PL EN


2020 | 5 |
Article title

Escape from Etymology? A Corpus Study of Polish Adjectival Intensifiers

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Using the Polish National Corpus (NKJP), the author discusses 31 Polish reinforcing adverbs to determine the degree of their semantic specificity and freedom of connection with adjectives. Empowering adverbs express the person’s judgement, attitudes, and emotions. The author shows that most of the reinforcing adverbs have not deviated from their etymology, even though they are considered synonyms of the word “very”: their etymological meanings influence the choice of the adjective. The most frequently reinforced adjectives in NKJP are “difficult”, “important” and “essential”.
PL
Używając Narodowego Korpusu Języka Polskiego (NKJP), autorka omawia 31 polskich przysłówków wzmacniających, aby określić stopień ich specyficzności semantycznej oraz dowolności łączenia się z przymiotnikami. Przysłówki wzmacniające wyrażają sądy, postawy i emocje osoby mówiącej. Autorka pokazuje, że większość przysłówków wzmacniających nie oddaliło się od swojej etymologii, mimo że są uważane za synonimy słowa bardzo: ich etymologiczne znaczenia wpływają na wybór przymiotnika. Najczęściej wzmacniane przymiotniki w NKJP to trudny, ważny i istotny.
Year
Issue
5
Physical description
Dates
published
2020
online
2020-12-31
Contributors
References
 • LITERATURE
 • Bałabaniak, D., Mitrenga, B. (2015). Polskie intensyfikatory w ujęciu historycznym. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Bańkowski, A. (2000). Etymologiczny słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bolinger, D. (1972). Degree Words. Berlin: De Gruyter.
 • Boryś, W. (2005). Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Grzegorczykowa, R. (1975). Funkcje semantycznie i składniowe polskich przysłówków. Wrocław: Ossolineum.
 • Huddleston, R., Pullum, G. (2002). Adjectives and Adverbs. In: The Cambridge Grammar of the English Language (pp. 525–596). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Janus, E. (1981). Wykładniki intensywności cechy (na materiale polskim i rosyjskim). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Partington, A. (1993). Corpus Evidence of Language Change – the Case of the Intensifier. In: M. Baker, G. Francis, E. Tognini-Bonelli (eds.) Text and Technology: In Honour of John Sinclair (pp. 177–192). Amsterdam: John Benjamins.
 • Stange, U. (2017). “You’re So Not Going to Believe This”: The Use of GenX so in Constructions with Future going to in American English. American Speech, vol. 92(4), 487–524, DOI: https://doi.org/10.1215/00031283-4395168.
 • Vosshagen, C. (1999). Opposition as a Metonymic Principle. In: K.-U. Panther, G. Radden (eds.), Metonymy in Language and Thought (pp. 289–308). Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins.
 • Wierzbicka, A. (1969). Dociekania semantyczne. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Wierzbicka, A. (1971). Kocha, lubi, szanuje. Medytacje semantyczne. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • WEBSITES
 • BNC. www.english-corpora.org/bnc [access: 10.09.2020].
 • Polish National Corpus. www.nkjp.pl [access: 10.09.2020].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_en_2020_5_453-472
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.