PL EN


2016 | 1 |
Article title

Nauczanie oparte o wymagania kompetencyjne w naukach o komunikacji i jej zaburzeniach: propozycja nowego programu studiów

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of this paper is to describe the most relevant aspects of a competency-based curriculum in communication sciences and disorders education. Competences to be developed are associated to cognitive, technical, relational, affective, integrative and contextual dimensions. The new curriculum has duration of five years with 49% of the work-load assigned to supervised practice. This way, expected learning outcomes by the end of the first year involve the students knowing what they learned about the basic sciences of the area. By the end of the second year, the students should know what they learned about specific areas of the field. By the end of the third year, the students should know how to use what they learned. At the end of the fourth year, the students should be able to demonstrate how to use what they learned. Finally, at the end of the program, the students should perform professional activities with expertise, ethics and critical thinking. To sum up, the new curriculum proposed provides the student with general and specific knowledge about communication sciences and disorders and different scenarios of supervised practice. Its main objective is to develop the adequate competencies to professional practice.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie najbardziej istotnych aspektów nauczania opartego o wymogi kompetencyjne w naukach o ludzkiej komunikacji i edukacji specjalnej. Opracowano wymogi kompetencyjne w związku z uwarunkowaniami poznawczymi, technicznymi, relacyjnymi, emocjonalnymi i integracyjnymi pracy logopedy. Nowy program przewiduje okres 5 lat studiów z 49-procentowym udziałem nadzorowanej praktyki. W ten sposób, już przed końcem I roku studiów, studenci zaangażowani w pracę zdobywają wiedzę o podstawowych naukach wykorzystywanych na polu logopedii. Pod koniec II roku studenci powinni mieć bardziej szczegółową wiedzę o konkretnych obszarach tej dyscypliny. Pod koniec III roku powinni wiedzieć, jak wykorzystać to, czego się nauczyli. Pod koniec IV roku powinni być w stanie wykazać, jak korzystać z tego, co się nauczyli. Wreszcie, pod koniec programu, uczniowie powinni wykonywać czynności zawodowe z doświadczeniem, etyką i wykorzystaniem krytycznego myślenia. W podsumowaniu należy stwierdzić, że nowy program nauczania proponuje dostarczenie studentowi ogólnej i szczegółowej wiedzy na temat nauk o komunikacji i jej zaburzeniach oraz różnych rodzajach nadzorowanej praktyki. Jego głównym celem jest rozwijanie odpowiednich umiejętności, koniecznych do wykonywania praktyki zawodowej.
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-02-20
References
  • Brasil, Ministério da Educaçao, Conselho Nacional de Educaçao, 2009, http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2009/pcp002_09.pdf, accessed:11 I 2014.
  • Brasil, Ministério da Educaçaoe Cultura, Conselho Nacional de Educaçao, Câmara de Educaçao Superior, Resoluçao CNECES5, 19 fev. 2002, Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduaçao em Fonoaudiologia, www.fonoaudiologia.org.br/cffa/wp-content/uploads/2013/07/dc.pdf, accessed: 08 I 2014.
  • CFFa (Conselho Federal De Fonoaudiologia), Áreas De Competencia do Fonoaudiólogo No Brasil, 2a Ediçao – Março, Brasília 2007, www.fonoaudiologia.org.br/legislacaoPDF/Res%20348-07%20Doc%20Oficial%202.pdf, accessed: 12 II 2016.
  • CFFa (Conselho Federal De Fonoaudiologia), Dispoe sobre as especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, e dá outras providencias, RESOLUÇAO CFFa no 320, de 17 de fevereiro de 2006, www.fonoaudiologia.org.br/legislacaoPDF/Res%20320-06%20-%20Especialidades.pdf, accessed: 12 II 2016.
  • CFFa (Conselho Federal De Fonoaudiologia), Dispoe sobre o reconhecimento das especialidades em Fonoaudiologia Escolar/Educacional e Disfagia pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, e dá outras providencias, RESOLUÇAO CFFa no 382, de 20 de março de 2010, www.fonoaudiologia.org.br/legislacaoPDF/Res.%20382-2010.pdf, accessed: 12 II 2016.
  • CFFa (Conselho Federal De Fonoaudiologia), Dispoe sobre o reconhecimento, pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, da Fonoaudiologia Neurofuncional, Fonoaudiologia do Trabalho, Gerontologia e Neuropsicologia como áreas de especialidade da Fonoaudiologia e dá outras providencias, RESOLUÇAO CFFa no 453, de 26 de setembro de 2014, www.fonoaudiologia.org.br/cffa/wp-content/uploads/2013/07/res-453-2014-novas-especialidades.pdf, accessed: 12 II 2016.
  • Santos W. S., The Competency-Based Medical Curriculum, “Revisata Brasileirade Educaçao Médica” 2011, No. 35 (1), pp. 86–92.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_en_2016_1_55
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.