PL EN


2017 | 2 |
Article title

Edukacja regionalna szkołą pozytywnych emocji

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie roli pozytywnych emocji w wychowaniu i edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości, jakie w tym względzie otwiera przed szkołą edukacja regionalna. W pierwszej części przeanalizowano poglądy wybranych pedagogów pod kątem ich zapatrywań na miejsce emocji w procesie wychowania (J. Locke, J.J. Rousseau, J. Herbart, M. Montessori, różni pedagodzy spod znaku Nowego Wychowania, C. Rogers). Kolejną część poświęcono teorii pozytywnych emocji B. Fredrickson, która wykazała znaczenie takich uczuć, jak zadowolenie, radość, duma, zainteresowanie i miłość w procesie wychowania. Następnie omówiono opracowaną dla regionu Podtatrza merytoryczną podstawę edukacji regionalnej, która zawiera w swej treści cele ogólne i szczegółowe. Całość zamykają refleksje na temat tego, w jaki sposób głębsze zakorzenienie we własnej bliższej ojczyźnie sprzyja generowaniu i utrwalaniu pozytywnych emocji wśród uczniów.
EN
The aim of this article is to present theoretical and practical perspective of positive emotions in the process of teaching and upbringing, especially in the space of regional education. In the first part, author describes the place of emotions in the theoretical models of education of J. Locke, J.J. Rousseau, J. Herbart, researchers of New Educations Movement and C. Rogers’ humanistic theory of child development. A separate place devoted to the broaden-and-build theory of positive emotions developed by B. Fredrickson. This theory posits that experiences of positive emotions, like joy, interest, contentment, and love, broaden people’s momentary thought-action repertoires which in turn serves to build their enduring personal resources, ranging from physical and intellectual resources to social and psychological resources. The field of regional education very well fits into the theory of positive emotions. The children may observe and understand their own place and its tradition. They may be proud of it, and they would like to do something good for the local society in the future. An integral part of this article provides a proposal of substantive basis of regional educational for the Podtatrze region.
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-01-24
Contributors
author
References
 • Augé M., Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, Warszawa 2010.
 • Dziewiecki M., Wychowanie ku wartościom, www.marekdziewiecki.eu/index.php/wybrane-teksty/teksty/50-wychowanie-ku-wartosciom [dostęp: 21.04.2017].
 • Fredrickson B., The Role of Positive Emotions in Positive Psychology. The Broaden-and-Build Theory of Positive Emotions, “American Psychologist” 2001, no. 3.
 • Herbart J.F., Pisma pedagogiczne, Wrocław 1967.
 • Key E., Stulecie dziecka, Warszawa 2005.
 • Kot S., Historia wychowania, t. 2, Warszawa 1994.
 • Locke J., Myśli o wychowaniu, Wrocław 1959.
 • Montessori M., Domy dziecięce. Metoda pedagogii naukowej stosowana w wychowaniu najmłodszych dzieci, Warszawa 2005.
 • Orkan W., Wskazania dla synów Podhala, Zakopane 1987.
 • Rousseau J.J., Emil, czyli o wychowaniu, [w:] Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, t. 1: Od wychowania pierwotnego do końca XVIII stulecia, oprac. S. Wołoszyn, Kielce 1995.
 • Smolińska-Rębas H., Koncepcja Celestyna Freineta źródłem inspiracji w edukacji wczesnoszkolnej, „Studia Pedagogiczne” 1995, z. 31(12).
 • Uchnast Z., Uczeń jako podmiot procesu wychowania i uczenia według Carla Rogersa, „Studia Philosophiae Christianae” 1974, nr 10/2.
 • Wnuk W., Podhalański ruch regionalny, [w:] idem, Na góralską nutę, Kraków 1975.
 • Wolter E., Nowe Wychowanie, „Fides et Ratio” 2014, nr 4(18).
 • Wrońska K., Johna Locke’a koncepcja wychowania – zapowiedź oświeceniowych przemian w myśli pedagogicznej, http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/22260/wronska_johna_locke [dostęp: 20.04.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_en_2017_2_91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.