PL EN


2016 | 1 |
Article title

Edukacja logopedów w UMCS. Historia – teraźniejszość – przyszłość

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Lublin jest stolicą polskiej logopedii – fakt ten ma uzasadnienie zarówno historyczne, jak i oparcie w ocenie potencjału naukowo-badawczego i dydaktycznego, związanego przede wszystkim z działalnością Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Artykuł omawia historię powstawania logopedii w Polsce, mocno związaną z Lublinem, a także prezentuje lubelskie tradycje kształcenia logopedów oraz aktualną działalność dydaktyczną i naukową Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS.
EN
Lublin is the capital of Polish Speech and Language Therapy (SLT) and this fact has its historical justification as well as support in evaluating both the scientific-research and didactic potential, particularly in connection with the activities of the Department of Logopedics/SLT and Applied Linguistics of the University of Maria Curie-Skłodowska and Polish Logopedic Society. The article discusses the history of the formation of SLT in Poland, strongly associated with Lublin, and also presents Lublin SLT educational traditions and the current teaching and research activities of the Department of Logopedics/SLT and Applied Linguistics of the UMCS.
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-02-20
Contributors
References
  • Grabias S., Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego. Najstarszy ośrodek logopedyczny w Polsce, [w:] 60 lat Wydziału Humanistycznego, pod red. M. Karwatowskiej, R. Litwińskiego, Lublin 2014, s. 255–262.
  • NetQues Project Report, http://cplol.eu/profession/general-info.html, dostęp: 02 IV 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_en_2016_1_97
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.