PL EN


2016 | 28 |
Article title

Dom w empirycznych sieciach leksykalnych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule wyjaśniono, czym są leksykalne sieci empiryczne. Porównano znaczenie wyrazu dom w dwóch sieciach: sieci korpusowej Wortschatz (Uniwersytet w Lipsku) i sieci eksperymentalnej Katedry Lingwistyki Komputerowej UJ. Obydwie sieci jako najistotniejsze znaczenia, czyli najmocniej powiązane z wyrazem dom, wskazują: ‘dom – miejsce rodziny’ (dom – rodzinny) oraz ‘dom – miejsce do mieszkania’ (mieszkanie). Obie sieci wyróżniają też znaczenia ‘dom – budynek’. Znaczenie ‘dom – instytucja’ jest lepiej reprezentowane w sieci korpusowej. Sieć eksperymentalna wyróżnia dodatkowo znaczenie ‘dom – moje miejsce schronienia’ (schronienie, azyl, twierdza). Sieć eksperymentalna w wyniku tego, że występujące w niej powiązania mają kierunek, organizuje podsieci, wyjaśniające znaczenia, np. podsieć znaczenia ‘dom – miejsce rodziny’ (dom rodzinny), wykazuje szczególną rolę ‘matki’, która organizuje podsieć reprezentującą to znaczenie. Porównanie znaczeń wyróżnianych i wyjaśnianych przez podsieci ze słownikowymi definicjami znaczeń pozwala przyjąć, że badania nad sieciową reprezentacją znaczeń mogą być przydatne w leksykografii.
EN
The article explains the concept of empirical lexical networks. A comparison is then made between the meanings of the Polish lexeme dom ‘house/home’ as represented in the corpus network Wortschatz (Univeristy of Leipzig) and the experimental network of the Department of Computational Linguistics of Jagiellonian University in Kraków. In both networks, the most vital meanings are ‘the place where the family is’ and ‘the place to live’. Both networks also contain the meaning ‘building’, whereas the meaning ‘institution’ is better represented in the corpus network. The experimental network additionally contains the meaning ‘my shelter’. That network, being characterised by directional internal links, organises subnetworks that explain meanings, e.g. the subnetwork of the meaning ‘the place where the family is’ points to the special role of ‘mother’, which organises the subnetwork that represents that meaning. A comparison of the meanings being identified and explained in subnetworks with the dictionary definitions suggests that research on the network representation of meaning may be useful in lexicography.
Year
Volume
28
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-09-22
Contributors
References
 • Bartmiński Jerzy, 2015, Dom – koncept uniwersalny i specyficzny kulturowo, [w:] Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, t. 1, Dom, red. Jerzy Bartmiński, Iwona BielińskaGardziel, Beata Żywicka, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 15–33.
 • Biemann Chris, Heyer Gerhard, Quasthoff Uwe, Richter Matthias, 2007, The Leipzig Corpora Collection – Monolingual corpora of standard size, [w:] Proceedings of Corpus Linguistics 2007, Birmingham, UK, http://ucrel.lancs.ac.uk/ publications/CL2007/paper/190Paper.pdf (dostęp: 24.08.2016).
 • Clark Herbert H., 1970, Word Associations and Linguistic Theory, [w:] John Lyons (red.), New Horizon in Linguistics, Middlesex: Penguin Books Ltd, Harmondsworth, s. 271–286.
 • De Deyne Simon, Storms Gert, 2008, Word associations: Network and semantic properties, „Behavior Research Methods” 40 (1), s. 213–231.
 • Gatkowska Izabela, 2014, Word Associations as a Linguistic Data, [w:] Piotr Chruszczewski, John R. Rickford, Katarzyna Buczek, Aleksandra Knapik, Jacek Mianowski (red.), Languages in Contact 2012, t. 1, Wrocław, s. 79–92.
 • Gatkowska Izabela, 2015a, Empty answers in an experiment of free word association, „Academic Journal of Modern Philology”, t. 4, s. 41–49.
 • Gatkowska Izabela, 2015b, Empiryczna sieć powiązań leksykalnych, „Polonica”, t. 35, s. 155–178.
 • Gawarkiewicz Roman, Pietrzyk Izabela, Rodziewicz Barbara, 2008, Polski słownik asocjacyjny z suplementem, Szczecin: Print Group.
 • Gawarkiewicz Roman, 2008, Dom w językowym obrazie świata młodzieży polskiej i rosyjskiej, [w:] Roman Gawarkiewicz, Izabela Pietrzyk, Barbara Rodziewicz, Polski słownik asocjacyjny z suplementem, Szczecin: Print Group, s. 235–246.
 • Kent Grace H., Rosanoff Aaron J., 1910, A study of association in insanity, „American Journal of Insanity” 67 (37–96), s. 317–390.
 • Kiss George R., Armstrong Christine, Milroy Robert, Piper James, 1973, An associative thesaurus of English and its computer analysis, [w:] Aitken A.J., Bailey R.W. (red.), The Computer and Literary Studies, Edinburgh: University Press, s. 153–165.
 • Kurcz Ida, 1967, Polskie normy powszechności skojarzeń swobodnych na 100 słów z listy Kent – Rosanoffa, „Studia Psychologiczne”, t. 8, Wrocław–Warszawa–Kraków, s. 122–255.
 • Minsky Marvin, 1975, A Framework for Representing Knowledge, [w:] Patrick H. Winston, McGraw-Hill (red.), The Psychology of Computer Vision, New York: McGraw-Hill, s. 211–277.
 • Palermo David S., Jenkins James J., 1964, Word Association Norms: Grade School through College, Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • Postman Leo Joseph, Keppel Geoffrey, 1970, Norms of word association, New York: Academic Press.
 • Rosenzwieg Mark R., 1961, Comparisons among word-association responses in English, French, German, and Italian, „American Journal Psychology”, t. 64, s. 347–360.
 • Rosenzwieg Mark R., 1957, Etudes sur l'association des mots, „L'Année Psychologique”, t. 57, s. 23–32.
 • Russell Wallace A., Meseck O.R., 1959, Der Einfluss der Association auf das Erinnern von Worten in der deutschen, franzosischen and englischen Sprache, „Zeitschrift für Experimentelle und Angewandte Psychologie”, t. 6, s. 191–211.
 • Schank Roger C., 1975, Conceptual Information Processing, Amsterdam: North-Holland.
 • Schulte im Walde Sabine, Borgwaldt Susanne, Jauch Ronny, 2012, Association Norms of German Noun Compounds, [w:] Proceedings of the 8th International Conference on Language Resources and Evaluation, Istanbul.
 • Szymczak, Mieczysław (red.), 1978, Słownik języka polskiego, Warszawa: PWN, t. 1, s. 422.
 • Źródła elektroniczne
 • Biemann Chris, 2011, http://corpora.informatik.uni-leipzig.de/ (dostęp, 20.11.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_et_2016_28_117
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.