PL EN


2017 | 2 |
Article title

Problem przekazu emocji w przekładach literatury dla dzieci

Content
Title variants
Languages of publication
RU
Abstracts
RU
Целью статьи является исследование лексических средств в литературном тексте, с помощью которых выражаются эмоции, а также лексики, которая может влиять на эмоции читателя и способы их перевода на русский язык. Материалом для анализа прослужило стихотворение Сергея Михалкова Про мимозу и его перевод на польский язык – O mimozie, выполненный Янушем Минкевичем. На основании проведенного анализа можно прийти к выводу, что некоторые решения переводчика бесспорно связаны с формальной стороной поэтического текста: поиск рифмы, усилия, связанные с ритмическим строением очередных строк, кажутся, порой, важнее, чем лексический состав текста перевода. Представленные примеры удачных переводов некоторых отрывков текста свидетельствуют о том, что несоответствие в передаче эмоциональности не всегда связано с семантической неточностью. С другой стороны, бывает и так, что даже малейшее семантическое изменение лексемы влечет за собой значительную модификацию смысла и может существенным образом влиять на эмоции реципиента. В связи с этим, переводчик должен приложить все усилия, чтобы найти соответствующий в смысле эмоциональной силы эквивалент и сохранить подобные, как в подлиннике, ощущения в контакте читателя с текстом.
EN
The aim of the article is to analyze the way emotionality is rendered in the translation of S. Mikhalkov’s poem Про мимозу into Polish. The emotionality of the text is demonstrated not only through emotionally loaded language units but it is also conditioned by the special child addressee. As it turns out, even slight semantic shifts can influence the potential modification of reception. On the other hand, significant changes in the layer of meaning do not necessarily change the emotions of the translation’s addressee in relation to the source text. The author concludes that it is essential that the translator should skillfully isolate those text units that carry potential emotional tensions and render them in the target text with units of similar emotional force.
PL
Celem artykułu jest analiza przekazu emocjonalności w przekładzie wiersza Про мимозу S. Michałkowa na język polski. Emotywność tekstu wyraża się nie tylko w postacji jedostek nacechowanych emocjonalnie. Istotnym czynnikiem warunkującym percepcję takiej wartości tekstu jest szczególny implikowany adresat – dziecko. Jak się okazuje, nawet drobne przesunięcie semantyczne może wpływać na potencjalną modyfikację odbioru, z drugiej strony istotne zmiany w warstwie znaczeniowej nie muszą wiązać się z wpływem na emocje odbiorcy przekładu w stosunku do oryginału. Ważne jest, by autor przekładu potrafił umiejętnie odnaleźć jednostki tekstu, które stanowią potencjalne napięcia emocjonalne i przetransponować je do tekstu wtórnego w postaci elementów o podobnej zakładanej sile emocjonalnej.
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-01-24
Contributors
References
 • Babenko L.G., Leksičeskije sredstva oboznačenija emocij w russkom jazyke. Sverdlovsk, 1989.
 • Bujanova L.J., Nečaj J.P., Emotivnost’ i emociogennost’ jazyka. Mehanizmy eksplikacii i konceptualizacii, Moskva 2016.
 • http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/105443/24-Volodarskaya.pdf?sequence=11 [12.05.2017].
 • http://psychological.ru/default.aspx?s=0&p=38&0a1=329&0o1=0&0s1=0&0p1=5 [05.04.2017].
 • https://samopoznanie.ru/articles/oschuscheniya_chuvstva_emocii [: 13.04.2017].
 • Volodarskaja M.V., Recepcija literatury dla detstva i junošestva: diskussionnyje problemy, http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/105443/24-Volodarskaya.pdf?sequence=1 [12.05.2017].
 • Kurnikova J.P., Jazykovyje sredstva vyraženija emocional’noj informacii v hudožestvennom tekste (na materiale romana I.S. Turgeneva „Otcy i deti”). „Vestnik TGPU” 2011, № 4(26).
 • Manasterska-Wiącek E., Diffusion and paradaphy in translations of literature for children, Lublin 2015.
 • Mihałkov S., Stihi i skazki, Moskva 1960.
 • Michałkow S., A small disobedient. Poems, fairy tales and stories, Warszawa 1988.
 • Romašina O.J., Ob''ktivacija emocional’no-čuvstvennoj kartiny mira w sovremennom anglijskom jazyke, „Naučnyje vedomosti, Seria Gumanitarnyje nauki” 2012, nr 18, 137, vypusk 15.
 • Slavova M., Volšebnoje zerkalo detstva: stat’i o detskoj literature, Kijev 2002.
 • Fomin A.G., Jazykovoje soznanie kak immanentno prisuščij priznak gendernoj jazykovoj ličnosti, „Polzunovskij vestnik” 2003, № 3–4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_en_2017_2_285
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.