PL EN


2019 | 4 |
Article title

Umiejętność czytania i pisania na Węgrzech – krótki raport na podstawie wyników przeprowadzonych projektów

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The PISA 2015 results in Hungary reflected two crucial problems: low literacy skills among adolescents and the unsatisfying level of pre- and in-service teacher training. Both of the above-mentioned factors were in the focus of international projects in the field and national discussions and research. Finding a long-term solution to the problem needs fundamental changes not only in primary and secondary education, but also in teacher education in order to make all teachers literacy experts as well.
PL
Wyniki badania PISA przeprowadzonego w 2015 r. na Węgrzech odzwierciedlają dwa kluczowe problemy: niskie umiejętności czytania i pisania wśród nastolatków oraz niezadowalający poziom przygotowania zawodowego, zarówno wśród czynnych, jak i przyszłych nauczycieli biorących udział w szkoleniach. Oba czynniki były przedmiotem międzynarodowych projektów oraz krajowych dyskusji i badań. Znalezienie długoterminowego rozwiązania problemu wymaga istotnych zmian nie tylko w szkolnictwie podstawowym i średnim, lecz także w kształceniu nauczycieli tak, aby byli również ekspertami w zakresie umiejętności czytania i pisania.
Year
Issue
4
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-31
Contributors
References
 • Baráthné Hajdú, Á. (2018). Kulcs az olvasás. In: P. Gombos (Szerk.), A PISA 2015 eredményei és tennivalóink (pp. 33–35). Kaposvár: Kaposvári Egyetem Roma Szakkollégium, Magyar Olvasástársaság.
 • Dömsödy, A., & Simon, K. (2018). Az iskolai könyvtárakról. In: P. Gombos (Szerk.), A PISA 2015 eredményei és tennivalóink (pp. 36–38). Kaposvár: Kaposvári Egyetem Roma Szakkollégium, Magyar Olvasástársaság.
 • Kádárné Fülöp, J. (2018). A megfelelö emberek válnak pedagógussá. In: P. Gombos (Szerk.), A PISA 2015 eredményei és tennivalóink (p. 43). Kaposvár: Kaposvári Egyetem Roma Szakkollégium, Magyar Olvasástársaság.
 • Lannert, J. (2018). Oktatáspolitika, önbizalom, belsö motiváció. In: P. Gombos (Szerk.), A PISA 2015 eredményei és tennivalóink (pp. 20–22). Kaposvár: Kaposvári Egyetem Roma Szakkollégium, Magyar Olvasástársaság.
 • Literacy in Slovenia. Country Report. Sfort Version. (March 2016). Retrieved from www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Slovenia_Short_Report.pdf
 • National Core Curriculum (2019). Retrieved from http://regi.ofi.hu/english/publications
 • Ostorics, L. (2018). Hogyan alakultak a tizenöt évesek eredményei az utóbbi tizenöt évben. In: P. Gombos (Szerk.), A PISA 2015 eredményei és tennivalóink (p. 17). Kaposvár: Kaposvári Egyetem Roma Szakkollégium, Magyar Olvasástársaság.
 • Steklács, J. (2018). PISA 2015 után, PISA 2018 elött. A szövegértö olvasás fejlesztésének, tanításának feladatai. Retrieved from folyoiratok.ofi.hu/konyv-es-neveles/pisa-2015-utan-pisa-2018-elott
 • Szabó, I. (2018). A BleTeach-projektben kidolgozott BaCuLit Blended tanártovábbképzö kurzus megvalósításának koncepciója. GRADUS, 5(2), 57–66.
 • Szabó, I., & Szinger, V. (2015a). Development and implementation of an action-research based blended learning in-service teachers’ and trainers’ course. GRADUS, 2(1), 91–99.
 • Szabó, I., & Szinger, V. (2015b). „ISIT”: Távoktatási tanártovábbképzö program az össztantárgyi olvasásfejlesztésért. Anyanyelv-pedagógia, 3. Retrieved from www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=584
 • Szabó, I., & Szinger, V. (2016). Developing a blended learning course in content area literacy for secondary teachers. E-METHODOLOGY, 3(3), 109–117.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_en_2019_4_295-302
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.