PL EN


2016 | 1 |
Article title

Krakowska szkoła językoznawczej logopedii – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst stanowi próbę syntetycznego opisu modelu uprawiania nauki o zaburzeniach mowy, który określany jest mianem krakowskiej szkoły językoznawczej logopedii. Położono w nim nacisk na historyczną, metodologiczną i dydaktyczną interpretację modelu, zwracając uwagę na aspekt organizacyjny i personalny. Przedstawiony sposób uprawiania logopedii jako nauki, związany z nieistniejącą już Katedrą Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, jest obecnie rozwijany w dwóch jednostkach naukowych: Zakładzie Neurolingwistyki IFP UP w Krakowie oraz w Zakładzie Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Fakt ten został wykorzystany w części tekstu, która dotyczy teraźniejszości i przyszłości krakowskiej szkoły językoznawczej logopedii.
EN
The article constitutes an attempt to create a synthetic description of the model of logopedic research which is generally known as the ‘Cracow school of linguistic logopedics’. The emphasis has been put on the historical, methodological and didactic interpretation of the model. The attention has also been paid to two aspects of functioning: organisational and personal. The presented approach to the practice of logopedics, which used to be associated with the nowinactive Chair of Logopedics and Educational Linguistics of the Institute of Polish Philology at the Pedagogical University of Cracow, is currently developed by two educational units: The Department of Neurolinguistics of the already mentioned institute, and by The Department of Logopedics and Educational Linguistics of The Maria Grzegorzewska Academy of Special Education in Warsaw. These two units have been mentioned and described in the part of the text which refers to the present and the future of the Cracow school of linguistic logopedics.
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-02-20
Contributors
References
  • Concise Encyclopedia of Educational Linguistics, ed. by B. Spolsky, Cambridge 1999.
  • Grabias S., O ostrość refleksji naukowej. Przedmiot logopedii i procedury logopedycznego postępowania, [w:] Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki, pod red. S. Milewskiego, K. Kaczorowskiej-Bray, Gdańsk 2012, s. 56–69.
  • Michalik M., Dwa aspekty lingwoedukacyjnej teorii i praktyki językoznawczej, czyli o anglosaskiej i polskiej lingwistyce edukacyjnej, „Poradnik Językowy” 2005, z. 6, s. 36–47.
  • Michalik M., Krakowska szkoła językoznawczej logopedii, „Konspekt” 2004, nr 20, s. 69–72.
  • Panasiuk J., Zyss T., Michalik M., Ryszka-Kurczab M., Przedmiot neurolingwistyki, „Neurolingwistyka Praktyczna” 2015, nr 1, s. 7–14.
  • Rittel T., Metodologia lingwistyki edukacyjnej. Rozwój języka, Kraków 1994.
  • Rittel T., Podstawy lingwistyki edukacyjnej. Nabywanie i kształcenie języka, Kraków 1994.
  • Rittel T., Rittel S. J., Bibliografia analityczna lingwistyki dyskursu edukacyjnego za lata 1993–2011, t. 1–2, Kraków 2015.
  • Śniatkowski S., Usprawnianie komunikacji językowej w terapii logopedycznej i w ujęciu lingwistyki edukacyjnej, [w:] Synergia. Mowa – edukacja – terapia, pod red. A. Hetman, M. Michalika, Jastrzębie-Zdrój – Kraków 2014, s. 31–39.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_en_2016_1_109
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.