PL EN


2019 | 4 |
Article title

Antyimigrancka retoryka jako element życia publicznego w Austrii – wybrane aspekty

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Nowadays, Austria is facing significant challenges in implementing integrational policy towards immigrants It’s basic assumption is to enethe economic inclusion as soon as possible. On the other hand, the integration program generates quite high costs, and this fact is repeatedly used in public discussion. The emerging soccismscepticism towards immigration has become one of the reasons for the electoral success of the far right, which is considered to be the anti-immigrant Freedom Party of Austria. The article undertakes an analysis of a selected topic, including several aspects: the attitude of political parties towards the so-called immigration issues, the nature of election campaigns and government initiatives on Austria’s immigration policy. On the other hand, the questions raised in the paper concern the following issunce whenidis the change in the nature of public discussion in Austria come about, under what influence have the factors of anti-immigrant rhetoric intensified and what are the effects of such rhetoric? Another important issue is whether nly Freedom Party of Austria remains the only carrier of such rhetoric.
PL
Współcześnie w Austrii realizowana jest polityka integracyjna. Podstawowym jej założeniem jest jak najszybsza ekonomiczna inkluzja imigrantów. Program integracji cudzoziemców generuje dość duże koszty, a fakt ten coraz częściej wykorzystywany jest w publicznej dyskusji. Pojawiający się sceptycyzm społeczny wobec imigracji stał się jedną z przyczyn sukcesów wyborczych skrajnie prawicowej, uchodzącej za antyimigrancką Wolnościowej Partii Austrii. W artykule podjęto analizę wybranego tematu z uwzględnieniem kilku aspektów: stosunku partii politycznych wobec tzw. kwestii imigranckiej, charakteru kampanii wyborczych oraz inicjatyw rządowych dotyczących polityki imigracyjnej Austrii. Postawione pytania dotyczą natomiast następujących kwestii: od kiedy mamy do czynienia ze zmianą charakteru publicznej dyskusji w Austrii, pod wpływem jakich czynników antyimigrancka retoryka uległa intensyfikacji oraz jakie są skutki takiej retoryki? Istotną pozostaje również kwestia czy nośnikiem takiej retoryki pozostaje wyłącznie Wolnościowa Partia Austrii.
Contributors
author
References
 • Bundeskanzler Kurz: Mehr Sicherheit und Deutschklassen beschlossen, 2018, https://www.bundeskanzleramt.gv.at/-/bundeskanzler-kurz-sicherheit-und-deutschklassen [access: 25.05.2018].
 • Das Parteiprogramm der Freiheitlichen Partei Österreichs 1997, mit Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen vom 27. Ordentlichen Bundesparteitag der FPÖ am 23. April 2005 in Salzburg.
 • Das Programm der Freiheitlichen Partei Österrreichs, Beschlossen am Parteitag 1. ‐ 2. Juni 1985 in Salzburg.
 • Ende einer Polit-Romanze, http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlingspolitik-faymann-und-merkel-ende-einer-polit-romanze-1.2923727, [access: 28.03.2016].
 • FPÖ-Chef nennt Merkel „gefährlichste Frau Europas“, 2017, https://www.welt.de/politik/ausland/article159005873/FPOE-Chef-nennt-Merkel-gefaehrlichste-Frau-Europas.html [access: 12.01.2018].
 • Freiheitliches Wahlprogramm zur Nationalratswahl 2017, https://www.fpoe.at/fileadmin/user_upload/Wahlprogramm_8_9_low.pdf [access:21.09.2018].
 • Gärtner R., The FPÖ, Foreigners, and Racism in the Haider Era, in: The Haider Phenomenon in Austria, Wodak R., Pelinka A. (eds.), New Brunswick, New Jersey 2002.
 • Grundsatzprogramm der Österreichischen Volkspartei, 2015, https://www.wien.oevp.at/wp-content/uploads/2017/06/grundsatzprogramm_oevp_2015.pdf [access:16.01.2019].
 • Lewica wygrywa wybory, 2015, http://wpolityce.pl/swiat/268119-lewica-wygrywa-wybory-w-austrii [access: 21.04.2016].
 • Migration und Integration. Zahlen, Daten, Indikatoren, 2016.
 • Migration und Integration. Zahlen. Daten. Indikatoren, 2017.
 • Mit Sicherheit für Österreich: Fair, Sozial, Heimattreu, Wahlprogramm NRW 2019, https://www.fpoe.at/wahlprogramm-nrw-2019/mit-sicherheit-fuer-oesterreich-fair-sozial-heimattreu/ [access: 20.09.2019].
 • Nationalratswahl 2019, Bundesministerium für Inneres, https://bmi.gv.at/412/Nationalratswahlen/Nationalratswahl_2019/ [access: 10.10.2019].
 • Nationalratswahl 2019: Das Wahlprogramm der ÖVP, https://www.vienna.at/nationalratswahl-2019-das-wahlprogramm-der-oevp/6334803 [access: 21.09.2019].
 • Parteiprogramm der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ). Beschlossen vom Bundesparteitag der Freiheitlichen Partei Österreichs am 18. Juni 2011 in Graz, https://www.fpoe.at/fileadmin/user_upload/www.fpoe.at/dokumente/2015/2011_graz_parteiprogramm_web.pdf [access: 18.07.2019].
 • Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) and amending Regulations (EU) No 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 and (EU) 2016/1624, Brussels, 16.11.2016, COM (2016) 731 final
 • Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third country nationals crossing the external borders of the Member States of the European Union and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes and amending Regulation (EC) No 767/2008 and Regulation (EU) No 1077/2011, Brussels, 6.4.2016 COM(2016) 194 final 2016/0106 (COD)
 • Regierungsprogramm 2017 – 2022, Zusammen. Für unser Österreich, 2017, https://www.bundeskanzleramt.gv.at/documents/131008/569203/Regierungsprogramm_2017%e2%80%932022.pdf/b2fe3f65-5a04-47b6-913d-2fe512ff4ce6 [access: 23.04.2018].
 • SPÖ, Das Grundsatzprogramm Die Welt steht nicht still, Beschlossen am 44. ordentlichen Bundesparteitag in Wels 2018, https://www.spoe.at/wp-content/uploads/sites/739/2018/12/Parteiprogramm2018.pdf [access: 28.05.2019].
 • SPÖ, Das Grundsatzprogramm, https://spoe.at/das-spoe-parteiprogramm [access:16.01.2019].
 • Szymańska J., Kontrole na granicach wewnętrznych strefy Schengen: wyjątki stają się regułą, Biuletyn PISM Nr 17 (1590), 2018.
 • „Menschlichkeit siegt.“ – Mit unserem Wahlprogramm!, https://www.spoe.at/wp-content/uploads/sites/739/2019/09/Wahlprogramm-im-%C3%9Cberblick.pdf [access: 21.09.2019].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_bc_2019_4_23-37
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.