PL EN


2018 | 3 |
Article title

Udział Polek w przedwojennym językoznawstwie – rekonesans badawczy

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst jest fragmentarycznym przedstawieniem sylwetek kobiecych, które współkształtowały polską lingwistykę przed 1939 rokiem. Autorka analizuje udział kobiet w Polskim Towarzystwie Językoznawczym i ich wkład w rozwój „Poradnika Językowego”, znaczącego czasopisma tego okresu. Artykuł ma charakter rekonesansowy – opisano możliwe ramy teoretyczne przyszłej herstorii polskiej lingwistyki.
EN
The article is a partial presentation of women who helped shape the Polish linguistics before 1939. The author analyses their contribution in the Polish Linguistic Society and their influence on the development of the “Poradnik Językowy”, an important journal of that period. The article is an overview: the author also describes the possible theoretical framework of the future “her-story” of Polish linguistics.
Year
Issue
3
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-01-13
Contributors
References
 • Badanie: świat nauki to męski świat, http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,409592,badanie-swiat-nauki-to-meski-swiat.html [dostęp: 20.05.2017].
 • Benedict M., Pani Einstein, przeł. N. Mętrak-Ruda, Kraków 2017.
 • Derra A., Kobiety (w) nauce. Problem płci we współczesnej filozofii nauki i w praktyce badawczej, Warszawa 2013.
 • Domańska E., Historia feminizmu i feministyczna historia, „Odra” 1994, nr 7/8.
 • Domańska E., Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce, Poznań 2006.
 • Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław 1993.
 • http://ptj.civ.pl/pl/historia/czlonkowie-zalozyciele [dostęp: 20.05.2017].
 • https://poradnik-jezykowy.uw.edu.pl/issues [dostęp: 20.05.2017].
 • Karwatowska M., Szpyra-Kozłowska J., Lingwistyka płci. Ona i on w języku polskim, Lublin 2005.
 • Kwiatkowska M., Urbańczyk A., Okroy E., Okroy E., Włodarczyk A., Jak pisać teksty herstoryczne, http://metropolitanka.ikm.gda.pl/czytelnia/artykuly/jak-pisac-teksty-herstoryczne [dostęp: 20.05.2017].
 • Milojević I., Timing feminism, feminising time, “Futures” 2008, Vol. 40, www.researchgate.net/publication/239781566_Timing_feminism_feminising_time [dostęp: 20.05.2017].
 • Młodożeniec M., Knapińska A., Czy nauka wciąż ma męską płeć? Udział kobiet w nauce, „Nauka” 2013, nr 2.
 • Mucha J., Socjologia jako krytyka społeczna. Orientacja radykalna i krytyczna we współczesnej socjologii zachodniej, Warszawa 1986.
 • Nie wygląda mi pani na naukowca. Jak kobiecość przeszkadza w karierze naukowej, www.crazynauka.pl/nie-wyglada-mi-pani-na-naukowca-jak-kobiecosc-przeszkadza-w-karierze-naukowej [dostęp: 20.05.2017].
 • Pell A.N., Fixing the Leaky Pipeline: Women Scientists in Academia, “Journal of Animal Science” 1996, Vol. 74(11).
 • Perkowska U., Kobiety na Uniwersytecie Jagiellońskim, https://forumakademickie.pl/fa-archiwum/archiwum/99/7-8/artykuly/kobiety_na_uj.htm [dostęp: 20.05.2017].
 • Prezydium Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, www.ck.gov.pl/articles/id/7.html [dostęp: 20.05.2017].
 • Prezydium Polskiej Akademii Nauk (kadencja 2015–2018), https://instytucja.pan.pl/index.php/wladze-pan?id=17 [dostęp: 20.05.2017].
 • Pycia P., Płeć a język na materiale współczesnego języka polskiego i chorwackiego, Katowice 2011.
 • Rada Kuratorów Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, https://instytucja.pan.pl/index.php/wydzial-i [dostęp: 20.05.2017].
 • Rossiter M.W., The Matthew Matilda Effect in Science, “Social Studies of Science” 1993, Vol. 23(2).
 • Rossiter M.W., Women Scientists in America, Vol. 1: Struggles and strategies to 1940, Baltimore 1982.
 • Sekcja I Nauk Humanistycznych i Społecznych Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, www.ck.gov.pl/articles/id/24.html [dostęp: 20.05.2017].
 • Skarżyński M., Powstanie Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, „LingVaria” 2016, nr 2(22).
 • „Stryj, wuj, swak” w dialektach i historii języka polskiego. Z 3 mapami, Kraków 1929.
 • Swaby R., Upór i przekora. 52 kobiety, które odmieniły naukę i świat, przeł. K. Kurek, Warszawa 2017.
 • Śp. Janina Heydzianka-Pilatowa (20 XI 1899 – 24 X 1986), www.tmjp.pl/downloads/JaninaPilatowa.pdf [dostęp: 20.05.2017].
 • Towards a History of Linguistics in Poland. From the early beginnings to the end of the 20th century, eds. E.F.K. Koerner, A. Szwedek, Amsterdam 2001.
 • Urbańczyk S., Wspomnienie: śp. Janina Heydzianka-Pilatowa, „Język Polski” 1987, nr 47(3–5).
 • www.heltechnic.pl/info_Cezaria_Baudouin_de_Courtenay_Ehrenkreutz_J%C4%99drzejewiczowa [dostęp: 20.05.2017].
 • www.pmkolekcja.pl/info,Eugeniusz_S%C5%82uszkiewicz.asp#cite_ref-29 [dostęp: 20.05.2017].
 • Zybertowicz A., Konstruktywizm jako orientacja metodologiczna w badaniach społecznych, www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/48 [dostęp: 20.05.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_en_2018_3_143-155
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.