PL EN


2013 | 25 |
Article title

Европа в украинских текстах (к проблеме вариативности концепта)

Content
Title variants
Languages of publication
RU
Abstracts
RU
There is no abstract available for this language
EN
The article deals with the representation of the concept of Europe in contemporary Ukrainian texts. The data are drawn from the media (including the “new media”) and supplemented with questionnaires administered to students (the question asked was: “What is the ‘true’ Europe?”). The concept of Europe is linked with norms and values, it is sensitive to the socio-cultural context, as can especially be seen in the time of radical social changes. In this way, the dynamics of the changes in conceptualization (intra-linguistic variability) can be observed. However, conceptualizations are subjected to correction and regulation, as is the case with the metaphorical “teacher – student” schema in portrayals of the relationship between Europe and Ukraine, the presentation of Europe as a pattern to follow, etc. A modification of the model in effect signifies a change, but the change is not arbitrary: it is concordant with a specific cognitive frame and the new socio-cultural context.
PL
Artykuł poświęcony analizie reprezentacji konceptu Europa we współczesnych tekstach ukraińskich. Materiały zaczerpnięto z tekstów medialnych (także z „nowych mediów”) i uzupełniono danymi pochodzącymi z ankiet, przeprowadzonych w środowisku studentów, którzy odpowiadali na pytanie „Czym jest ‘prawdziwa’ Europa?”. Koncept Europa jest związany z normami i wartościami, jest wrażliwy na kontekst społecznokulturowy, co ujawnia się zwłaszcza w okresie radykalnych zmian społecznych. Umożliwia to obserwację dynamiki konceptualizacji (wariantywności wewnątrzjęzykowej) mechanizmów zmian konceptualnych. Jednak wybrane sposoby konceptualizacji są w kolejności poddawane korekcie (metaforyczny schemat „nauczyciel – uczeń” dla zobrazowania relacji Europa – Ukraina, przedstawianie Europy jako wzorca itp.). Modyfikacja modelu oznacza w istocie zmianę, ale nie dowolną, tylko zgodną z odpowiednią ramą kognitywną i nowym kontekstem socjokulturowym.
Year
Volume
25
Physical description
Dates
published
2013
online
2013-01-05
Contributors
References
 • Apresân Ûrij D., 1995, Integral´noe opisanie âzyka i sistemnaâ leksikografiâ, [v:] Izbrannye trudy, t. 2, Moskva: “Ậzyki russkoj kul’tury”.
 • Âvors´ka G. M., 2012, Ontologiâ movy v pracâh OS. Mel'nyčuka ta sučasna lingvistyka: deâki teoretyčni naslidky, [v:] Akademik Oleksanr Savyč Mel'nyčuk i sučasne movoznavstvo (zb. naukovyh prac´ do 90-riččâ z dnâ narodžennâ), Kyjiv: Vyd. Dim Dmytra Burago, s. 138-149.
 • Âvors´ka G. M., Bogomolov O. V., 2010, Nepevnyj ob´êkt bažannâ. Êvropa v ukrajins'komu polityčnomu dyskursi, Kyjiv: Vyd. Dim Dmytra Burago.
 • Bartmiński Jerzy, 1998, Podstawy lingwistycznych badań nad stereotypem. Na przykładzie stereotypu matki, [w:] Janusz Anusiewicz, Jerzy Bartmiński (red.), Język a kultura, 12, Stereotyp jako przedmiot lingwistyki, Wrocław, s. 63–83.
 • Bartmiński Jerzy, 2007, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Bricyn V. M., Rahilina E. V., Reznikova T. I., Ậvorskaâ G. M. (red.), 2009, Koncept BOL´ v tipologičeskom osveščenii, Kyjiv: Vyd. Dim Dmytra Burago
 • Geeraerts Dirk, 2010, Theories of Lexical Semantics, Oxford: Oxford University Press.
 • Grinčenko Borys, Slovar´ ukrajins'koji movy, uporâdkuvav z dodatkom vlasnogo material Borys Grinčenko, v 4 t., Kyjiv: “Dovira” – UNVC “Ridna mova” (reprintne perevydannâ z vyd. 1907—1909 r.).
 • Grzegorczykowa Renata, Waszakowa Krystyna (red.), 2000, Studia z semantyki porównawczej. Nazwy barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne, cz. 1, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Grzegorczykowa Renata, Waszakowa Krystyna (red.), 2003, Studia z semantyki porównawczej. Nazwy barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne, cz. 2, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Klein E., 1966, A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language, Vol. 1–2, Amsterdam–London–New York: Elsevier, 1966–1967.
 • Kövecses Zoltán, 2005, Metaphor in Culture: Universality and Variation, Cambridge–New York: Cambridge University Press.
 • Losev A. F. 1994, Evropa, [v:] Mify narodov mira. Ènciklopediâ, t.1, gl. red. S. A. Tokarev, Moskva: Rossijskaâ èncyklopediâ, s. 419-420.
 • Stefanskij Evgenij, 2012, Ètičeskie èmocionalnye koncepty v russkoj, pol’skoj i češskoj kartinah mira, “Etnolingwistyka” 24, s. 95-120.
 • SUM – Slovnyk urajinskoji movy v 11-ty t. Kyjiv: Naukova dumka, 1970-1980.
 • Wierzbicka Anna, 1996, Semantics: Primes and Universals, Oxford: Oxford University Press.
 • Zalyznâk Anna A., 2006, Mnogoznačnost´ v âzyke i sposoby ee predstableniâ, Moskva: Ậzyki slavânskih kul’tur.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_et_2013_25_97
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.