PL EN


2017 | 2 |
Article title

O niektórych konsekwencjach zwrotu afektywnego w badaniach kulturowych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst jest poświęcony zwrotowi afektywnemu w badaniach kulturowych. Autorka referuje w nim jedno z wielu ujęć afektu (B. Massumiego) i sygnalizuje jego konsekwencje w następujących zagadnieniach: sposobie formowania się podmiotu, teoriach dotyczących ciała i ucieleśnienia, teoriach politycznych i krytycznych, queerowych, refleksji o melancholii i traumie, afekcie i pamięci. Na zainteresowanie zwrotem afektywnym wpływ miało rozczarowanie dotychczasowymi metodologiami badawczymi inspirowanymi zwrotem językowym w sposobach lektury, analizach dzieła sztuki, epistemologii, polityki itd. W zakończeniu artykułu autorka zwraca uwagę zarówno na pozytywne rezultaty nowej metodologii, jak i na możliwe zagrożenia.
EN
The text is devoted to affective repertoire in cultural studies. The author discusses one of the many effects (B. Massumi) in it and signals its consequences in the following topics: the subject’s formation, theories of body and emanation, political and critical theories, queer, reflections on melancholy and trauma, affect and memory. The interest in affective rejection was disappointing with the current research methodologies inspired by the linguistic turn of the reading methods, the analysis of works of art, epistemology, politics, etc. At the end of the text the author draws attention to the positive results of the new methodology as well as to possible threats.
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-01-24
Contributors
References
 • Afekt, trauma i rozumienie: sztuka ponad granicami wyobraźni – Ernest van Alphen w rozmowie z Romą Sendyką i Katarzyna Bojarską, „Teksty Drugie” 2012, nr 4.
 • Alphen E. van, Affective Operations of Art and Literature, “RES” 2008, no. 53/54.
 • Alphen E. van, Zabawa w Holokaust, „Literatura na Świecie” 2004, nr 1–2.
 • Bal M., A gdyby tak? Język afektu, „Teksty Drugie” 2007, nr 1–2.
 • Bal M., Śmiertelna zgroza, „Teksty Drugie” 2008, nr 6.
 • Bal M., Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych. Krótki przewodnik, Warszawa 2012.
 • Bieńczyk M., Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty, Warszawa 2014.
 • Bojarska K., Obóz-muzeum. Afektywna przestrzeń przekazu doświadczenia traumatycznego (i sztuka), [w:] Pamięć w krajobrazie traumatycznym. Ekspresja i reprezentacja we współczesnym wystawiennictwie, red. M. Fabiszak, M. Owsiński, Kraków 2014.
 • Bojarska K., Poczuć myślenie: afektywne procedury historii i krytyki dziś, „Teksty Drugie” 2013, nr 6.
 • Burzyńska A., Afekt – podejrzany i pożądany, [w:] Kultura afektu – afekty w kulturze. Humanistyka po zwrocie afektywnym, red. R. Nycz, A. Łebkowska, A. Dauksza, Warszawa 2015.
 • Burzyńska A., Ciało w bibliotece, [w:] eadem, Anty-teoria literatury, Kraków 2006.
 • Butler J., Od „wnętrza” do performatywów płci, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2006, nr 13.
 • Deleuze G., Negocjacje 1972–1990, Wrocław 2007.
 • Deleuze G., Proust i znaki, Gdańsk 2000.
 • Deleuze G., Guattari F., Percept, afekt i pojęcie, Gdańsk 2000.
 • Dziadek A., Projekt krytyki somatycznej, Warszawa 2014.
 • Freud Z., Psychologia nieświadomości, Warszawa 2007.
 • Jay M., Kryzys tradycyjnej władzy wzroku. Od impresjonistów do Bergsona, [w:] Odkrywanie modernizmu, red. R. Nycz, Kraków 2004.
 • Kosofsky Sedgwick E., Czytanie paranoiczne, czytanie reparacyjne, albo: masz paranoję i pewnie myślisz, że ten tekst jest o tobie, http://pismowidok.org/index.php/one/article/view/184/299 [dostęp: 01.07.2016].
 • Lacan J., Funkcja i pole mówienia i mowy w psychoanalizie: referat wygłoszony na kongresie rzymskim 26–27 września 1953 w Instituto di Psicologia della Universita di Roma, Warszawa–Kraków 1996.
 • Lacan J., Pozycja nieświadomego, „Psychoanaliza” 2010, nr 3.
 • Lacan J., Stadium zwierciadła jako czynnik kształtujący funkcję Ja w świetle doświadczenia psychoanalitycznego, „Psychoterapia” 1987, nr 4.
 • Łebkowska A., Zdarzenie – afekt – twórczość, [w:] Kultura afektu – afekty w kulturze. Humanistyka po zwrocie afektywnym, red. R. Nycz, A. Łebkowska, A. Dauksza, Warszawa 2015.
 • Markowski M.P., Nowoczesność: ciało niedoświadczone, [w:] Nowoczesność jako doświadczenie, red. R. Nycz, A. Zeidler-Janiszewska, Kraków 2006.
 • Massumi B., Autonomia afektu, „Teksty Drugie” 2013, nr 6.
 • Mianowski J., Afekt w operach Mozarta i Rossiniego, Poznań 2004.
 • Nader L., Afektywna historia sztuki, „Teksty Drugie” 2014, nr 1.
 • Nasiłowska A., Zamiast zakończenia. Tematy modne, [w:] Tematy modne w humanistyce. Studia interdyscyplinarne, red. Ł. Grajewski, J. Osiński, A. Szwagrzyk, P. Tański, Toruń 2015.
 • Nycz R., Afekty w (post)humanistyce, [w:] Pamięć i afekty, red. Z. Budrewicz, R. Sendyka, R. Nycz, Warszawa 2014.
 • Nycz R., Humanistyka wczoraj i dziś. Wstęp, [w:] Kultura afektu – afekty w kulturze. Humanistyka po zwrocie afektywnym, red. R. Nycz, A. Łebkowska, A. Dauksza, Warszawa 2015.
 • Przybylski R., Romantyzm jako przepaść klasyka, [w:] idem, Klasycyzm, czyli prawdziwy koniec Królestwa Polskiego, Warszawa 1983.
 • Rosińska M., Schizofreniczność artefaktu, „Kultura Współczesna” 2012, nr 3.
 • Shusterman R., Myślenie poprzez ciało. Rozwinięcie nauk humanistycznych − uzasadnienie dla somaestetyki, „Journal of Aesthetic Education” 2006, nr 1.
 • Shusterman R., O sztuce i życiu. Od poetyki hip-hopu do filozofii somatycznej, Wrocław 2007.
 • Skorupa E., Twarze – emocje – charaktery. Literacka przygoda z wiedzą o wyglądzie człowieka, Kraków 2013.
 • Sontag S., Notatki o kampie, „Literatura na Świecie” 1979, nr 9.
 • Spinoza B., Etyka w porządku geometrycznym dowiedziona, Kraków 1954.
 • Sylvester D., Rozmowy z Francisem Baconem. Brutalność faktu, Poznań 1997.
 • Zarycki T., Peryferie. Nowe ujęcia zależności centrowo-peryferyjnych, Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_en_2017_2_115
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.