PL EN


2017 | 29 |
Article title

O kulturowych relacjach między wybranymi nazwami geja

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule (stanowiącym przyczynek do badań socjolektu polskich gejów i słownictwa z pola leksykalnego homoseksualności) autor porównuje wybrane w języku polskim nazwy mężczyzn o homoseksualnej orientacji (ciota i ciepły) z tożsamymi semantycznie nazwami w wybranych językach indoeuropejskich, tj. angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, czeskim, słowackim i słoweńskim. Badając relacje między wskazanymi wyżej leksemami wraz z ich derywatami, przy jednoczesnym uwzględnieniu wpływających nań elementów (kształtującej się w ukryciu) kultury, autor pokazuje zachodzące między nimi wzajemne powiązania, potwierdzające pewien stopień językowej unifikacji społeczności gejów niezależnie od ich narodowości.
EN
The article is a contribution to research on the sociolect of Polish gays and the lexis of homosexuality. In it, a comparison is made between selected Polish terms for homosexual men (ciota and ciepły) with semantically equivalent terms in some European languages English, German, French, Italian, Czech, Slovak, and Slovene. By studying relationships between the lexemes and their derivatives, with account being taken of the aspects of (covertly developing) culture, a network of links between these units is revealed. This illustrates the idea of (a degree of) linguistic unification of the gay community regardless of nationality.
Year
Volume
29
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-11-03
Contributors
References
 • Butler Judith, 2008, Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, tłum. Karolina Krasuska, Warszawa.
 • Chaciński Bartek, 2005, Wyczesany słownik najmłodszej polszczyzny, Kraków.
 • Dimoski Zvonko, 2012, Język i stylizacja w wybranych utworach homoerotycznych (Macedonia, Chorwacja, Polska), [w] Tabu w oku szeroko otwartym, red. Natalia Długosz (współpraca Zvonko Dimoski), Poznań, s. 37--43.
 • Dyszak Andrzej S., 2012, Nazwy mężczyzn homoseksualnych we współczesnym języku polskim, „Studia językoznawcze” 11, s. 55--80.
 • Dyszak Andrzej S., 2015, O zapisanym słownictwie mniejszości seksualnych, „Etnolingwistyka” 27, s. 201--220.
 • Kita Małgorzata, 2014, Coming out. Nowy gatunek na polskiej mapie genologicznej, zdarzenie komunikacyjne, wydarzenie medialne, [w] O płci, ciele i seksualności w języku i mediach, red. Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec i Beata Jarosz, Lublin, s. 321--341.
 • Nowak Tomasz Łukasz, 2016, Gdzie jest gej O (nazwach) przestrzeni w pierwszych polskich pismach gejowskich, „Dziennikarstwo i Media”, t. 7, Wrocław, s. 173--185.
 • Oravec Peter, 2014, Slovník slangu a hovorovej slovenčiny, Praha.
 • Parys Linda, 2014, Kamp według Susan Sontag, „Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu” 17, Wrocław, s. 74--91.
 • Rejter Artur, 2013, Płeć – język – kultura, Katowice.
 • Rodzoch-Malek Jagoda, 2012, W jaki sposób mówi się w polszczyźnie o homoseksualizmie i osobach homoseksualnych Analiza leksyki na podstawie danych leksykograficznych i tekstowych. Praca doktorska, Warszawa.
 • Silverstein Charles, Picano Felice, 2009, Radość seksu gejowskiego, przeł. Dariusz Kołaczkowski, Warszawa.
 • Stepniak Klemens, 1993, Słownik tajemnych gwar przestępczych, Londyn.
 • Storfer Adolf Josef, 1937, Im Dickicht der Sprache, Wien--Leipzig--Passau.
 • Warkocki Błażej, 2013, Różowy język. Literatura i polityka kultury na początku wieku, Warszawa
 • Warkocki Błażej, 2014, Trzy fale emancypacji homoseksualnej w Polsce, „Porównania” 15, s. 121--132.
 • Witkowski Michał, 2014, Lubiewo bez cenzury, Warszawa.
 • Zgółkowa Halina (red.), 2000, Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 28, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_et_2017_29_245
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.