PL EN


2016 | 1 |
Article title

Rola standardów zawodowych opartych o wymogi kompetencyjne w edukacji i praktyce logopedycznej w Australii

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Integrated competency-based occupational standards allow detailed description of the knowledge, skills and attributes which in combination portray competent professional practice. Competency-based occupational standards have been in place within the speech pathology profession in Australia since 1994, and are used for a range of educational and assessment purposes, including assessing eligibility for membership of the Speech Pathology Association of Australia. This paper describes the reasons for and process of development of the standards, the framework for the standards, and how they are used for curriculum development and assessment. The paper also describes the use of CBOS in the development of a validated tool for the assessment of clinical performance.
PL
Zintegrowane standardy zawodowe, oparte o wymogi kompetencyjne (CBOS), umożliwiają szczegółowy opis niezbędnej wiedzy, umiejętności i cech, które w połączeniu tworzą właściwą praktykę zawodową. Standardy zawodowe oparte o wymogi kompetencyjne zostały wprowadzone w zawodzie logopedy w Australii od 1994 roku i są wykorzystywane do różnych celów edukacyjnych oraz oceny, w tym oceny kwalifikacji niezbędnych do członkostwa w Stowarzyszeniu Patologii Mowy Australii. Artykuł opisuje przyczyny i proces rozwoju standardów, ramy standardów i to, jak są one wykorzystywane do tworzenia programu nauczania i oceny. Omówiono również zastosowanie CBOS-u w przygotowaniu rzetelnego, zalegalizowanego narzędzia do oceny wyników praktyki klinicznej.
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-02-20
Contributors
References
 • Albanese M. A., Mejicano G., Anderson W. M., Gruppen L., Building a competency-based curriculum: The agony and the ecstasy, “Advances in Health Sciences Education” 2010, No. 15, DOI: https://doi.org/10.1007/s10459-008-9118-2, pp. 439–454.
 • Comitée Permanent de Liaison des Orthophonistes-Logopedes de l’Union Européenne (CPLOL), NetQues project report: speech and language therapy education in Europe: United in diversity, CPLOL, 2013, www.netques.eu/wp-content/uploads/2013/10/NetQues_Project_Report_SLT_Education_in_Europe_260913.pdf, accessed: 29 II 2016.
 • Competency-based Occupational Standards for Speech Pathologists, Melbourne Australia: Speech Pathology Association of Australia, 1994.
 • Competency-based Occupational Standards for Speech Pathologists (Revised), Melbourne, Australia: Speech Pathology Association of Australia, 2011.
 • Ferguson A., Lincoln M., McAllister L., McAllister S., COMPASS® directions: Leading the integration of a competency based assessment tool in speech pathology learning and teaching, Sydney: Australian Learning & Teaching Council Ltd., an initiative of the Australian Government Department of Education, Employment and Workplace Relations, 2008.
 • Gonczi A., A guide to the development of competency standards for the professions, Canberra: National Office for Overseas Skills Recognition, 1992.
 • Gonczi A., Hager P., Athanasou J., The development of competency-based assessment strategies for the professions, National Office of Overseas Skills Recognition, Research Paper No. 8. Canberra: Australian Government Printing Service, 1993.
 • International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), Geneva: WHO, 2001.
 • Lincoln M., Ferguson A., McAllister L., McAllister S., Benchmarking clinical learning in speech pathology to support assessment, discipline standards, teaching innovation and student learning, Sydney: Australian Learning & Teaching Council Ltd., an initiative of the Australian Government Department of Education, Employment and Workplace Relations, 2008.
 • McAllister S., Competency based assessment of speech pathology students’ performance in the workplace, Unpublished PhD thesis, The University of Sydney, Australia, 2005.
 • McAllister S., Lincoln M., Ferguson A., McAllister L., A systematic program of research regarding the assessment of speech-language pathology competencies, “International Journal of Speech-Language Pathology” 2011, Vol. 13, DOI: https://doi.org/10.3109/17549507.2011.580782, pp. 469–479.
 • McAllister S., Lincoln M., Ferguson A., McAllister L., COMPASS®: Competency Assessment in Speech Pathology, Melbourne, Australia: The Speech Pathology Association of Australia Ltd., 2006.
 • McAllister S., Lincoln M., Ferguson A., McAllister L., Issues in developing valid assessments of speech pathology students’ performance in the workplace, “International Journal of Language and Communication Disorders” 2010, Vol. 45 (1), DOI: https://doi.org/10.3109/13682820902745461, pp. 1–14.
 • O’Keefe M., Henderson A., Jolly B., McAllister L., Remedios L., Chick R., Harmonising higher education and professional quality assurance processes for the assessment of learning outcomes in health, Final project report to the Australian Government Office for Learning and Teaching, 2013.
 • Robertson S., Rosenthal J., Dawson V., Using assessment to promote student learning, [in:] Facilitating Learning in Clinical Settings, ed. by L. McAllister, M. Lincoln, S. McLeod, D. Maloney, London: Nelson Thornes, 1997, pp. 154–184.
 • Sheepway L., Lincoln M., McAllister S., Impact of placement type on the development of clinical competency in speech-language pathology students, “International Journal of Language and Communication Disorders” 2014, Vol. 49 (2), DOI: https://doi.org/10.1111/1460-6984.12059, pp. 189–203.
 • Understanding the landscape – a stimulus paper, Melbourne: The Speech Pathology Australia Association of Australia Ltd., 2016.
 • Wass V., Vleuten C. van der, Shatzer J., Jones R., Assessment of clinical competence, “The Lancet” 2001, Vol. 357, DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(00)04221-5, pp. 945–949.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_en_2016_1_19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.