PL EN


2018 | 3 |
Article title

„Lajfstajl” rodzica blogera: kierowanie życiem czy kreowanie życia?

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wolność decyzji, dotycząca nie tylko towarów w hipermarkecie, ale i ról społecznych, sprzyja dążeniom do nadawania większej wartości i rangi indywidualnym wyborom trybu życia. Człowiek ponowoczesny czuje presję społeczną, by żyć „bardziej”, „mocniej” i „świadomiej”. Efektem jest rezygnacja ze „zwykłego” życia na rzecz jego celebracji (głównie poprzez kolekcjonowanie produktów), określanej mianem „lajfstajlu”. Owo skupienie się na jakości swojego życia często przybiera formę kreowania go w taki sposób, by w oczach innych wyglądało na wysoce wartościowe i wzbudzało powszechną zazdrość. Analizując treści blogów parentingowych, których twórcy uważali się za „lajfstajlerów”, poszukiwałam odpowiedzi na pytania o to, czym dla blogujących rodziców ów „lajfstajl” jest, czemu służy „pisanie lajfstajlowe” oraz w jaki sposób „lajfstajlerzy” konstruują swoją tożsamość.
EN
Freedom of decision making regards not only supermarket goods, but also social roles which in turn, favor the pursuit of giving more value and ranking to individual lifestyle choices. The postmodern man feels the social pressure to live “better”, “stronger” and “more consciously”. As a result, people abandon “ordinary” life in favor of its celebration (mainly through the collection of products) known as “lifestyle”. The focus on the quality of your life, more often than not, takes the form of creating it in such a way that, in the eyes of others, it looks highly valuable and arouses general jealousy. The main objective of this study is to analyze the content of the parenting blogs, whose creators consider themselves as “lifestylers”, as well as to search for some answers which arise in this connection: What is the “lifestyle” for the blogging parents? What does “lifestyle writing” serve for? Why is it used and how “lifestylers” construct their identity.
Year
Issue
3
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-01-13
Contributors
References
 • Bauman Z., Ponowoczesne wzory osobowe, „Studia Socjologiczne” 2011, nr 1.
 • Bieńko M., Sposoby posługiwania się tożsamością seksualną w kulturze popularnej, [w:] Kultura popularna: konteksty teoretyczne i społeczno-kulturowe, red. A. Gromkowska-Melosik, Z. Melosik, Kraków 2010.
 • Burszta W., Lifestyle znaczy strategia na życie, „Newsweek Psychologia Extra” 2016, nr 2.
 • Blogosfera 2012. Badanie opinii marketerów na temat wizerunku blogerów, reklamy na blogach i przyszłości działań reklamowych w blogosferze, http://hatalska.com/blogosfera-2012-pierwsze-badanie-polskiej-blogosfery-z-perspektywy-reklamodawcow [dostęp: 10.11.2018].
 • Co to właściwie znaczy blog lifestylowy, https://forum.blogowicz.info/topics77/co-to-wlasciwie-znaczy-blog-lifestylowy-vt6753.htm [dostęp: 9.09.2017].
 • Czym jest ten cholerny lifestyle, http://muszkieter.in/czym-jest-ten-cholerny-lifestyle [dostęp: 9.09.2017].
 • Dąbrowska-Cendrowska O., Wysokonakładowe magazyny lifestylowe w Polsce w pierwszej dekadzie XXI w. – kryzys, stagnacja czy rozwój?, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy” 2013, t. 5/16.
 • Jaszewska D., Kultura – rzecz gustu? O kilku granicach supermarketyzacji kultury, „Kultura – Media – Teologia” 2011, nr 4.
 • Kawecki W., Komercjalizacja współczesnej kultury, „Kultura – Media – Teologia” 2011, nr 4.
 • Lajfstajlowy Słownik Lajfstajlu #1, http://zmemlani.pl/lajfstajlowy-slownik-lajfstajlu-1 [dostęp: 15.11.2017].
 • Madera A., Wizerunek kobiety w reklamie telewizyjnej, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2004, nr 1.
 • Maliszewska K., Mapa kobiecej tożsamości – kulturowa wędrówka po śladach, „Rocznik Andragogiczny” 2014, nr 21, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2014.013.
 • Nieć M., Pisma opinii i czasopisma life style – dwie koncepcje rynkowego dziennikarstwa (analiza Polityki, Wprost, Elle, Playboya i Twojego Stylu), „Zeszyty Prasoznawcze” 2010, nr 1–2.
 • Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 2001–2005, cz. 3: K–M, red. T. Smółkowa, Kraków 2013.
 • Ogonowska A., Blog w autobiograficznym trójkącie fikcji, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” 2006, nr 6.
 • Powierska A., Moda i uroda – kobieta a współczesne strategie tożsamościowe w kontekście analizy wybranych przekazów telewizyjnych, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” 2013, nr 9.
 • Reklamodawca i bloger: przelotny romans czy poważny związek? Casebook: działania reklamowe w blogosferze, http://hatalska.com/raporty/casebook-reklamodawca-i-bloger-przelotny-romans-czy-powazny-zwiazek-dzialania-reklamowe-w-blogosferze [dostęp: 15.11.2018].
 • Young S.N., Lifestyle drugs, mood, behaviour and cognition, “Journal of Psychiatry & Neuroscience” 2003, Vol. 28(2).
 • Zierkiewicz E., Czasopisma life-stylowe dla mężczyzn – (pozorna) opozycja dla prasy kobiecej, „Studia Socjologiczne” 2008, nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_en_2018_3_209-223
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.