PL EN


2016 | 1 |
Article title

Edukacja logopedyczna – potrzeby i preferencje zawodowe słuchaczy studiów podyplomowych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule prezentowane są wyniki badań ankietowych dotyczących potrzeb i preferencji zawodowych słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu logopedii ogólnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Badania, przeprowadzone w 50-osobowej grupie, uwzględniały m.in. takie zagadnienia, jak: motywacja do podjęcia studiów logopedycznych, preferencje odnośnie do modelu edukacji, oferty programowej, miejsca zatrudnienia i specjalizacji zawodowej, prognozy dotyczące możliwości podjęcia pracy w zawodzie logopedy.
EN
The article presents the results of the survey about the needs and preferences of postgraduate students in general logopedics at the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. The survey, which was conducted in the group of 50 students, considered, among other things, the issues such as motivation to study logopedics, preferences of educational model, programme, place of employment, vocational speciality and projections of the possibility of being employed as a speech therapist. 
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-02-20
Contributors
References
  • Grabias S., Logopedia – nauka o biologicznych uwarunkowaniach języka i zachowaniach językowych, „Logopedia” 2010/2011, t. 39/40, s. 9–34.
  • Grabias S., Teoria zaburzeń mowy. Perspektywy badań, typologie zaburzeń, procedury postępowania logopedycznego, [w:] Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, pod red. S. Grabiasa, M. Kurkowskiego, Lublin 2012, s. 15–71.
  • Milewski S., Bray-Kaczorowska K., Czy jest potrzebna gerontologopedia? Późna dorosłość z perspektywy logopedycznej, „Nowa Logopedia” 2014, t. 5, s. 13–26.
  • Pluta-Wojciechowska D., Gerontologopedia – oryginalna perspektywa refleksji naukowej i kształcenia logopedycznego, „Nowa Logopedia” 2014, t. 5, s. 27–40.
  • Raport Projektu NetQues for Speech and Language Therapy Education in Europe organizacji zrzeszonych dla podniesienia standardów i jakości programów kształcenia logopedów w Europie, „Logopedia” 2013, t. 42, s. 287–312.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_en_2016_1_141
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.