PL EN


2020 | 5 |
Article title

What Kind of Value is Nation? Contemplating and Discussing Kamil Polak’s “The Birth of a Nation”

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule autorka prowadzi rozważania dotyczące narodu jako kategorii etnicznej, kulturowej i politycznej oraz opisuje swoje doświadczenia z warsztatów z młodzieżą prowadzonych na Uniwersytecie Gdańskim. Punktem wyjścia tych spotkań była etiuda Kamila Polaka Narodziny narodu, minimalistyczna animacja opowiadająca o narodzinach i upadku pewnego narodu. Zaproponowany modus lektury, wychodząc od uniwersalnej opowieści opartej na bezosobowej metaforze koła, przechodzi do uczniowskiego „tu i teraz”, ujawniając aksjologiczne dylematy młodego odbiorcy kultury. W artykule nie tylko zreferowano poglądy uczniów dotyczące przynależności narodowej, ale przede wszystkim ujawniono, w jaki sposób ta wiedza jest przez nich konstruowana.
EN
In the article, the author presents the nation as an ethnic, cultural as well as political group. Also, the author’s experience of workshops for adolescents conducted at the University of Gdansk is described. The starting point for the meetings was the etude The Birth of a Nation (Pol. Narodziny narodu) by Kamil Polak, a minimalistic animation about the rise and the fall of a certain nation. The proposed model of the etude starts with a universal story based on the impersonal metaphor of the circle and it continues to the students’ “here and now”, revealing the axiological dilemmas of the young recipients of culture. Not only the views of students regarding the issue of nationality are presented in the article, but also it reveals how this knowledge is constructed.
Year
Issue
5
Physical description
Dates
published
2020
online
2020-12-31
Contributors
References
 • Adamkiewicz, S. (2016). Kiedy powstała Polska. Pobrane z: https://histmag.org/kiedy-powstala-polska-13128/2 [dostęp: 1.10.2019].
 • Anderson, B. (1997). Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu. Kraków–Warszawa: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Fundacja im. Stefana Batorego.
 • Bauman, Z. (2000). Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 • Biedrzycki, K., Bordzoł, P., Hącia, A., Kozak, W., Przybylski, B., …, Wróbel, I. (2015). Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum świetle nowej podstawy programowej. Raport z badania. Warszawa: IBE.
 • Kania, A. (2015). „Polak młody” na lekcjach języka polskiego. Edukacja polonistyczna a kształtowanie poczucia tożsamości narodowej. Kraków: TAiWPN Universitas.
 • Kłoskowska, A. (1996). Kultury narodowe u korzeni. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kossakowski, A. (1977). Polski film animowany 1945–1974. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Krasnodębski, Z. (2005). Demokracja peryferii. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.
 • Luter, A. (2019). Ziuk i chłopcy z Ferajny. „Piłsudski” Michała Rosy. Pobrane z: http://wiez.com.pl/2019/09/12/ziuk-i-chlopcy-z-ferajny-pilsudski-michala-rosy [dostęp: 14.09.2019].
 • Leder, A. (2014). Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Mauss, M. (1969). Oeuvres. Paris: Editions de Minuit.
 • Mąka-Malatyńska, K. (2001). Narodziny narodu. Pobrane z: www.filmpolski.pl/fp/index.php?etiuda=326918 [dostęp: 17.09.2019].
 • Morawska, I., Latoch-Zielińska, M. (2011). Gimnazjaliści wobec wartości narodowych. Polonistyka, nr 9, 19–23.
 • Myrdzik, B. (2009). O kształtowaniu tożsamości narodowej w procesie edukacji polonistycznej. Refleksje i kontrowersje. W: A. Janus-Sitarz (red.), W trosce o dobrą edukację. Prace dedykowane profesor Jadwidze Kowalikowej z okazji 40-lecia pracy naukowej (s. 353–366). Kraków: TAiWPN Universitas.
 • Olbromski, C.J. (2000). Tożsamość społeczna: typowość czy wspólnotowość, bezbarwność czy przejrzystość. Colloquia Communia, nr 3(70), 11–26.
 • Pomian, K. (2009). Europa i jej narody. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.
 • Rutkiewicz, P.K. (2017). „My, naród polski”. Literatura narodowa i globalizacja w perspektywie hermeneutycznej. Pobrane z: https://journals.openedition.org/td/515#tocto1n3 [dostęp: 1.09.2019].
 • Sowa, J. (2011). Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Kraków: TAiWPN Universitas.
 • Żyto, K. (2019). Mowa ptaków. Pobrane z: http://edukacjafilmowa.pl/mowa-ptakow-2019 [dostęp: 4.10.2019].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_en_2020_5_373-388
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.