PL EN


2018 | 3 |
Article title

Od liberalnej partii opozycyjnej do prawicowej partii władzy. Trzy dekady węgierskiego Fideszu (1988–2018)

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents the development of Fidesz as a party which has been existing for three decades (1988–2018), yet the authors focus on the analysis of last eight years when Fidesz consequently has won three parliamentary elections. Fidesz turned from youth and liberal party in the mid-1990s to a conservative one which let it win elections in 1998. The article explains further activities of Fidesz to win elections in 2010, 2014 and 2018.
PL
Artykuł dotyczy rozwoju węgierskiej partii Fidesz w kontekście trzech dekad jej istnienia (1988–2018). Autorzy skupili się na przeprowadzeniu analizy ostatnich ośmiu lat jej działalności, ponieważ w tym okresie partia nieprzerwanie wygrywała kolejne wybory parlamentarne. Ukazano fenomen Fideszu, który z ugrupowania o proweniencji liberalnej i młodzieżowej przekształcił się w silną organizację konsolidującą środowiska prawicowe. Ponadto wyjaśniono mechanizmy oraz przybliżono efekty działań podjętych przez partię Viktora Orbána w celu utrzymania władzy na Węgrzech.
Keywords
Contributors
author
References
 • Barański M., Czyż A., Kubas S., Rajczyk R., Wybory, prawo wyborcze, systemy wyborcze w państwach Grupy Wyszehradzkiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016.
 • Chmaj M., Sokół W., Żmigrodzki M., Teoria partii politycznych, Wydawnictwo Morpol, Lublin 1999.
 • Constitution of Hungary, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/wegry2013.pdf [access: 11.11.2018].
 • Debreczeni J., Viktor Orbán. Jeden obóz, jeden sztandar, jeden wódz, Wydawnictwo Akurat, Warszawa 2015.
 • Enyedi Z., Th Role of Agency in Cleavage Formation, “European Journal of Political Research” 2005, Vol. 44(5).
 • Glied V., From a Green Movement to a Party. Th Effct of the Crisis and Democratic Movements in Hungary, “Politeja” 2014, No. 28.
 • Gniazdowski M., Jarosiewicz M., Węgierska odsłona kryzysu migracyjnego, Analizy OSW, 9.09.2015, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-09-09/wegierska-odslona-kryzysu-migracyjnego [access: 3.11.2018].
 • Grotz F., Hubai L., Hungary, [in:] Elections in Europe. A Data Book, eds. D. Nohlen, P. Stöver, Nomos, Baden-Baden 2010.
 • Herbut R., Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 • Hungarian Election Offi, http://www.valasztas.hu/en/parval2010/298/298_0_index.html [access: 9.02.2016].
 • Hungarian Election Offi, http://www.valasztas.hu/dyn/pv14/szavossz/en/orszlist_e.html [access: 15.11.2018].
 • Hungarian Election Office, http://valasztas.hu/en/ovi/index.html# [access:
 • 15.11.2018].
 • Hungarian Election Offi, http://www.valasztas.hu/dyn/pv14/szavossz/en/napind_e.html [access: 22.11.2018].
 • Hungarian Election Offi, http://www.valasztas.hu/en/ogy2018 [access: 22.11.2018].
 • Kubas S., Negacja dorobku i zdobyczy węgierskiej demokratyzacji po 2010 roku, „Studia Politologiczne”, 2018, Vol. 47.
 • Kubas S., Sukcesy wyborcze Fidesz-MSP i ich wpływ na konsolidację prawicowych rządów na Węgrzech, [in:] Polskie wybory 2014–2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy: przebieg rywalizacji, konsekwencje polityczne, t. 2, red. M. Kolczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017.
 • Kubas S., Zmiany w prawie wyborczym w kontekście przeobrażeń ustrojowych na Węgrzech po 2011 roku, „Przegląd Politologiczny” 2017, nr 1.
 • Nemzeti Választási Iroda. Országgyűlési választások Magyarországon, 2010, http://www.valasztas.hu/en/parval2010/index.html [access: 9.11.2018].
 • NSD. European Election Database. Hungary: Parliamentary Elections, 2010, http://eed.nsd.uib.no/webview/index.jsp?study=http://129.177.90.166:80/obj/fStudy/HUPA1990_Display&mode=cube&v=2&cube=http://129.177.90.166:80/obj/fCube/HUPA1990_Display_C1&top=yes [access: 9.02.2016].
 • Podolak M., Instytucja referendum w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej (1989–2012), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014.
 • Ripp Z., Unity and Division. Th Opposition Roundtable and its Relation to the Communist Party, [in:] Th Roundtable Talks of 1989: Th Genesis of Hungarian Democracy, ed. A. Bozóki, Central European University Press, Budapest 2002.
 • Rytkó E., National Referenda in Hungary, http://www.aceeeo.org/sites/default/fies/PDF/presentation_of_conference/2008/Referenda%20in%20Hungary_english.pdf [access: 20.11.2015].
 • Sadecki A., Dyskusyjny sukces Orbána – wyniki referendum migracyjnego na Węgrzech, Analizy OSW, 4.10.2016, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2016-10-04/dyskusyjny-sukces-orbana-wyniki-referendum-migracyjnego-na-wegrzech [access: 11.11.2018].
 • Sadecki A., Państwo stanu wyższej konieczności. Jak Orbán zmienił Węgry, „Punkt Widzenia” 2014, nr 41.
 • Sadecki A., Węgry domknęły granicę z Serbią, Analizy OSW, 16.09.2015 https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-09-16/wegry-domknely-granice-z-serbia [access: 11.11.2018].
 • Sadecki A., Węgry Orbána: konstytucyjna konsolidacja władzy, Analizy OSW, 4.01.2012, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2012-01-04/wegry-orbana-konstytucyjna-konsolidacja-wladzy [access: 22.11.2018].
 • Sadecki A., Węgry: kampania przeciw Sorosowi, Analizy OSW, 5.04.2017, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2017-04-05/wegry-kampania-przeciw-sorosowi [access: 22.11.2018].
 • Sadecki A., Węgry: pakiet przepisów antyimigracyjnych „Stop Soros”, Analizy OSW, 27.06.2018, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2018-06-27/wegry-pakiet-przepisow-antyimigracyjnych-stop-soros [access: 22.11.2018].
 • Sadecki A., Wybory na Węgrzech: potwierdzenie dominacji Viktora Orbána, Analizy OSW, 11.04.2018, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2018-04-11/wybory-na-wegrzech-potwierdzenie-dominacji-viktora-orbana [access: 22.11.2018].
 • Sobolewski M., Partie i systemy partyjne świata kapitalistycznego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977.
 • System Współpracy Narodowej, http://jezwegierski.blox.pl/2010/07/System-Wspolpracy-Narodowej.html [access: 21.11.2018].
 • Századvég public opinion research centre, https://szazadveg.hu/hu [access:
 • 15.11.2015].
 • Tárki public opinion research centre, https://www.tarki.hu/ [access: 15.11.2018].
 • Węgierskie Biuro Wyborcze, http://www.valasztas.hu/en/ogy2018 [access: 15.11.2018].
 • Węgry. Fidesz zdobywa nowe media publiczne, Analizy OSW, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/ [access: 13.04.2012].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_bc_2018_3_0_47-65
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.