PL EN


2017 | 2 |
Article title

Emocje negatywne w przekładzie na podstawie Świerszcza za kominem Charlesa Dickensa i jego polskich tłumaczeń

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest poświęcony analizie komparatystycznej wybranych przykładów z dwóch polskich przekładów jednego z opowiadań wigilijnych Charlesa Dickensa Świerszcz za kominem (The Cricket on the Hearth). Moim celem jest zbadanie różnic w wyrażaniu uczuć i emocji, które są obecne zarówno w tekście wyjściowym, jak i wersjach docelowych, w przekładach dwóch polskich tłumaczek: M. Feldmanowej-Kreczowskiej i K. Tarnowskiej. Przekłady powstały w różnym czasie, co miało wpływ na ich jakość i poetykę. Opracowanie eksponuje te emocje, które są szczególnie obecne i częste w dzisiejszym świecie, jak lęk, ból, bojaźń czy przygnębienie. Omawiając sceny w przekładach, zamierzam się skupić na uwypukleniu różnic wyrażających emocje negatywne.
EN
The article is devoted to a Polish translation of a famous Ch. Dickens’s Christmas story The Cricket on the Hearth (1845). The article offers a comparative analysis of the source text and its two Polish translations. A special attention was given to negative emotions and feelings, and to the differences in their renditions. The first translation was published in 1954 by M. Feldmanowa-Kreczowska and the second – in 1988 by K. Tarnowska. Translations were published at different times, which had a considerable impact on their poetics and quality. Theoretical aspects of emotional issues are shortly discussed.
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-01-24
Contributors
author
References
 • Budrewicz A., Dickens w Polsce. Pierwsze stulecie, Kraków 2015.
 • Dickens Ch., A Christmas Carol and Other Christmas Books, New York 2006.
 • Dickens Ch., Świerszcz za kominem, oprac. M. Feldmanowa-Kreczowska, Warszawa 1954.
 • Dickens Ch., Świerszcz za kominem. Bajka o domowym ognisku, przeł. K. Tarnowska K, Wrocław 1988.
 • Dolata-Zaród A., Aspekty kulturowe w tłumaczeniu tekstów specjalistycznych, „Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad Teorią, Praktyką i Dydaktyką Przekładu” 2009, nr 5.
 • Duszak A., O emocjach bez emocji. Gniew w perspektywie lingwistycznej, [w:] Anatomia gniewu. Emocje negatywne w językach i kulturach świata, red. A. Duszak, N. Pawlak, Warszawa 2003.
 • Frijda N.H., The Emotions, Cambridge 1986.
 • Hałas B., Opowieść wigilijna Charlesa Dickensa w świetle serii translatorskiej, [w:] Charles Dickens – refleksje, inspiracje, (re)interpretacje, red. E. Kujawska-Lis, A. Kwiatkowska, Olsztyn 2014.
 • Jarniewicz J., Czy tłumacz może pozwolić sobie na czułość? Spieszczenia a ekwiwalencja emocjonalna w przekładzie literackim, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2014, nr 23, DOI: https://doi.org/10.14746/pspsl.2014.23.17.
 • Marczewska-Okuniewska H., Kurcz I., Asymetria pozytywno-negatywna w psychologii i w psycholingwistyce, [w:] Anatomia gniewu. Emocje negatywne w językach i kulturach świata, red. A. Duszak, N. Pawlak, Warszawa 2003.
 • LeDoux J.E., Mózg emocjonalny. Tajemnicze podstawy życia emocjonalnego, Poznań 2000.
 • Lewis M., Shame: The Exposed Self, New York 1992.
 • Łosiak W., Psychologia emocji, Warszawa 2007.
 • Oxford Reader’s Companion to Dickens, ed. P. Schlicke, Oxford, 2000, DOI: https://doi.org/10.1093/acref/9780198662532.001.0001.
 • Patten R., Charles Dickens and His Publishers, Oxford 1978.
 • Prickett S., Victorian Fantasy, Texas 2005.
 • Slater M., Charles Dickens: A life defined by writing, Cornwall 2009.
 • Sorówka A., Emotions in translation – expressive forms in Katherine Mansfield’s letters and journals and their Polish translations, [w:] Przekładając nieprzekładalne, red. W. Kubiński, O. Kubińska, T.Z. Wołański, Gdańsk 2000.
 • Tokarz B., Tłumacz, emocje i przekład, „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2015, nr 9, DOI: https://doi.org/10.14746/pss.2015.9.23.
 • Wierzbicka A., Emocje, język i „skrypty kulturowe”, [w:] Język – umysł – kultura, red. J. Bartmiński, Warszawa 1999.
 • Wierzbicka A., Kocha, lubi, szanuje. Medytacje semantyczne, Warszawa 1971.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_en_2017_2_249
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.