PL EN


2018 | 30 |
Article title

Językowość kultury i kulturowość języka: Lingwistyka kulturowa i międzykulturowa. Antologia, red. Waldemar Czachur, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017, 337 s.

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Volume
30
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-08-17
Contributors
References
 • Anusiewicz Janusz, 1994, Lingwistyka kulturowa: zarys problematyki, Wrocław.
 • Bartmiński Jerzy, 1986, Czym zajmuje się etnolingwistyka?, „Akcent”, nr 26, s. 16–22.
 • Bartmiński Jerzy, 2006a, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin.
 • Bartmiński Jerzy, 2006b, Niektóre problemy i pojęcia etnolingwistyki lubelskiej, „Etnolingwistyka” 18, s. 77–90.
 • Bartmiński Jerzy, 2008, Etnolingwistyka, lingwistyka kulturowa, lingwistyka antropologiczna?, „Język a Kultura” 20, s. 15–33.
 • Bartmiński Jerzy, 2016, O aktualnych zadaniach etnolingwistyki, „Etnolingwistyka” 28, s. 8–29.
 • Chlebda Wojciech (red.), 2010, Etnolingwistyka a leksykografia. Tom poświęcony Profesorowi Jerzemu Bartmińskiemu, Opole.
 • Chlebda Wojciech, 2012, Czy polska etnolingwistyka może być zwornikiem nauk humanistycznych, „Akcent”, nr 130, s. 91–95.
 • Chlebda Wojciech, 2012, Pamięć ujęzykowiona, [w:] Tradycja dla współczesności, t. 6, Pamięć jako kategoria rzeczywistości kulturowej, red. Jan Adamowski, Marta Wójcicka, Lublin, s. 109–119.
 • Czachur Waldemar, 2016, Dlaczego pamięć społeczna może być obiektem badań lingwistycznych?, [w:] Karły na ramionach olbrzymów? Kultura niemieckiego obszaru językowego w dialogu z tradycją, red. Joanna Godlewicz-Adamiec, Piotr Kociumbas, Ewelina Michta, tom 2, Warszawa, s. 252–260.
 • Dąbrowska Anna, 2005, Współczesne problemy lingwistyki kulturowej, [w:] Polonistyka w przebudowie, red. Małgorzata Czerwińska i in., tom II, Kraków, s. 99–110.
 • Głaz Adam, 2014, Koncepcja etnolingwistyki według Jamesa Underhilla, „Etnolingwistyka” 26, s. 141–154.
 • Głaz Adam, 2015a, Czym jest językoznawstwo kulturowe?, „Etnolingwistyka” 27, s. 221–225.
 • Głaz Adam, 2015b, Etnolingwistyka daleka i bliska, „Etnolingwistyka” 27, s. 7–20.
 • Łozowski Przemysław, 2014, Język a kultura w programie etnolingwistyki kognitywnej Jerzego Bartmińskiego. Między Sapirem a Malinowskim, „Etnolingwistyka” 26, s. 155–176.
 • Palmer Gary, 1996, Toward a Theory of Cultural Linguistics, Austin.
 • Sharifian Farzad, 2011, Cultural Conceptualisations and Language: Theoretical Framework and Applications, Amsterdam/Philadelphia.
 • Sharifian Farzad, 2014, Advances in Cultural Linguistics, [w:] Matasaka Yamaguchi, Dennis Tayi Benjamin Blount (red.), Approches to Language, Culture, and Cognition. The Intersection of Cognitive Linguistics and Linguistic Anthropology, Houndsmills, Basingstoke and New York, s. 99–123.
 • Wójcicka Marta, 2014, Pamięć zbiorowa a tekst ustny, Lublin.
 • Wójcicka Marta, 2018, Język pamięci zbiorowej (w kontekście kultury oralności, piśmienności i eletralności). Prolegomena, [w:] Pamięć w ujęciu lingwistycznym. Zagadnienia teoretyczne i metodyczne, red. Waldemar Czachur, Warszawa, s. 68–93.
 • Yamaguchi Masataka, Tay Dennis, Blount Benjamin (red.), 2014, Approaches to Language, Culture, and Cognition. The Intersection of Cognitive Linguistics and Linguistic Anthropology, Houndsmills, Basingstoke and New York.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_et_2018_30_317
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.