PL EN


2019 | 4 |
Article title

Kształtowanie poczucia własnej wartości u dzieci w wieku przedszkolnym

Content
Title variants
Languages of publication
RU
Abstracts
RU
В статье анализируются особенности, факторы и детерминанты формирования самооценки у дошкольников. Установлено, что мотивация достижения во многом зависит от опыта раннего детства и наиболее характерна для детей, привыкших к успеху. Значительные изменения в самооценке ребенка возникают, когда он соотносит свои неудачи с наличием или отсутствием определенных навыков и способностей. Установлено, что в повседневной практической деятельности ребенок стремится к таким результатам, которые соответствуют его самооценке, способствуют её стабильности, нормализации. Однако самооценка, в свою очередь, также зависит от результатов деятельности. Именно с самооценкой соотносится уровень притязаний. Как фактор, определяющий удовлетворенность или неудовлетворенность деятельностью, уровень притязаний имеет большое значение для детей, которые стремятся избежать неудач.
EN
The article analyzes the features, factors and determinants of the formation of self-esteem in pre-school children. It is established that the motivation for achievement is largely determined by the experience of early childhood and is most typical for those children who are used to success. Significant changes in a child’s self-esteem arise when he links his failures with the presence or absence of certain abilities and opportunities. It was found that in his day-to-day practical activities, the child seeks such results that meet his self-esteem, contribute to its stability, normalization. Self-evaluation, in turn, also depends on the results of the activity. It is with self-esteem that the level of claims is correlated. As a factor that determines satisfaction or dissatisfaction with activities, the level of claims is of great importance for children who are focused on avoiding failures.
PL
W artykule analizie poddano cechy, czynniki i uwarunkowania kształtowania poczucia własnej wartości u dzieci w wieku przedszkolnym. Ustalono, że motywacja do osiągnięć w dużej mierze zależy od doświadczeń z wczesnego dzieciństwa i jest najbardziej typowa dla dzieci, które są przyzwyczajone do sukcesu. Znaczące zmiany w poczuciu własnej wartości dziecka pojawiają się, gdy łączy ono swoje niepowodzenia z obecnością lub brakiem pewnych umiejętności i możliwości. Stwierdzono, że w codziennych praktycznych działaniach dziecko szuka takich rezultatów, które odpowiadają jego samoocenie, przyczyniają się do jego stabilności, normalizacji. Jednak samoocena zależy również od wyników działania. Poziom roszczeń jest skorelowany z poczuciem własnej wartości. Jako czynnik, który określa satysfakcję lub niezadowolenie z działań, poziom roszczeń ma ogromne znaczenie dla dzieci, które koncentrują się na unikaniu niepowodzeń.
Year
Issue
4
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-31
Contributors
References
  • Dzhems, U. (1991). Psihologija. Moskva.
  • Kobylchenko, V.V. (2010). Sotsialno-psykholohichni osnovy rozvytku ta korektsii osobystosti pidlitka v normi i pry patolohii zoru: monohrafiia. Kiev.
  • Kobylchenko, V.V. (2015a). Psykholohichnyi suprovid ditei doshkilnoho viku z porushenniamy zoru: monohrafiia. Poltava.
  • Kobylchenko, V.V. (2015b). Stanovlenie lichnosti doshkol'nika v norme i pri narushenijah zrenija: monografija. Saarbrücken.
  • Malkina-Pyh, I.G. (2004). Vozrastnye krizisy. Spravochnik prakticheskogo psihologa. Moskva.
  • Mead, G. (1934). Mind, Self and Society. Chicago.
  • Rosenberg, M. (1965). Society and the Adolescent Self-Image. Princeton.
  • Sokolova, E.T. (1980). Proektivnye metody issledovanija lichnosti. Moskva.
  • Zaharov, A.I. (1996). Nevrozy u detej. Sankt-Peterburg.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_en_2019_4_233-245
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.