Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 27 |

Article title

Etnolingwistyka daleka i bliska

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autor stwierdza, że sytuację lubelskiej etnolingwistyki, jej wartość i możliwość zaistnienia w szerszym kontekście międzynarodowym, należy postrzegać na tle zbliżonych koncepcji językoznawczych (niekoniecznie funkcjonujących pod tą samą nazwą) wypracowanych w świecie zachodnim lub czerpiących z zachodnich tradycji lingwistycznych. Reprezentują je publikowane w niniejszym tomie „Etnolingwistyki” (27) artykuły autorstwa Gary’ego Palmera, Berta Peetersa, Ireny Vankovej oraz Przemysława Łozowskiego i AnnyWłodarczyk-Stachurskiej, które autor omawia. Postuluje podjęcie działań mających na celu promocję myśli lubelskiej na Zachodzie oraz pozyskanie do współpracy badaczy stamtąd.
EN
Lublin ethnolinguistics, its value and possibilities of promotion in a broader international context, must be seen against the backdrop of comparable approaches (not necessarily functioning under the same name) proposed in Western linguistics or drawing inspiration from Western scholarship. The latter is represented in the present volume by articles authored by Gary B. Palmer, Bert Peeters, Irena Vanková, and Przemysław Łozowski and Anna Włodarczyk-Stachurska, all being discussed in this introductory survey.Next, ideas are proposed for future action aimed at popularizing Lublin ethnolinguistics in the West, as well as establishing networks of collaborators from Western countries.

