PL EN


2017 | 29 |
Article title

Z prac Sekcji Etnolingwistycznej Komitetu Językoznawstwa PAN

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Volume
29
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-11-03
Contributors
References
  • Ajdaczyć Dejan, Bartmiński Jerzy, Sotirov Petar red., 2017, Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, t. 5: Honor, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
  • Bartmiński Jerzy, Brzozowska Małgorzata, Niebrzegowska-Bartmińska Stanisława red., 2016, Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, t. 3: Praca, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
  • Bartmiński Jerzy, Bielińska-Gardziel Iwona, Żywicka Beata red., 2015, Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, t. 1: Dom, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
  • Gawarkiewicz Roman, 2016, Archeologia świadomości językowej Polaków i Rosjan. Analiza porównawcza na materiałach polskiego i rosyjskiego słownika asocjacyjnego, "Etnolingwistyka" 28, s. 151-168,
  • Lappo Irina, Szadura Joanna, 2007, Międzynarodowe spotkanie etnolingwistów w Lublinie, 6-8 listopada 2006 r., "Etnolingwistyka" 19, s. 312-316.
  • Majer-Baranowska Urszula, 2008, O etnolingwistyce na posiedzeniu Komitetu Językoznawstwa PAN, "Etnolingwistyka" 20, s. 432-435.
  • Rodziewicz Barbara, 2016, Polacy, Rosjanie i Niemcy wobec wartości. Hierarchia i sposoby rozumienia jednostek aksjologicznych, "Etnolingwistyka" 28, s. 137-150.
  • Szadura Joanna, Żuk Grzegorz, 2008, Konferencja na temat europejskich norm i wartości oraz językowego obrazu świata Słowian (Lublin, 3-5 kwietnia 2008), "Etnolingwistyka" 20, s, 435-436.
  • Szadura Joanna, 2005, Dwa posiedzenia naukowe Komisji Etnolingwistycznej Komitetu Językoznawstwa PAN (Warszawa, 28 II 2005; Olecko, 15 VI 2005), "Etnolingwistyka" 17, s. 346-350.
  • Szadura Joanna, 2004, Inauguracyjne posiedzenie Komisji Etnolingwistycznej Komitetu Językoznawstwa PAN, "Etnolingwistyka" 16, s. 367-369.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_et_2017_29_321
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.