PL EN


2018 | 3 |
Article title

Egzotyczna kuchnia w kontekście translatologicznym

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of this article is to provide the reader with very specific customs in national cuisines, especially Afghan and Iranian. The food is an essential part of the Muslim culture. As novels from exotic environments have appeared on our book market, it is necessary to think of possible translatological solutions of so-called culture-motivated expressions. We have chosen two novels for our analysis. Both novels are originally written in English and set in the Muslim countries
PL
Celem artykułu było przedstawienie czytelnikowi określonych zwyczajów w kuchniach narodowych, zwłaszcza afgańskich i irańskich. Jedzenie jest istotną częścią kultury muzułmańskiej. Ponieważ na współczesnym rynku wydawniczym pojawiło się dużo książek opisujących egzotyczny świat dla szeroko pojętego Zachodu, należy pomyśleć o możliwych rozwiązaniach translatologicznych tzw. wyrażeń motywowanych kulturą. Do analizy w niniejszym opracowaniu wybrano dwie powieści. Obie zostały napisane w języku angielskim, lecz ich akcja rozgrywa się w krajach muzułmańskich
Year
Issue
3
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-01-13
Contributors
References
 • About Afghan Food, www.sbs.com.au/food/article/2013/02/14/about-afghan-food [access: 18.06.2017].
 • Borec T., Manažéri na cudzom parkete. Ako prekonať nástrahy interkultúrnej komunikácie, Bratislava 2009.
 • Buda A., Food As the Representation of Idyllic Landscape of Victorian World in the Novels by Thomas Hardy, www.degruyter.com/downloadpdf/j/clear.2016.3.issue-1/clear-2016-0005/clear-2016-0005.pdf [access: 18.06.2017].
 • Gromová E., Medzikultúrny faktor v preklade a jeho reflexia v translatologickom výskume, [in:] Letná škola prekladu 4. Medzikultúrny a medzipriestorový faktor v preklade, Bratislava 2006.
 • Hochel B., Preklad ako komunikácia, Bratislava 1990.
 • Hosseini K., A Thousand Splendid Suns, London 2008.
 • Javorčíková J., Dove M.E., Exploration in American Life and Culture, Banská Bystrica 2014.
 • Keníž A., Preklad ako hra na invariant a ekvivalenciu, Bratislava 2008.
 • Khidayer E., Život po arabsky, Bratislava 2010.
 • Lauková J., Interkultúrna dimenzia translácie, [in:] Preklad a tlmočenie 11. Má translatológia dnes ešte čo ponúknuť? Reciprocity a tenzie v translatologickom výskume, Banská Bystrica 2014.
 • Levý J., Umění překladu, Praha 2012.
 • Mahmoody B., Not Without My Daughter, London 1989.
 • Popovič A., Teória umeleckého prekladu, Bratislava 1975.
 • Rakšányiová J., Preklad ako interkultúrna komunikácia, Bratislava 2005.
 • Sipko J., Teoretické a sociálno-komunikačné východiská lingvokulturológie, Prešov 2011.
 • Vilikovský J., Preklad ako tvorba, Bratislava 1984.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_en_2018_3_195-206
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.