PL EN


2019 | 4 |
Article title

Kryzys rządowy w Austrii w 2019 roku - polityczne konsekwencje afery taśmowej

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article examines the political consequences of the biggest government crisis in the history of the Second Republic of Austria. This ensued after the media revealed in May 2019, the corruption in the activity of the Freedom Party of Austria. The video sting scandal, dubbed Ibiza-gate, has shaken Austria, prompted the collapse of the coalition between the Austrian People’s Party and Freedom Party of Austria, and subsequently brought down the government after the National Council had voted no-confidence to Sebastian Kurz’s cabinet. In this article, a hypothesis is put forward that the scandal has strengthened the Christian Democrats’ position on the Austrian political scene, despite opposition criticism that ÖVP, which decided to cooperate with the extreme right, is co-responsible for the political crisis.
PL
W artykule ukazano polityczne konsekwencje największego w historii II Republiki Austrii kryzysu rządowego, który był następstwem ujawnienia w maju 2019r. przez media korupcyjnych propozycji składanych przez polityków Wolnościowej Partii Austrii. Afera taśmowa nazywana „Ibiza-gate” wstrząsnęła Austrią, doprowadziła do rozpadu koalicji Austriackiej Partii Ludowej i Wolnościowej Partii Austrii, a następnie do upadku rządu Sebastiana Kurza w wyniku wyrażenia przez Radę Narodową wotum nieufności. W artykule przyjęto hipotezę, że skandal umocnił pozycję chadecji na austriackiej scenie politycznej i to mimo krytyki ze strony partii opozycyjnych, że ÖVP która podjęła się współpracy ze skrajną prawicą, jest współodpowiedzialna za kryzys polityczny.
Contributors
References
 • Sources
 • Antrag der Abgeordneten August Wöginger, Dr. Pamela Rendi-Wagner, MSc, Herbert Kickl, Mag. Beate Meinl-Reisinger, MES, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem die XXVI. Gesetzgebungsperiode des Nationalrates vorzeitig beendet wird https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/A/A_00850/fname_754767.pdf , retrieved 14 October 2019.
 • Bundesministerium Inneres. Österreich, Endergebnis inklusive Wahlkarten-gesamt, 2019 https://wahl19.bmi.gv.at/, retrieved 14 October 2019.
 • Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Bundes-Verfassungsgesetz, https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138 , retrieved 14 October 2019.
 • Debatte über die Dringliche Anfrage in der 78. Sitzung des Nationalrates, XXVI. GP, am 27. Mai 2019. https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/UEA/UEA_00237/imfname_754666.pdf , retrieved 14 October 2019.
 • Dringliche Anfrage gem. § 93 Abs. 2 GOG der Abgeordneten Mag. Jörg Leichtfried, an den Bundeskanzler betreffend Scheitern der Bundesregierung Kurz, Eingelangt am 27.05.2019, https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/J/J_03619/fname_754320.pdf, retrieved 14 October 2019.
 • Ergebnisse der Europawahl Österrreichs 2019, https://europawahlergebnis.eu/nationale-ergebnisse/osterreich/2019-2024/, retrieved 14 October 2019.
 • INTEGRAL-Studie 2019, https://www.integral.co.at/downloads/Pressetext/2019/09/Pressetext_Tag_der_Demokratie_-_Sep.pdf retrieved 14 October 2019.
 • Parlamentskorrespondenz 588 vom 27.05.2019, Nationalrat spricht gesamter Bundesregierung das Misstrauen aus, https://www.parlament.gv.at/PAKT/AKT/SCHLTHEM/SCHLAG/J2019/110Misstrauensantrag.shtml, retrieved 14 October 2019.
 • Parlamentskorrespondenz 589 vom 27.05.2019, Nationalrat entzieht der Regierung das Vertrauen, https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2019/PK0589/index.shtml, retrieved 4 October 2019.
 • SORA/ISA Institut für Strategieanalyse, Wahl zum Europäischen Parlament 2019 in Österreich Wahlanalyse, 2019, https://strategieanalysen.at/wp-content/uploads/2019/05/ISA-SORA-Wahlanalyse-EUWahl-2019.pdf, retrieved 14 October 2019.
 • SORA/ISA Institut für Strategieanalyse, Wahlanalyse Nationalratswahl 2019, 2019, https://www.sora.at/fileadmin/downloads/wahlen/2019_NRW_Wahlanalyse.pdf, retrieved 14 October 2019.
 • Zandonella M., F. Perlot, Wahltagsbefragung und Wählerstromanalyse, Europawahl 2019, 2019, https://www.sora.at/fileadmin/downloads/wahlen/2019_EUW_Wahlanalyse.pdf, retrieved 14 October 2019.
 • Zandonella M., F. Perlot, Wahltagsbefragung und Wählerstromanalyse. Nationalratswahl 2019, 2019, https://www.sora.at/fileadmin/downloads/wahlen/2019_NRW_Grafiken-Wahltagsbefragung.pdf, retrieved 14 October 2019.
 • Literature:
 • Hajek P., Die Analyse zur Europa-Wahl 2019: Wer wen warum wählte, https://politikmagazin.at/europa-wahl-2019-wer-wen-warum-waehlte/?cookie-state-change=1572255209253 , retrieved 14 October 2019
 • Klepka R., Parlament w państwie federalnym na przykładzie Austrii, Belgii, Niemiec i Szwajcarii. Analiza porównawcza, Wydawnictwa Sejmowe. Warszawa 2013.
 • Miecznikowska J., Zmiany na scenie politycznej Austrii - analiza wyników przedterminowych wyborów do Rady Narodowej w 2017r, „Studia Politica Germanica” 2017, nr 1 (6).
 • Sarnecki P., System konstytucyjny Austrii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1999.
 • Sarnecki P., Republika Federalna Austrii, [w:] Opozycja parlamentarna, E. Zwierzchowski (red.), Wydawnictwa Sejmowe. Warszawa 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_bc_2019_4_53-67
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.