutional complaint has been functioning in the Polish legal system since 1997. The decisions issued by the Constitutional Tribunal regarding a constitutional complaint have become a very important source of knowledge about the subject institution, and have undoubtedly contributed to a more correct functioning of the constitutional complaint in practice. The purpose of the articles is to analyze the preliminary consideration of complaints with particular consideration of the "manifested unfoundness" condition.
PL
Skarga konstytucyjna funkcjonuje w polskim porządku prawnym od 1997 roku. Orzeczenia wydane przez Trybunał Konstytucyjny w przedmiocie skargi konstytucyjnej stały się bardzo ważnym źródłem wiedzy na temat przedmiotowej instytucji, a także niewątpliwie przyczyniły się do bardziej prawidłowego funkcjonowania skargi konstytucyjnej w praktyce. Celem artykułu było przeprowadzenie analizy etapu wstępnego rozpoznania skarg ze szczególnym uwzględnieniem przesłanki „oczywistej bezzasadności”.
Contributors
References
 • Act of 1 August 1997 on the Constitutional Tribunal (Journal of Laws , No 102, item 643).
 • Act of 30 November2016 on Organization and Procedure of Constitutional Tribunal (Journal of Laws 2016, item. 1157).
 • Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 ( Journal of Laws, No 48, item 483).
 • Decision of the Constitutional Tribunal of 24 February 1998, ref. Ts 19/97.
 • Decision of the Constitutional Tribunal of 2 April 1998, ref. 15/98.
 • Decision of the Constitutional Tribunal of 20 May 1998, ref. Ts 27/98.
 • Decision of the Constitutional Tribunal of 5 January 1999, ref. Ts 105/98.
 • Decision of the Constitutional Tribunal of 24 January 1999, ref. Ts 124/98.
 • Decision of the Constitutional Tribunal of 16 August 2004, ref. Tw 43/03.
 • Decision of the Constitutional Tribunal of 19 November 2014 , ref. Ts 236/14.
 • Decision of the Constitutional Tribunal of 17 July 2018, ref. Ts 171/17.
 • Decision of the Constitutional Tribunal of 26 July 2018, ref. TS. 106/17.
 • Decision of the Constitutional Tribunal of 14 August 2018, ref. 32/17.
 • Knaga D., Oczywista bezzasadność skargi konstytucyjnej, “Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2017, No. 1(35).
 • Królikowski J., Sułkowski J., Znaczenie przesłanki oczywistej bezzasadności dla dostępności skargi konstytucyjnej jako środka ochrony konstytucyjnych wolności i praw, “Przegląd Sejmowy” 2009, No. 5(94).
 • Łętowska E., Interpretacja a subsumcja zwrotów niedookreślonych i nieostrych „Państwo i Prawo” 2011, No. 7–8.
 • Michalczuk-Wlizło M., Skarga konstytucyjna w Polsce, “Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie”, 2007, No. 4.
 • Regulations of the Constitutional Tribunal of 31 October 2001 (M.P. no. 41, item 668).
 • Szepietowska B., Skarga konstytucyjna, “Gazeta Sądowa” 1998, No. 31.
 • Szepietowska B., Postepowanie ze skargą [w:] Konstytucje Rzeczyspospolitej Polskiej, L. Falandysz, B. Szepietowska (red.), Warszawa 1998.
 • Website of Trybunał Konstytucyjny, www.trybunal.gov.pl [access: 15.11.2018].
 • Zieliński A., Zakres stosowania przepisów k.p.c. W postepowaniu przed Trybunalem Konstytucyjnym, “Palestra” 1998, No. 7-8.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_bc_2018_3_0_21-29
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.