PL EN


2019 | 4 |
Article title

Perspektywy współpracy energetycznej w Grupie Wyszehradzkiej

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The main aim of this paper is to analyze the cooperation of the Visegrad Group in the field of energy. In accomplishing this, the author adopted the research hypothesis that the energy policy of the Visegrad Group is correlated with the energy policy of the European Union. Successful energy policy of the Visegrad Group is thus contingent upon particular political decisions of the EU.
PL
Głównym celem artykułu jest analiza współpracy energetycznej państw Grupy Wyszehradzkiej. Przyjęto hipotezę badawczą, która zostanie zweryfikowana w opracowaniu. Polityka energetyczna państw Grupy Wyszehradzkiej jest współzależna z polityką energetyczną Unii Europejskiej. Tym samym powodzenie prowadzenia skutecznej polityki energetycznej państw Grupy Wyszehradzkiej jest uzależnione od decyzji politycznych na forum UE.
Contributors
References
 • Sources
 • Official Gazette of the Republic of Poland [“Monitor Polski”] of 2012, item 446, Resolution of the Senate of the Republic of Poland of 14 June 2012 on the assumption of the presidency of the Visegrad Group by the Republic of Poland on 1 July 2012.
 • Energy, transport and environment indicators — 2018 Edition, European Union , Luxembourg 2018.
 • The Visegrad Group, http://www.visegradgroup.eu/2010/declaration-of-the, “Declaration of the Budapest V4+ Energy Security Summit”, accessed 17 July 2019.
 • The Visegrad Group, http://www.visegradgroup.eu/2011/declaration-of-v4-energy, “Declaration of V4 Energy Ministers”, accessed 17 July 2019.
 • The Visegrad Group, h://www.visegradgroup.eu/calendar/2015/joint-statement-of-the, “Joint Statement of the Heads of Government of the Visegrad Group Countries”, accessed 29 August 2019.
 • The Visegrad Group, Http://www.visegradgroup.eu/documents/official-statements, “Road Map toward a Regional Gas Market among the V4 countries”, accessed 10 August 2019.
 • The Visegrad Group, Http://www.visegradgroup.eu/documents/official-statements, “Executive summary of the Polish Presidency in the Visegrad Group, Visegrad July 2012-June 2013”, accessed 20 June 2019.
 • The Ministry of Foreign Affairs, Https://msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/europa/grupa_wyszehradzka/, “Visegrad Group”, accessed 25 August 2019.
 • Wyciszkiewicz E., Energy Summit in Budapest, “Bulletin PISM”, 2010, No. 38, p. 1.
 • Literature
 • Dumała H., Theory and practice of international regions in international relations [Regiony międzynarodowe w teorii i praktyce w stosunkach międzynarodowych], [in:] Regions in international relations [Regiony w stosunkach międzynarodowych], eds. I. Topolski, H. Dumała, A. Dumała, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2009
 • Klepner T. The Visegrad Group cross‑border cooperation to ensure border security [Współpraca transgraniczna państw Grupy Wyszehradzkiej na rzecz zapewnienia bezpieczenstwa granic], „Poliarchia”, 2014, No. 2
 • Kubin, Visegrad Group – prospects for the further cooperation [Grupa Wyszehradzka – perspektywy dalszej współpracy], “Athenaeum – Polish Political Science Studies”, 2014, No. 42
 • Kużelewska E., Bartnicki A. The Visegrad Group – new challenges to security and cooperation prospects [Grupa wyszehradzka-nowe wyzwania bezpieczeństwa i perspektywy współpracy], “Yearbook of European Integration” [“Rocznik Integracji Europejskiej”], 2017, No. 11
 • Trubalska J., EU energy infrastructure in the context of the internal energy market: The case of natural gas infrastructure in Central Europe [Infrastruktura energetyczna UE w kontekście budowy wewnętrznego rynku energii na przykładzie infrastruktury gazu ziemnego w Europie Środkowej], (in:) Energy security in the EU internal energy market [Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym rynku energii UE], eds. S. Gędek, M. Ruszel, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2015.
 • Trubalska J., Trans-European energy infrastructure projects. The case of the north-south gas corridor, “Humanities and Social Sciences”, 2016, no. 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_bc_2019_4_69-79
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.