Year

Volume

27

Physical description

Dates

published
2015
online
2015-09-07

Contributors

author

References

 • Agar Michael, 1994a, The intercultural frame, „International Journal of Intercultural Relations” 18 (2), s. 221–237.
 • Agar Michael, 1994b, Language Shock: Understanding the Culture of Conversation, New York: William Morrow.
 • Bartmiński Jerzy, 1994, Jak zmienia się stereotyp Niemca w Polsce? „Przegląd Humanistyczny” 5, s. 81–101.
 • Bartmiński Jerzy, 2009/2012, Aspects of Cognitive Ethnolinguistics, Sheffield and Oakville, CT: Equinox.
 • Broomans Petra (red.), 2008, The Beloved Mothertongue. Ethnolinguistic Nationalism in Small Nations: Inventories and Reflections, Groningen: Peeters Publishers.
 • Czachur Waldemar, 2011, Dyskursywny obraz świata, „Tekst i Dyskurs / Text und Dyskurs” 4, s. 79–97. http://tekst-dyskurs.eu/images/pdf/zeszyt 4/Czachur.pdf
 • Farr Marcia, Lisya Selonii Juyoung Song (red.), 2010, Ethnolinguistic Diversity and Education: Language, Literacy and Culture, New York and Abingdon: Routledge.
 • Friedrich Paul, 1989, Language, ideology and political economy, „American Anthropologist” 91, s. 295–312.
 • Głaz Adam, Danaher David S., Łozowski Przemysław (red.), 2013, The Linguistic Worldview. Ethnolinguistics, Cognition and Culture, London: Versita.
 • Goddard Cliff (red.), 2006, Ethnopragmatics: Understanding Discourse in Cultural Context, Berlin: Mouton de Gruyter.
 • Kadyjewska Anna, 2001, Problematyka obrazu świata w badaniach języka pisarza (na przykładzie pism Cypriana Norwida), [w:] Semantyka tekstu artystycznego, red. Anna Pajdzińska i Ryszard Tokarski, Lublin: Wyd. UMCS, s. 321–332.
 • Kuźniak Marek, Libura Agnieszka, Szawerna Michał (red.), 2014, From Conceptual Metaphor Theory to Cognitive Ethnolinguistics. Patterns of Imagery in Language, Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Lakoff George i Mark Johnson, 1988, Metafory w naszym zyciu, tłum. Tomasz P. Krzeszowski, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Langacker Ronald W., 2009, Gramatyka kognitywna. Wprowadzenie, Kraków: Universitas.
 • Mackiewicz Jolanta, 1999, Co to jest „językowy obraz świata”, „Etnolingwistyka” 11, s. 7–24.
 • Malinowski Bronisław, 1920, Classificatory particles in the language of Kiriwina, „Bulletin of the School of Oriental (and African) Studies”, London Institute, vol. 1, part 4, 33–78.
 • Malinowski Bronisław, 2000 [1923], Problem znaczenia w językach pierwotnych, [w:] Językoznawstwo Bronisława Malinowskiego, t. 2, red. Krystyna Pisarkowa, tłum. Tadeusz Szczerbowski, Kraków: Universitas, s. 5–48.
 • Mathiot Madeleine (red.), 1979, Ethnolinguistics: Boas, Sapir and Whorf Revisited, The Hague: Mouton.
 • Palmer Gary B., 1996, Toward a Theory of Cultural Linguistics, Austin: Texas University Press.
 • Palmer Gary B., 2014, Emotional, evaluative, and ideological subjectification in Tagalog and Shona, „International Journal of Language and Culture” 1 (1), s. 5–20.
 • Palmer Gary B, Jennifer Thompson, Jeffrey Parkini Elizabeth Harmon, 2014, The ceremonial origins of language, [w:] Matasaka Yamaguchi, Dennis Tayi Benjamin Blount (red.), Approaches to Language, Culture, and Cognition. The Intersection of Cognitive Linguistics and Linguistic Anthropology, Houndsmills, Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan, s. 145–177.
 • Peirce Charles S., 1867, On the Natural Classification of Arguments, [w:] Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences, t. 7, s. 261–287.
 • Pike Kenneth Lee, 1954, Language in Relation to a Unified Theory of the Structure of human Behavior, Glendale, CA: Summer Institute of Linguistics.
 • Pucułek Anna, 2014a, Lekcja tolerancji po lubelsku, „Gazeta Wyborcza”, strony lokalne Lublin, nr 276, 28/11/2014, s. 8.
 • Pucułek Anna, 2014b,W pogoni za studentem uczelnie trochę się pozapominały. Rozmowa z Anną Dąbrowska z organizacji Homo Faber, „Gazeta Wyborcza”, Lublin, 5.12.2014. http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,85592,17079687, W pogoni za studentem uczelnie trochę się pozapominały.html (dostęp 6 grudnia 2014).
 • Riley Philip, 2007, Language, Culture and Identity: An Ethnolinguistic Perspective, London and New York: Continuum.
 • Salzmann Zdenek, James Stanlaw i Nobuko Adachi, 2014, Language, Culture, and Society. An Introduction to Linguistic Anthropology, Boulder, CO: Westview Press.
 • Sharifian Farzad, 2011, Cultural Conceptualisations and Language: Theoretical Framework and Applications, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
 • Sharifian Farzad, 2014, Advances in Cultural Linguistics, [w:] Matasaka Yamaguchi, Dennis Tayi Benjamin Blount (red.), Approches to Language, Culture, and Cognition. The Intersection of Cognitive Linguistics and Linguistic Anthropology, Houndsmills, Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan, s. 99–123.
 • Underhill James W., 2012, Ethnolinguistics and Cultural Concepts. Truth, Love, Hate and War, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Underhill James W., 2013, Reflections upon Bartmiński’s ethnolinguistic approach to language and culture, [w:] Adam Głaz, David S. Danaher, Przemysław Łozowski (red.), The Linguistic Worldview. Ethnolinguistics, Cognition and Culture, London: Versita.
 • Underhill James W., 2014, Tłumaczac home i homeland. Od poetyki do polityki, „Etnolingwistyka” 26, s. 87–105.
 • Wierzbicka Anna, 2006, English: Meaning and Culture, New York: Oxford University Press.
 • Wierzbicka Anna, 2010, Experience, Evidence and Sense: The Hidden Cultural Legacy of English, New York: Oxford University Press.
 • Wierzbicka Anna, 2014, Imprisoned in English. The Hazards of English as a Default Language, Oxford–New York: Oxford University Press.
 • Yamaguchi Masataka, 2014, Discovering shared understandings in discourse: Prototypes and stereotypes, [w:] Matasaka Yamaguchi, Dennis Tayi Benjamin Blount (red.), Approches to Language, Culture, and Cognition. The Intersection of Cognitive Linguistics and Linguistic Anthropology, Houndsmills, Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan, s. 217–233.
 • Zgółka Tadeusz, 2006, Etnolingwistyka praktyczna, „Etnolingwistyka” 18, s. 129–134.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_et_2015_27_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.